Roxen.git / server / translations / swe / roxen_config.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1:   <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>   <locale version="1.0"/>   <project>roxen_config</project>   <language>swe</language>   <file>../base_server/config_userdb.pike</file>   <file>../base_server/configuration.pike</file>   <file>../base_server/global_variables.pike</file>   <file>../base_server/module_support.pike</file> + <file>../base_server/roxen.pike</file> + <file>../config_interface/actions/fsgarb.pike</file>   <file>../config_interface/actions/index.html</file>   <file>../config_interface/boxes/Box.pmod</file>   <file>../config_interface/boxes/articles.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/crunch.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/doclinks.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/megatokyo.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/ris_news.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/server_status.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/snmp_status.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/welcome.pike</file>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:67:   <file>../config_interface/users.html</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Date.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Email.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Image.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Mapping.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Schedule.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Upload.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/VerifiedString.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/module.pmod</file>   <file>../modules/configuration/config_filesystem.pike</file> + <file>../modules/configuration/config_json.pike</file>   <file>../modules/configuration/config_tags.pike</file>   <file>../site_templates/common.pike</file>      <str id="2">   <o>Sent data</o>   <t>Skickad data</t>   </str>      <str id="3">   <o>sec</o>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:111:   <o>Reloaded %s.</o>   <t>Laddade om %s.</t>   </str>      <str id="12">   <o>Priority</o>   <t>Prioritet</t>   </str>      <str id="13"> - <o>The priority of the module. 9 is highest and 0 is lowest. Modules with the same priority can be assumed to be called in random order.</o> + <changed from="The priority of the module. 9 is highest and 0 is lowest. Modules with the same priority can be assumed to be called in random order."/> + <o>&lt;p&gt;The priority of the module.&lt;/p&gt; + &lt;p&gt;Modules with the same priority can be assumed to be called in random order.&lt;/p&gt; + </o>   <t>Modulens prioritet, där 9 är högst och 0 är lägst. Moduler med samma prioritet kan antas anropas i slumpvis ordning.</t>   </str>      <str id="16">   <o>Security: Patterns</o>   <t>Säkerhet: Behörighetsregler</t>   </str>      <str id="18">   <o>Security: Security level</o>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:275:      &lt;table class='hilite-1stcol'&gt;&lt;tbody valign='top'&gt;   &lt;tr&gt;&lt;td&gt;$host&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;The remote host name, or ip number.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;&lt;td&gt;$vhost&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;The Host request-header sent by the client, or '-' if none.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;&lt;td&gt;$ip-number&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;The remote ip number.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;&lt;td&gt;$bin-ip-number&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;The remote host ip as a binary integer number.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; + &lt;tr&gt;&lt;td&gt;$link-layer&lt;/td&gt; +  &lt;td&gt;The link layer protocol used for the request if known.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; + &lt;tr&gt;&lt;td&gt;$cipher-suite&lt;/td&gt; +  &lt;td&gt;The TLS/SSL cipher suite used for the request if applicable.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; + &lt;tr&gt;&lt;td&gt;$forwarded&lt;/td&gt; +  &lt;td&gt;The Forwarded (RFC 7239) headers or X-Forwarded-* headers +  for the request, or '-' if none were provided.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;&lt;td&gt;$xff&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;The remote host name/ip taken from the X-Forwarded-For header, or -  '-' if none is provided. If multiple headers or multiple values are +  '-' if none were provided. If multiple headers or multiple values are    given the first value is logged; this should correspond to the    originating computer.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;&lt;td&gt;$method&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;Request method.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;&lt;td&gt;$full-resource&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;Full requested resource, including any query fields.