Roxen.git / server / modules / graphics / graphic_text.pike

version» Context lines:

Roxen.git/server/modules/graphics/graphic_text.pike:1:   // This is a roxen module. Copyright © 1996 - 2000, Roxen IS.   //    - constant cvs_version="$Id: graphic_text.pike,v 1.260 2001/03/08 14:35:43 per Exp $"; + constant cvs_version="$Id: graphic_text.pike,v 1.261 2001/03/13 10:19:15 kuntri Exp $";      #include <module.h>   inherit "module";         // ------------------- Module registration ---------------------      constant module_type = MODULE_TAG;   constant module_name = "Graphics: Graphic text";   constant module_doc =
Roxen.git/server/modules/graphics/graphic_text.pike:501: Inside #if defined(manual)
   </ex>   </attr>      <attr name='submit'><p>    Creates a submit-button for forms. Does not work together with    <att>split</att> or <att>magic</att> attributes.</p>   </attr>"+gtextargs,      "gtext-id":#"<desc tag='tag'><p><short>    +  Returns an internal URL to an image +  + get dig en URL som som get dig en bild med de argument du + specificerat om du också lägger på en sträng med den text du vill ha + efter den URLen. Den här tagen är ett DOS-hål och bör avrådas ifrån om + man inte använder den under okntrollerade former som tex ett intranät. +     </short></p>      </desc>      <attr name='href' value='URL'><p>    Link the image to the specified URL. The link color of the document    will be used as the default foreground rather than the foreground    color.</p>   </attr>      <attr name='short'><p></p>      </attr>"+gtextargs,      "gtext-url":#"<desc cont='cont'><p><short> -  -  </short></p> -  +  Returns an internal URL to an image with the specified attributes +  applied.</short> <tag>gtext-url</tag> takes the same attributes as +  <xref href='gtext.tag' />.</p>   </desc>      <attr name='href' value='URL'><p>    Link the image to the specified URL. The link color of the document    will be used as the default foreground rather than the foreground    color.</p>   </attr>      <attr name='short'><p>   </p>   </attr>   <noex>"+gtextargs+"</noex>",]);   #endif    -  + <gtext-id/> get dig en URL som som get dig en bild med de argument du + specificerat om du också lägger på en sträng med den text du vill ha + efter den URLen. Den här tagen är ett DOS-hål och bör avrådas ifrån om + man inte använder den under okntrollerade former som tex ett intranät.    -  + Eg borde <gtext-id/> gå att stänga av i admininterfacet. *ticketar mig + själv* +  +    // -------------------- Image cache functions --------------------      roxen.ImageCache image_cache;      string status() {    array s=image_cache->status();    return sprintf("<b>Images in cache:</b> %d images<br />\n"    "<b>Cache size:</b> %s",    s[0], Roxen.sizetostring(s[1]));   }