Roxen.git / server / modules / graphics / graphic_text.pike

version» Context lines:

Roxen.git/server/modules/graphics/graphic_text.pike:1:   // This is a roxen module. Copyright © 1996 - 2000, Roxen IS.   //    - constant cvs_version="$Id: graphic_text.pike,v 1.261 2001/03/13 10:19:15 kuntri Exp $"; + constant cvs_version="$Id: graphic_text.pike,v 1.262 2001/03/13 11:52:04 nilsson Exp $";      #include <module.h>   inherit "module";         // ------------------- Module registration ---------------------      constant module_type = MODULE_TAG;   constant module_name = "Graphics: Graphic text";   constant module_doc =
Roxen.git/server/modules/graphics/graphic_text.pike:540: Inside #if defined(manual)
   will be used as the default foreground rather than the foreground    color.</p>   </attr>      <attr name='short'><p>   </p>   </attr>   <noex>"+gtextargs+"</noex>",]);   #endif    - <gtext-id/> get dig en URL som som get dig en bild med de argument du - specificerat om du också lägger på en sträng med den text du vill ha - efter den URLen. Den här tagen är ett DOS-hål och bör avrådas ifrån om - man inte använder den under okntrollerade former som tex ett intranät. +     - Eg borde <gtext-id/> gå att stänga av i admininterfacet. *ticketar mig - själv* -  -  +    // -------------------- Image cache functions --------------------      roxen.ImageCache image_cache;      string status() {    array s=image_cache->status();    return sprintf("<b>Images in cache:</b> %d images<br />\n"    "<b>Cache size:</b> %s",    s[0], Roxen.sizetostring(s[1]));   }