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;&lt;td&gt;$protocol&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;The protocol used (normally HTTP/1.1).&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; -  + &lt;tr&gt;&lt;td&gt;$scheme&lt;/td&gt; +  &lt;td&gt;The URL scheme (e.g. http or https) derived from the port handler +  module.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;&lt;td&gt;$response&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;The response code sent.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;&lt;td&gt;$bin-response&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;The response code sent as a binary short number.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;&lt;td&gt;$length&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;The length of the data section of the reply.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;&lt;td&gt;$bin-length&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;Same, but as a 32 bit integer in network byte order.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;&lt;td&gt;$queue-length&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;Number of jobs waiting to be processed by the handler threads
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:344:   &lt;tr&gt;&lt;td&gt;$user&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;The name of the user, if any is given using the HTTP basic    authentication method.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;&lt;td&gt;$user-id&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;A unique user ID, if cookies are supported, by the client,    otherwise '0'.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;&lt;td&gt;$content-type&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;Resource MIME type.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;&lt;td&gt;$cookies&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;All cookies sent by the browser, separated by ';'.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; + &lt;tr&gt;&lt;td&gt;$set-cookies&lt;/td&gt; +  &lt;td&gt;All cookies set by the response, separated by ';'.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;      &lt;tr&gt;&lt;td&gt;$cache-status&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;A comma separated list of words (containing no whitespace)    that describes how the request got handled by various caches:       &lt;table class='hilite-1stcol'&gt;&lt;tbody valign='top'&gt;    &lt;tr&gt;&lt;td&gt;protcache&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;The page is served from the HTTP protocol cache.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;    &lt;tr&gt;&lt;td&gt;protstore&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;The page is stored in the HTTP protocol cache.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:394:    &lt;tr&gt;&lt;td&gt;nocache&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;No hit in any known cache, and not added to the HTTP    protocol cache.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;    &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;      &lt;tr&gt;&lt;td&gt;$eval-status&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;A comma separated list of words (containing no whitespace)    that describes how the page has been evaluated:       &lt;table class='hilite-1stcol'&gt;&lt;tbody valign='top'&gt; +  &lt;tr&gt;&lt;td&gt;bad-charset&lt;/td&gt; +  &lt;td&gt;Detected invalid charset in declared content-type.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;    &lt;tr&gt;&lt;td&gt;xslt&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;XSL transform.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;    &lt;tr&gt;&lt;td&gt;rxmlsrc&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;RXML evaluated from source.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;    &lt;tr&gt;&lt;td&gt;rxmlpcode&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;RXML evaluated from compiled p-code.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;    &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;      &lt;tr&gt;&lt;td&gt;$protcache-cost&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;The lookup depth in the HTTP protocol module low-level cache.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:780:   <o>Logging: Set ID cookies only once</o>   <t>Loggning: Sätt bara cookien en gång per användare</t>   </str>      <str id="77">   <o>If set to Yes, Roxen will attempt to set unique browser ID cookies only upon receiving the first request (and again after some minutes). Thus, if the user doesn't allow the cookie to be set, she won't be bothered with multiple requests.</o>   <t>Om den här variablen är satt till 'Ja' så kommer Roxen bara försöka sätta den unika klientcookien en gång. Det gör att om användaren inte tillåter att cookien sätts så slipper hon eller han i alla fall nya frågor under några minuter.