Roxen.git / server / translations / swe / roxen_config.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:530:   <t>Max antal uppkopplingar som en användare kan ha samtidigt. 0 innebär obegränsat.</t>   </str>      <str id="64">   <o>Allow named ftp</o>   <t>Tillåt användarftp</t>   </str>      <str id="65">   <changed from="If yes, non-anonymous users can connect"/> - <o>If yes, non-anonymous users can connect.</o> + <o>If yes, non-anonymous users can connect. Note that for password authentication to be performed you will need to have the "Authentication: Password" module in your site.</o>   <t>Om ja så tillåts icke-anonyma användare</t>   </str>      <str id="66">   <o>Allow login with incorrect password/user</o>   <t>Tillåt inloggning med felaktigt lösenord/användare</t>   </str>      <str id="67">   <o>If yes, users can connect with the wrong password and/or username. This is useful since things like .htaccess files can later on authenticate the user.</o>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:977:   </str>      <str id="146">   <o>Logging: Log what to syslog</o>   <t>Loggning: Logga vad till systemloggen</t>   </str>      <str id="147">   <o>When syslog is used, how much should be sent to it?&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;Fatal: Only messages about fatal errors&lt;br /&gt;Errors: Only error or fatal messages&lt;br /&gt;Warning: Warning messages as well&lt;br /&gt;Debug: Debug messager as well&lt;br /&gt;All: Everything&lt;br /&gt;</o>   <t>När systemlogen används, vad ska skickas till den?&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt; -  "Fatala: Bara felmeddelenaden som är uppmärkta som fatala&lt;br /&gt; -  "Fel: Bara felmeddelanden och fatala fel&lt;br /&gt; -  "Varningar: Samma som ovan, men även alla varningsmeddelanden&lt;br /&gt; -  "Debug: Samma som ovan, men även alla felmeddelanden&lt;br /&gt; -  "Allt: Allt&lt;br /&gt;</t> +  Fatala: Bara felmeddelenaden som är uppmärkta som fatala&lt;br /&gt; +  Fel: Bara felmeddelanden och fatala fel&lt;br /&gt; +  Varningar: Samma som ovan, men även alla varningsmeddelanden&lt;br /&gt; +  Debug: Samma som ovan, men även alla felmeddelanden&lt;br /&gt; +  Allt: Allt&lt;br /&gt;</t>   </str>      <str id="148">   <o>Logging: Log as</o>   <t>Loggning: Logga som</t>   </str>      <str id="149">   <o>When syslog is used, this will be the identification of the Roxen daemon. The entered value will be appended to all logs.</o>   <t>När systemloggen används så kommer värdet av den här variabeln användas
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1214:   <o>Add Modules</o>   <t>Lägg till moduler</t>   </str>      <str id="bA">   <o>Save</o>   <t>Spara</t>   </str>      <str id="201"> - <o>Ok</o> + <changed from="Ok"/> + <o>OK</o>   <t>Ok</t>   </str>      <str id="202">   <o>Cancel</o>   <t>Avbryt</t>   </str>      <str id="203">   <o>Next</o>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1450:   <o>Compact site list</o>   <t>Kompakt sajtlista</t>   </str>      <str id="279">   <o>If true, the list of sites will be presented in a compact format suitable for servers with many sites.</o>   <t>Om ja så kommer listan över sajter att presenteras i ettt kompaktare format. Lämpligt för servrar med många sajter.</t>   </str>      <str id="280"> - <o>normal</o> + <changed from="normal"/> + <o>Normal</o>   <t>normal</t>   </str>      <str id="282"> - <o>fast</o> + <changed from="fast"/> + <o>Fast</o>   <t>snabb</t>   </str>      <str id="284"> - <o>faster</o> + <changed from="faster"/> + <o>Faster</o>   <t>snabbare</t>   </str>      <str id="286"> - <o>compact</o> + <changed from="compact"/> + <o>Compact</o>   <t>kompakt</t>   </str>      <str id="288"> - <o>really compact</o> + <changed from="really compact"/> + <o>Really compact</o>   <t>väldigt kompakt</t>   </str>      <str id="290">   <o>Module event log for '%s' cleared by %s (%s) from %s</o>   <t>Modulloggen för '%s' rensad av %s (%s) från %s</t>   </str>      <str id="292">   <o>Cache status</o>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1509:   <str id="297">   <o>New row</o>   <t>Ny rad</t>   </str>      <str id="yes">   <o>Yes</o>   <t>Ja</t>   </str>    - <str id="no"> - <o>No</o> - <t>Nej</t> - </str> -  +    <str id="298">   <o>Event log cleared by %s from %s</o>   <t>Loggen rensad av %s från %s</t>   </str>      <str id="300">   <o>This port was requested, but binding it failed.