Roxen.git / server / translations / swe / roxen_config.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:3532:   i protokollcachen kommer besvaras i komprimerad form direkt från denna cache;   i dessa fall kommer processorbelastningen bli förhållandevis låg.</t>   </str>      <str id="1002">   <o>Compression: Enabled MIME-types</o>   <t>Komprimering: MIME-typer för aktivering</t>   </str>      <str id="1003"> - <changed from="The MIME types for which to enable compression. The forms "maintype/*" and "maintype/subtype" are allowed, but globbing on the general form (such as "maintype/*subtype") is not allowed and such globs will be silently ignored."/> +    <o>The MIME types for which to enable compression. The forms "maintype/*" and "maintype/subtype" are allowed, but globbing on the general form (such as "maintype/*subtype" or "maintype/sub*") is not allowed and such globs will be silently ignored.</o>   <t>De MIME-typer för vilka komprimering slås på. Tillåtna varianter är "huvudtyp/*" och "huvudtyp/undertyp" - medan allmänna glob-uttryck (exempelvis "huvudtyp/*undertyp") är otillåtna och ignoreras utan förvarning.</t> + medan allmänna glob-uttryck (exempelvis "huvudtyp/*undertyp" eller "huvudtyp/sub*") är otillåtna och ignoreras utan förvarning.</t>   </str>      <str id="1004">   <o>Compression: Minimum content size</o>   <t>Komprimering: Minsta innehållsstorlek</t>   </str>      <str id="1005">   <o>The minimum file size for which to enable compression. (It might not be worth it to compress a request if it can fit into a single TCP/IP packet anyways.)</o>   <t>Minsta storlek där komprimering används. (Det kan vara bortkastat arbete att komprimera ett svar om det ändå får plats i ett enstaka TCP/IP-paket.)</t>