</t>   </str>      <str id="86"> - <o>SSL certificate file</o> + <changed from="SSL certificate file"/> + <o>SSL certificate file(s)</o>   <t>SSL-certifikatsfil</t>   </str>      <str id="87"> - <o>The SSL certificate file(s) to use. If a path is relative, it will first be searched for relative to %s, and if not found there relative to %s. </o> + <changed from="The SSL certificate file(s) to use. If a path is relative, it will first be searched for relative to %s, and if not found there relative to %s. "/> + <o>&lt;p&gt;The SSL certificate file(s) to use.&lt;/p&gt; + &lt;p&gt;This is a list of certificates, intermediate and root certificates, and corresponding private key files in any order.&lt;/p&gt; + &lt;p&gt;If a path is relative, it will first be searched for relative to %s, and if not found there relative to %s.&lt;/p&gt; + </o>   <t>SSL-certifikatfilen/-erna som den här porten ska använda. Om sökvägen är relativ kommer den först sökas relativt %s, och om ej funnen där relativt %s. </t>   </str>      <str id="88">   <o>SSL key file</o>   <t>SSL-nyckelfil</t>   </str>      <str id="89"> - <o>The SSL key file to use. If the path is relative, it will first be searched for relative to %s, and if not found there relative to %s. You do not have to specify a key file, leave this field empty to use the certificate file only.</o> + <changed from="The SSL key file to use. If the path is relative, it will first be searched for relative to %s, and if not found there relative to %s. You do not have to specify a key file, leave this field empty to use the certificate file only."/> + <o>The SSL key file to use. If the path is relative, it will first be searched for relative to %s, and if not found there relative to %s. You do not have to specify a key file, leave this field empty to use the certificate file only. This field is obsolete, since the same setting can be done in &lt;b&gt;SSL certificate file(s)&lt;/b&gt;.</o>   <t>SSL-nyckelfilen som den här porten ska använda. Om sökvägen är relativ kommer den först sökas relativt %s, och om ej funnen där relativt %s. Du behöver inte ange en nyckelfil, lämna det här fältet tomt om du bara har en certifikatfil.</t>   </str>      <str id="90">   <o>Logging: Log entire file length in restored connections</o>   <t>Loggning: Logga hela fillängden vid återstartad nerladdning</t>   </str>      <str id="91">   <o>If this toggle is enabled log entries for restored connections will log the amount of sent data plus the restoration location. Ie if a user has downloaded 100 bytes of a file already, and makes a Range request fetching the remaining 900 bytes, the log entry will log it as if the entire 1000 bytes were downloaded. &lt;p&gt;This is useful if you want to know if downloads were successful (the user has the complete file downloaded). The drawback is that bandwidth statistics on the log file will be incorrect. The statistics in Roxen will still be correct.&lt;/p&gt;</o>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1175:   <str id="151">   <o>The number of simultaneous threads Roxen will use.   &lt;p&gt;Please note that even if this is one, Roxen will still be able to serve multiple requests, using a select loop based system.   &lt;i&gt;This is quite useful if you have more than one CPU in your machine, or if you have a lot of slow NFS accesses.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Do not increase this over 20 unless you have a very good reason to do so.&lt;/p&gt;</o>   <t>Antalet trådar som Roxen skall använda.   &lt;p&gt;Observera att även om värdet sätts till ett så kan Roxen hantera flera förfrågningar med en select-loop-baserad implementation.   &lt;i&gt;Detta är användbart om du har flera CPU:er i servern eller många långsamma NFS-accesser.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ange inte mer än 20 om du inte har goda skäl att göra så.&lt;/p&gt;</t>   </str>      <str id="154"> - <o>Auto Restart: Enable Anti-Block-System</o> + <changed from="Auto Restart: Enable Anti-Block-System"/> + <o>Auto Maintenance: Enable Anti-Block-System</o>   <t>Auto-omstart: Aktivera antiblock-systemet</t>   </str>      <str id="155">   <o>If set, the anti-block-system will be enabled. This will restart the server after a configurable number of minutes if it locks up. If you are running in a single threaded environment heavy calculations will also halt the server. In multi-threaded mode bugs such as eternal loops will not cause the server to reboot, since only one thread is blocked. In general there is no harm in having this option enabled. </o>   <t>Ska antilåssystemet vara igång? Om det är det så kommer Roxen automatiskt    att starta om om den har hängt sig mer än några minuter. Oftast så beror    hängningar på buggar i antingen operativsystemet eller i en modul. Den    senare typen av hängningar påverkar inte en trådad roxen, medans den första    typen gör det.