Roxen.git / server / languages / french.pike

version» Context lines:

Roxen.git/server/languages/french.pike:1:   /*    - string cvs_version = "$Id: french.pike,v 1.13 2008/08/15 12:33:54 mast Exp $"; + string cvs_version = "$Id$";   Created by:      ---------------------+--------------------------------------------------   Patrick KREMER | U.c. de Louvain (Belgium) Institute of Geography   kremer@geog.ucl.ac.be| Xin1-Lu3wen4 Da4xue2 (Bi3li4shi2) Di4li3xue2 Xi4   fax:++32-10/472877 | Pl. Pasteur,3 B-1348 Louvain-la-Neuve Belgium   ---------------------+--------------------------------------------------   http://ftp.geog.ucl.ac.be/~patrick/