Roxen.git / server / translations / ces / admin_tasks.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/ces/admin_tasks.xml:461:   <str id="75">   <o>Current cache size:</o>   <t>Aktuální velikost mezipamìti:</t>   </str>      <str id="295">   <o>Entries</o>   <t>Polo¾ky</t>   </str>    -  -  +    <str id="63">   <o>Extended process status</o>   <t>Roz¹íøený stav procesu</t>   </str>      <str id="65">   <new/>   <o>Shows detailed process status on Solaris 2.5 and later.</o>   <t></t>   </str>