</t>   </str>      <str id="156"> - <o>Auto Restart: ABS Timeout</o> + <changed from="Auto Restart: ABS Timeout"/> + <o>Auto Maintenance: ABS Timeout</o>   <t>Auto-omstart: Tidsbegränsning</t>   </str>      <str id="157">   <o>If the server is unable to accept connection for this many minutes, it will be restarted. You need to find a balance: if set too low, the server will be restarted even if it's doing legal things (like generating many images), if set too high you might get a long downtime if the server for some reason locks up.</o>   <t>Om servern inte svarar på några anrop under så här många   minuter så kommer Roxen startas om automatiskt. Om du   har en väldigt långsam dator kan en minut vara för   kort tid för en del saker, t.ex. diagramritning kan ta   ett bra tag.</t>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1215:   </str>      <str id="159">   <o>Locale, used to localize all messages in Roxen. Standard means using the default locale, which varies according to the values of the 'LC_MESSAGES' and 'LANG' environment variables.</o>   <t>Den här variablen anger vilket språk Roxen ska använda.   'standard' betyder att språket sätts automatiskt från   värdet av omgivningsvariablerna LC_MESSAGES och LANG.</t>   </str>      <str id="160"> - <o>Auto Restart: Enable Automatic Restart</o> + <changed from="Auto Restart: Enable Automatic Restart"/> + <o>Auto Maintenance: Enable Automatic Restart</o>   <t>Auto-omstart: Starta om automatiskt</t>   </str>      <str id="161">   <o>If set, Roxen will automatically restart after a configurable number of days. Since Roxen uses a monolith, non-forking server model the process tends to grow in size over time. This is mainly due to heap fragmentation but may also sometimes be because of memory leaks.</o>   <t>Roxen har stöd för att starta om automatiskt då och då. Eftersom Roxen är en   monolitisk icke-forkande server (en enda långlivad process) så tenderar   processen att växa med tiden. Det beror främst på minnesfragmentation men kan ibland även orsakas av minnesläckor.</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1948:   <o>Valid image set (no cimg module available, cannot show it)</o>   <t>Korrekt bild vald (kan inte visas; ingen cimg-modul laddad)</t>   </str>      <str id="348">   <o>No image set</o>   <t>Ingen bild vald</t>   </str>      <str id="349"> - <o>Update Client</o> + <changed from="Update Client"/> + <o>Apply Patches</o>   <t>Uppdateringsklienten</t>   </str>      <str id="350">   <o>Load of %s (%s) failed</o>   <t>Inladdning av %s (%s) misslyckades</t>   </str>      <str id="351">   <o>The module %s (%s) could not be loaded.</o>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:2485:    används endast för att aktivera några optimeringar som var inkompatibla    med 2.4, främst optimeringar av "cache static"-taggar inuti    &amp;lt;cache&amp;gt;-taggen.&lt;/li&gt;       &lt;li&gt;Det finns inga kompatibilitetsskillnader mellan 5.0 och 5.1 så    dessa två kompatibilitetsnivåer kan användas likvärdigt.&lt;/li&gt;   &lt;/ul&gt;</t>   </str>      <str id="387"> - <o>Auto Restart: Schedule</o> + <changed from="Auto Restart: Schedule"/> + <o>Auto Maintenance: Restart Schedule</o>   <t>Auto-omstart: Schemaläggning</t>   </str>      <str id="388">   <o>Automatically restart the server according to this schedule.</o>   <t>Automatisk omstart enligt detta schema.</t>   </str>      <str id="999">   <o>SNMP: Enable SNMP agent</o>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:2524:   <str id="398">   <o>Todays MegaTokyo comic</o>   <t>Dagens MegaTokyo-serie</t>   </str>      <str id="399">   <o>Todays comic from MegaTokyo</o>   <t>Dagens serie från MegaTokyo</t>   </str>    - <str id="401"> - <o>Copy or rename database</o> - <t>Kopiera eller döp om databas</t> - </str> -  +    <str id="402">   <o>Delete this database</o>   <t>Radera denna databas</t>   </str>      <str id="403">   <o>Delete all tables</o>   <t>Radera alla tabeller</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:2575:   <o>%s is an internal database, used by Roxen. Please select another name.</o>   <t>%s är en intern databas som används av Roxen. Välj ett annat namn.</t>   </str>      <str id="410">   <o>%s is a MySQL keyword, used by MySQL. Please select another name.</o>   <t>%s är ett MySQL-nyckelord. Välj ett annat namn.</t>   </str>      <str id="414"> - <o>Copy or rename this database</o> + <changed from="Copy or rename this database"/> + <o>Configure external database connection</o>   <t>Kopiera eller döp om denna databas</t>   </str>    - <str id="415"> - <o>Action</o> - <t>Kommando</t> - </str> -  - <str id="416"> - <o>Copy the data to a new database</o> - <t>Kopera datat till en ny databas</t> - </str> -  - <str id="417"> - <o>Rename database</o> - <t>Döp om databas</t> - </str> -  +    <str id="418"> - <o>New name</o> + <changed from="New name"/> + <o>Name</o>   <t>Nytt namn</t>   </str>      <str id="419">   <o>Type</o>   <t>Typ</t>   </str>    - <str id="422"> - <o>This URL is only used for &lt;/i&gt;External&lt;i&gt; databases, it is totally ignored for databases defined internally in Roxen. </o> - <t>Denna URL används endast för &lt;/i&gt;Extern&lt;i&gt; databas och har ingen betydelse för databaser internt i Roxen. </t> - </str> -  +    <str id="424">   <o>The database %s was deleted by %s</o>   <t>Databasen %s raderades av %s</t>   </str>      <str id="425">   <o>Are you sure you want to delete all tables in %s?