Roxen.git / server / modules / tags / obox.pike

version» Context lines:

Roxen.git/server/modules/tags/obox.pike:1:   // The outlined box module, Copyright © 1996 - 2000, Roxen IS.   //   // Fredrik Noring et al   //   // Several modifications by Francesco Chemolli.       - constant cvs_version = "$Id: obox.pike,v 1.27 2000/04/30 02:58:03 nilsson Exp $"; + constant cvs_version = "$Id: obox.pike,v 1.28 2000/05/05 10:55:19 kuntri Exp $";   constant thread_safe=1;      #include <module.h>   inherit "module";      TAGDOCUMENTATION   #ifdef manual   constant tagdoc=(["obox":([    "standard":#"<desc cont><short>This tag creates an outlined box.</short></desc>   
Roxen.git/server/modules/tags/obox.pike:55: Inside #if defined(manual)
  </attr>      <attr name=style value=caption|groupbox>    Style of the box. Groupbox is default   </attr>      <attr name=textcolor value=color>    Color of the text inside the box.   </attr>    + <att name=title value=string> +  Sets the title of the obox. + </attr> +    <attr name=titlecolor value=color>    Color of the title text.   </attr>      <attr name=width value=number>    Width, in pixels, of the box.          Note that the left and right attributes are constrained by the width    argument. If the title is not specified in the argument list, you can    put it in a <tag>title</tag> container in the obox contents. -  +  + <ex><obox align='left' outlinewidth='5' outlinecolor='green' width='200'> + <title>Sample box</title> +  + This is just a sample box. +  + </obox> + </ex> +    </attr>",    -  "svenska":#"<desc cont>Ramlåda</desc>"]) ]); +  +  "svenska":#"<desc cont><short>Denna tagg skapar en ramlåda runt dess innehåll.</short></desc> +  + <attr name=align value=left|right> +  Ramlådans vertikala position. + </attr> +  + <attr name=bgcolor value=färg> +  Färgen på bakgrunden samt titeln. + </attr> +  + <attr name=fixedleft value=nummer> +  Längden på linjen till vänster om titeln. Värdet på 1 'nummer' är den +  ungefärliga bredden av ett tecken. + </attr> +  + <attr name=fixedright value=nummer> +  Längden på linjen till vänster om titeln. Värdet på 1 'nummer' är den +  ungefärliga bredden av ett tecken. + </attr> +  + <attr name=left value=nummer> +  Längden på linjen till vänster om titeln. + </attr> +  + <attr name=outlinecolor value=färg> +  Färgen på ramen. + </attr> +  + <attr name=outlinewidth value=nummer> +  Ramens bredd, i antal pixlar. + </attr> +  + <attr name=right value=nummer> +  Längden på linjen till höger om titeln. + </attr> +  + <attr name=spacing value=nummer> +  Vidden på utrymmet i ramlådan, i antal pixlar. + </attr> +  + <attr name=style value=caption|groupbox> +  Ramlådans stil. Groupbox är standardvärde. + </attr> +  + <attr name=textcolor value=färg> +  Färgen på texten inuti lådan. + </attr> +  + <attr name=title value=textsträng> +  Ramlådans titel. + </attr> +  + <attr name=titlecolor value=färg> +  Färgen på titeltexten. +  </attr> +  + <attr name=width value=nummer> +  Bredden på lådan, i antal pixlar. +  +  Tänk på att <att>left</att> och <att>right</att> attributen begränsas +  av värdet på <att>width</att> attributet. Om titeln inte är satt i +  taggen, finns möjligheten att sätta den inuti en <tag>title</tag> +  tagg och placera denna i ramlådans innehåll. +  + <ex><obox align='left' outlinewidth='5' outlinecolor='green' width='200'> + <title>Ramlåda</title> +  + Detta är innehållet. +  + </obox> + </ex> +  + </attr>"]) ]);   #endif      constant unit_gif = "/internal-roxen-unit";      static string img_placeholder (mapping args)   {    int width=((int)args->outlinewidth)||1;       return sprintf("<img src=\"%s\" alt=\"\" width=\"%d\" height=\"%d\"%s>",    unit_gif, width, width, (args->noxml?"":" /"));