Roxen.git / server / translations / swe / roxen_config.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:2848:   <t></t>   </str>      <str id="473">   <new/>   <o>Value</o>   <t></t>   </str>      <str id="474"> - <new/> +    <o>Show changes</o> - <t></t> + <t>Visa ändringar</t>   </str>      <str id="475"> - <new/> +    <o>Restore default value</o> - <t></t> + <t>Återställ standardvärde</t>   </str>      <str id="476">   <new/>   <o>Change in content</o>   <t></t>   </str>      <str id="477">   <new/>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:2897:   </str>      <str id="481">   <new/>   <o>No difference   </o>   <t></t>   </str>      <str id="482"> - <new/> +    <o>Never</o> - <t></t> + <t>Aldrig</t>   </str>      <str id="483"> - <new/> +    <o>Every %s hour(s).</o> - <t></t> + <t>Med %s timmars intervall.</t>   </str>      <str id="484"> - <new/> +    <o>Day</o> - <t></t> + <t>dag</t>   </str>      <str id="485"> - <new/> +    <o>Sunday</o> - <t></t> + <t>söndag</t>   </str>      <str id="486"> - <new/> +    <o>Monday</o> - <t></t> + <t>måndag</t>   </str>      <str id="487"> - <new/> +    <o>Tuesday</o> - <t></t> + <t>tisdag</t>   </str>      <str id="488"> - <new/> +    <o>Wednesday</o> - <t></t> + <t>onsdag</t>   </str>      <str id="489"> - <new/> +    <o>Thursday</o> - <t></t> + <t>torsdag</t>   </str>      <str id="490"> - <new/> +    <o>Friday</o> - <t></t> + <t>fredag</t>   </str>      <str id="491"> - <new/> +    <o>Saturday</o> - <t></t> + <t>lördag</t>   </str>      <str id="492"> - <new/> +    <o>Every %s %s at %s o'clock.</o> - <t></t> + <t>Var %s %s vid klockan %s.</t>   </str>      <str id="493">   <new/>   <o>Every %d hour.</o>   <t></t>   </str>      <str id="494">   <new/>