</o>   <t>Den här porten efterfrågades, men kunde inte bindas.</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1829:   <o>Select the Administration interface language.</o>   <t>Välj administrationsgränssnittets språk.</t>   </str>      <str id="152">   <o>%O is not an integer</o>   <t>%O är inte ett heltal</t>   </str>      <str id="153"> - <o>&lt;dl&gt; + <changed from="&lt;dl&gt;   &lt;dt&gt;normal&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Show module name and documentation with images.&lt;/dd&gt;   &lt;dt&gt;fast&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like normal, but no type images.&lt;/dd&gt;   &lt;dt&gt;faster&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like normal, but allows selecting multiple modules at once.&lt;/dd&gt;   &lt;dt&gt;compact&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Only show the names of modules, and allow addition/deletion of multiple modules at once.&lt;/dd&gt;   &lt;dt&gt;really compact&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like compact, but no module classes.&lt;/dd&gt; -  + &lt;/dl&gt;"/> + <o>&lt;dl&gt; + &lt;dt&gt;Normal&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Show module name and documentation with images.&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;Fast&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like Normal, but no type images.&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;Faster&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like Normal, but allows selecting multiple modules at once.&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;Compact&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Only show the names of modules, and allow addition/deletion of multiple modules at once.&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;Really compact&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like Compact, but no module classes.&lt;/dd&gt;   &lt;/dl&gt;</o>   <t>&lt;dl&gt;   &lt;dt&gt;normal&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Visa modulnamn och dokumentation med bilder.&lt;/dd&gt;   &lt;dt&gt;snabb&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Som normal, men utan typbilder.&lt;/dd&gt;   &lt;dt&gt;snabbare&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Som normal, men tillåter att man väljer flera moduler samtidigt.&lt;/dd&gt;   &lt;dt&gt;kompakt&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Visar bara namnet på modulerna. Tillåter att man lägger till flera moduler samtidigt.&lt;/dd&gt;   &lt;dt&gt;väldigt kompakt&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Som kompakt, men utan modulklasser.&lt;/dd&gt;   &lt;/dl&gt;</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:2406:   <str id="398">   <o>Todays MegaTokyo comic</o>   <t>Dagens MegaTokyo-serie</t>   </str>      <str id="399">   <o>Todays comic from MegaTokyo</o>   <t>Dagens serie från MegaTokyo</t>   </str>    - <str id="400"> - <new/> - <o>Update</o> - <t></t> - </str> -  +    <str id="401">   <new/>   <o>Copy or move database</o>   <t></t>   </str>      <str id="402">   <new/>   <o>Delete this database</o>   <t></t>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:3301:   <new/>   <o>Content Editor</o>   <t></t>   </str>      <str id="458">   <new/>   <o>FAQ</o>   <t></t>   </str> +  + <str id="513"> + <new/> + <o>No modules</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="525"> + <new/> + <o>Other</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="526"> + <new/> + <o>requests</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="527"> + <new/> + <o>hits</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="400"> + <new/> + <o>Select site to drop.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="no"> + <o>No</o> + <t>Nej</t> + </str>