</o>   <t>Är du säker på att du vill radera alla tabeller i %s?</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:3306:   <o>Support EPRT/EPSV</o>   <t>Stöd för EPRT/EPSV</t>   </str>      <str id="528">   <o>Enable support for the EPRT and EPSV commands (RFC2428).Some firewalls don't handle these commands properly, so depending on your network configuration you may need to disable them. </o>   <t>Aktivera stöd för EPRT- och EPSV-kommandon (RFC2428). Vissa brandväggar hanterar inte dessa kommandon korrekt så du kan behöva stänga av dem beroende på din nätverkskonfiguration.</t>   </str>      <str id="529"> - <o>the database %s does already exist</o> + <changed from="the database %s does already exist"/> + <o>A database with name &lt;tt&gt;%s&lt;/tt&gt; already exists. Please select another name.</o>   <t>databasen %s finns redan</t>   </str>      <str id="530"> - <o>The new name of the database. To make it easy on your users, use all lowercaps characters, and avoid hard to type characters.</o> + <changed from="The new name of the database. To make it easy on your users, use all lowercaps characters, and avoid hard to type characters."/> + <o>The name for the database. It is recommended to use only lowercase letters &lt;tt&gt;[a-z]&lt;/tt&gt;, numbers and &lt;tt&gt;-&lt;/tt&gt; (dash).</o>   <t>Namnet på databasen. Använd helst små bokstäver och undvik svårskrivna tecken.</t>   </str>      <str id="411">   <o>Authentication failed message override files</o>   <t>Felsida vid autenticeringsfel</t>   </str>      <str id="412">   <o>With each authentication required response this file is sent and displayed if the authentication fails or the user choose not to authenticate at all.&lt;p&gt;
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:3528:   i protokollcachen kommer besvaras i komprimerad form direkt från denna cache;   i dessa fall kommer processorbelastningen bli förhållandevis låg.</t>   </str>      <str id="1002">   <o>Compression: Enabled MIME-types</o>   <t>Komprimering: MIME-typer för aktivering</t>   </str>      <str id="1003"> - <o>The MIME types for which to enable compression. The forms "maintype/*" and "maintype/subtype" are allowed, but globbing on the general form (such as "maintype/*subtype") is not allowed and such globs will be silently ignored.</o> + <o>The MIME types for which to enable compression. The forms "maintype/*" and "maintype/subtype" are allowed, but globbing on the general form (such as "maintype/*subtype" or "maintype/sub*") is not allowed and such globs will be silently ignored.</o>   <t>De MIME-typer för vilka komprimering slås på. Tillåtna varianter är "huvudtyp/*" och "huvudtyp/undertyp" - medan allmänna glob-uttryck (exempelvis "huvudtyp/*undertyp") är otillåtna och ignoreras utan förvarning.</t> + medan allmänna glob-uttryck (exempelvis "huvudtyp/*undertyp" eller "huvudtyp/sub*") är otillåtna och ignoreras utan förvarning.</t>   </str>      <str id="1004">   <o>Compression: Minimum content size</o>   <t>Komprimering: Minsta innehållsstorlek</t>   </str>      <str id="1005">   <o>The minimum file size for which to enable compression. (It might not be worth it to compress a request if it can fit into a single TCP/IP packet anyways.)</o>   <t>Minsta storlek där komprimering används. (Det kan vara bortkastat arbete att komprimera ett svar om det ändå får plats i ett enstaka TCP/IP-paket.)</t>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:3990:      <str id="1066">   <o>SNMP status</o>   <t>SNMP-status</t>   </str>      <str id="1067">   <o>Global SNMP server statistics</o>   <t>Global SNMP-serverstatistik</t>   </str> +  + <str id="1068"> + <new/> + <o>&lt;rect x='%d' y='%d' width='10' height='%d' style='fill:%s;'&gt; +  &lt;title&gt;%s: %d - %d KB + %f&amp;#37; (%d)&lt;/title&gt; + &lt;/rect&gt; + &lt;rect x='%d' y='0' width='10' height='%d' style='fill:%s;'&gt; +  &lt;title&gt;%s: %d - %d KB + %f&amp;#37; (%d)&lt;/title&gt; + &lt;/rect&gt; + </o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1069"> + <new/> + <o>No filesystem garbage collectors active.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1070"> + <new/> + <o>Age</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1071"> + <new/> + <o>%d files (max: %d)</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1072"> + <new/> + <o>Not available in this installation of Roxen.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1074"> + <new/> + <o>Maximum priority</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1075"> + <new/> + <o>&lt;p&gt;The maximum priority value for modules.&lt;/p&gt; + &lt;p&gt;In most cases the default (9) is fine, but in some configurations there may be more than 10 modules of the same type that would otherwise conflict with each other.&lt;/p&gt; + &lt;p&gt;Note that existing module priorities will be scaled accordingly when this value is changed.&lt;/p&gt;</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1076"> + <new/> + <o>Logging: JSON Logging endpoints</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1077"> + <new/> + <o>Socket paths and/or IP:ports to bind for log output from this configuration. $JSONLOGDIR will expand to &amp;lt;configuration directory&amp;gt;/_jsonlog where sockets should be reasonably secure.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1078"> + <new/> + <o>AUTH TLS</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1079"> + <new/> + <o>Whether to require the AUTH TLS command (RFC4217) before login.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1080"> + <new/> + <o>Cipher suite minimum effective key strength</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1081"> + <new/> + <o>&lt;p&gt;The minimum number of effective bits to secure connections.&lt;/p&gt; + &lt;p&gt;Common ciphers (subject to availability) in order of effective key bits as of December 2015: + &lt;dl&gt; + &lt;dt&gt;24&lt;/dt&gt; + &lt;dd&gt;Export RC4 (aka RC4-40)&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;32&lt;/dt&gt; + &lt;dd&gt;Export DES (aka DES-40)&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;38&lt;/dt&gt; + &lt;dd&gt;RC4&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;40&lt;/dt&gt; + &lt;dd&gt;DES&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;112&lt;/dt&gt; + &lt;dd&gt;3-DES (Note that this cipher is the minimum required cipher in many versions of TLS)&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;128&lt;/dt&gt; + &lt;dd&gt;AES-128&lt;/dd&gt; + &lt;dd&gt;Camellia-128&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;256&lt;/dt&gt; + &lt;dd&gt;AES-256&lt;/dd&gt; + &lt;dd&gt;Camellia-256&lt;/dd&gt; + &lt;dd&gt;ChaCha20&lt;/dd&gt; + &lt;/dl&gt; + &lt;/p&gt; + &lt;p&gt;Cipher strengths lower than 112 bits are &lt;b&gt;NOT&lt;/b&gt; recommended, and there are RFCs that prohibit the use of all those suites.&lt;/p&gt; + </o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1082"> + <new/> + <o>SSL decryption password</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1083"> + <new/> + <o>Optional password to decrypt the SSL key file(s).</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1084"> + <new/> + <o>Additional suite filtering</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1085"> + <new/> + <o>&lt;p&gt;Selects an additional cipher suite policy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The supported filter modes are: + &lt;dl&gt; + &lt;dt&gt;Default&lt;/dt&gt; + &lt;dd&gt;Use the default cipher suite selection policy, and allow all cipher suites that have sufficient strength.&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;Ephemeral key exchanges only&lt;/dt&gt; + &lt;dd&gt;Only allow cipher suites that use a key exchange with ephemeral keys (aka "Perfect Forward Security"). Ie either ECDHE or DHE.&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;Suite B (relaxed)&lt;/dt&gt; + &lt;dd&gt;Same as &lt;b&gt;Default&lt;/b&gt;, but prefer the suites specified in &lt;b&gt;Suite B&lt;/b&gt;.&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;Suite B (ephemeral only)&lt;/dt&gt; + &lt;dd&gt;Same as &lt;b&gt;Ephemeral key exchanges only&lt;/b&gt;, but prefer the suites specified in &lt;b&gt;Suite B&lt;/b&gt;.&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;Suite B (transitional)&lt;/dt&gt; + &lt;dd&gt;Support only the suites specified by RFCs 5430 and 6460.&lt;/dd&gt; + &lt;dt&gt;Suite B (strict)&lt;/dt&gt; + &lt;dd&gt;Support only the suites specified by RFC 6460.&lt;/dt&gt; + &lt;/dl&gt; + &lt;/p&gt; + &lt;p&gt;Note: Full Suite B operation is not supported in all configurations.&lt;/p&gt; + &lt;p&gt;Note: For full Suite B compliance a suitable certificate must also be used.&lt;/p&gt;</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1086"> + <new/> + <o>Minimum supported version of SSL/TLS</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1087"> + <new/> + <o>&lt;p&gt;Reject clients that want to use a version of SSL/TLS lower than the selected version.&lt;/p&gt; + &lt;p&gt;Note: SSL 3.0 has been deprecated in RFC 7568.&lt;/p&gt; + </o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1088"> + <new/> + <o>Auto Maintenance: Enable Automatic Patch import</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1089"> + <new/> + <o>Automatically fetch and import patches to the server from www.roxen.com.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1090"> + <new/> + <o>Auto Maintenance: Restart and apply patches</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1091"> + <new/> + <o>Apply any pending imported patches when the server is automatically restarted.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1092"> + <new/> + <o>Required license feature: &lt;tt&gt;%s&lt;/tt&gt;.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1093"> + <new/> + <o>Filesystem garbage collector status</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1094"> + <new/> + <o>Show the status for the filesystem garbage collectors.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1095"> + <new/> + <o>1 week</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1096"> + <new/> + <o>%d weeks</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1097"> + <new/> + <o>1 day</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1098"> + <new/> + <o>%d days</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1099"> + <new/> + <o>1 hour</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1100"> + <new/> + <o>%d hours</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1101"> + <new/> + <o>1 minute</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1102"> + <new/> + <o>%d minutes</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1103"> + <new/> + <o>none</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1104"> + <new/> + <o>&lt;rect x='%d' y='%d' width='10' height='%d' style='fill:%s;'&gt; +  &lt;title&gt;%s: %s - %s + %f&amp;#37; (%d)&lt;/title&gt; + &lt;/rect&gt; + &lt;rect x='%d' y='0' width='10' height='%d' style='fill:%s;'&gt; +  &lt;title&gt;%s: %s - %s + %f&amp;#37; (%d)&lt;/title&gt; + &lt;/rect&gt; + </o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1105"> + <new/> + <o>Registered by %s</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1106"> + <new/> + <o>%d KiB (max: %d)</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1107"> + <new/> + <o>File age distribution</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1108"> + <new/> + <o>File size distribution</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1109"> + <new/> + <o>Change backup schedule</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1110"> + <new/> + <o>Changing backup schedule for %s</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1111"> + <new/> + <o>Old backup schedule</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1112"> + <new/> + <o>New backup schedule</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1113"> + <new/> + <o>None</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1114"> + <new/> + <o>Backuped via the %s backup schedule.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1115"> + <new/> + <o>Not a member of any backup schedule.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1116"> + <new/> + <o>NONE</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1117"> + <new/> + <o>Schedule #%d</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1118"> + <new/> + <o>New</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1119"> + <new/> + <o>Default directory: %s</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1120"> + <new/> + <o>&lt;p&gt;%d is the highest priority and 0 the lowest.&lt;/p&gt;</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1121"> + <new/> + <o>(stale value %s)</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1122"> + <new/> + <o>REST API</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1123"> + <new/> + <o> + &lt;p&gt;This module provides a REST API for parts of the Administration Interface. + &lt;/p&gt; +  + &lt;p&gt;The API is JSON based - i.e. responses are JSON encoded and PUT/POST data is expected to be JSON encoded too.&lt;/p&gt; +  + &lt;p&gt;In general, the following request methods are available: + &lt;ul&gt; + &lt;li&gt;GET: Query the current value of a resource.&lt;/li&gt; + &lt;li&gt;PUT: Update the current value of a resource.&lt;/li&gt; + &lt;li&gt;POST: Add a resource.&lt;/li&gt; + &lt;li&gt;DELETE: Remove a resource.&lt;/li&gt; + &lt;/ul&gt; + &lt;/p&gt; +  + &lt;p&gt;The "X-Roxen-API" header must be set in all API requests. This requirement acts as a minimum counter-measure against CSRF attacks.&lt;/p&gt; +  + &lt;p&gt;The resource specifier "_all" can be used to map an operation over all resources (see examples below).&lt;/p&gt; +  + &lt;p&gt;Examples: + &lt;ul&gt; + &lt;li&gt;&lt;pre&gt;GET /rest/variables/&lt;/pre&gt; - list global variables&lt;/li&gt; + &lt;li&gt;&lt;pre&gt;GET /rest/configurations/&lt;/pre&gt; - list configurations&lt;/li&gt; + &lt;li&gt;&lt;pre&gt;GET /rest/configurations/CMS/&lt;/pre&gt; - get configuration "CMS" (currently not supported)&lt;/li&gt; + &lt;li&gt;&lt;pre&gt;GET /rest/configurations/CMS/?envelope=1&lt;/pre&gt; - get configuration "CMS" in envelope. Provides a list of available subresources, such as "modules". + &lt;li&gt;&lt;pre&gt;GET /rest/configurations/CMS/modules/&lt;/pre&gt; - list enabled modules in the configuration "CMS".&lt;/li&gt; + &lt;li&gt;&lt;pre&gt;GET /rest/configurations/CMS/modules/&lt;/pre&gt; - list enabled modules in the configuration "CMS".&lt;/li&gt; + &lt;li&gt;&lt;pre&gt;GET /rest/configurations/CMS/modules/yui/variables/mountpoint&lt;/pre&gt; - get the value of the variable "mountpoint" in the "yui" module.&lt;/li&gt; + &lt;li&gt;&lt;pre&gt;PUT /rest/variables/abs_timeout&lt;/pre&gt; - change the value of the "abs_timeout" global variable. The data body of the PUT request should be the JSON encoded value to set.&lt;/li&gt; + &lt;li&gt;&lt;pre&gt;POST /rest/configurations/CMS/modules/yui/&lt;/pre&gt; - add an instance of the YUI module to the configuration "CMS".&lt;/li&gt; + &lt;li&gt;&lt;pre&gt;DELETE /rest/configurations/CMS/modules/yui!0/&lt;/pre&gt; - remove instance #0 of the YUI module in the configuration "CMS".&lt;/li&gt; + &lt;li&gt;&lt;pre&gt;PUT /rest/configurations/CMS/modules/yui!0/actions/Reload&lt;/pre&gt; - Reload the YUI module.&lt;/li&gt; + &lt;li&gt;&lt;pre&gt;PUT /rest/configurations/CMS/modules/insite_editor!0/actions/Clear Persistent Cache&lt;/pre&gt; - call action button "Clear Persistent Cache " in the Insite Editor module.&lt;/li&gt; + &lt;li&gt;&lt;pre&gt;PUT /rest/configurations/_all/modules/insite_editor!0/actions/Clear Persistent Cache&lt;/pre&gt; - call action button "Clear Persistent Cache " in the Insite Editor module in all configurations.&lt;/li&gt; + &lt;li&gt;&lt;pre&gt;GET /rest/configurations/_all/modules/_all/variables/mountpoint&lt;/pre&gt; - get the value of the "mountpoint" variable in all modules across all configurations. + &lt;/ul&gt; + &lt;/p&gt; +  + &lt;p&gt;cURL example: + &lt;pre&gt;curl -H "X-Roxen-API: 1" -u admin:password https://localhost.roxen.com:22202/rest/variables/&lt;/pre&gt; + &lt;/p&gt; + </o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1124"> + <new/> + <o>Where the REST API is mounted.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1125"> + <new/> + <o>SSL/TLS Certificate(s)</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1126"> + <new/> + <o>&lt;p&gt;The TLS certificate(s) to use.&lt;/p&gt; + &lt;p&gt;Certificate and key files matching the &lt;b&gt;Global Variables/Settings/Certificate and Private Key Globs&lt;/b&gt; setting are automatically imported and valid combinations are listed above.&lt;/p&gt; + &lt;p&gt;At least one certificate must be selected.&lt;/p&gt; + &lt;p&gt;The Server Name Indication (SNI) extension sent by the TLS client will be used to choose a specific certificate for the connection from the set selected here.&lt;/p&gt; + </o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1127"> + <new/> + <o>Certificate and Private Key Globs</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1128"> + <new/> + <o>&lt;p&gt;This is a list of globs for which corresponding files will automatically be imported into the certificate database on server start.&lt;/p&gt; + &lt;p&gt;It may be left empty, in which case any certificates to use will need to be added by hand.&lt;/p&gt; + </o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1129"> + <new/> + <o>Lost certificate</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1130"> + <new/> + <o>Invalid certificate</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1131"> + <new/> + <o>Common Name</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1132"> + <new/> + <o>%d bits</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1133"> + <new/> + <o>Issued To</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1134"> + <new/> + <o>Issued By</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1135"> + <new/> + <o>Self-signed</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1136"> + <new/> + <o>Expired</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1137"> + <new/> + <o>Expires</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1138"> + <new/> + <o>Path(s)</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1139"> + <new/> + <o>Lost file</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1140"> + <new/> + <o>MySQL/MariaDB-internal database.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1141"> + <new/> + <o>Roxen-internal database.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1142"> + <new/> + <o>The table is not included in backups of this database.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1143"> + <new/> + <o>(Roxen-internal database)</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1144"> + <new/> + <o>Incomplete</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1145"> + <new/> + <o>Configure database connection</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1146"> + <new/> + <o>Please specify a name for the database connection.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1147"> + <new/> + <o>&lt;tt&gt;%s&lt;/tt&gt; is an internal database, used by Roxen. Please select another name.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1148"> + <new/> + <o>&lt;tt&gt;%s&lt;/tt&gt; is a MySQL keyword, used by MySQL. Please select another name.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="1149"> + <new/> + <o>&lt;span style="white-space: pre;"&gt;'&lt;tt&gt;%s&lt;/tt&gt;'&lt;/span&gt; is not a valid database name. Please select another name.</o> + <t></t> + </str>