Roxen.git / server / translations / swe / roxen_config.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:36:   <file>../config_interface/statusinfo.pike</file>   <file>../config_interface/template</file>   <file>../config_interface/topmenu.pike</file>   <file>../config_interface/user_delete.pike</file>   <file>../config_interface/user_form.pike</file>   <file>../config_interface/users.html</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Date.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Email.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Image.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Upload.pike</file> - <file>../etc/modules/Variable.pmod/VerifiedString.pike</file> +    <file>../etc/modules/Variable.pmod/module.pmod</file>   <file>../modules/configuration/config_filesystem.pike</file>   <file>../modules/configuration/config_tags.pike</file> - <file>../modules/configuration/config_userdb.pike</file> +       <str id="2">   <o>Sent data</o>   <t>Skickad data</t>   </str>      <str id="3">   <o>sec</o>   <t>sek</t>   </str>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1100:   <str id="176">   <o>Show advanced configuration options</o>   <t>Visa avancerade inställningar</t>   </str>      <str id="177">   <o>Show all possible configuration options, not only the ones that are most often changed.</o>   <t>Visa alla tillgängliga inställningar, inte bara de som oftast brukar ställas in.</t>   </str>    - <str id="178"> - <o>Show all translations</o> - <t>Visa alla översättningar</t> - </str> +     - <str id="179"> - <o>Show the language selection flags. All translations will be listed, more or less completed.</o> - <t>Visa språkvalsflaggorna, oavsett hur färdiga översättningarna är.</t> - </str> +     -  +  +    <str id="180">   <o>Show developer options and actions</o>   <t>Visa utvecklar-alternativ och funktioner</t>   </str>      <str id="181">   <o>Show settings and actions that are not normaly useful for non-developer users. If you develop your own Roxen modules, this option is for you.</o>   <t>Visa inställningar och funktioner som normalt inte är användbara för icke-utvecklare. Om du utvecklar egna Roxenmoduler bör du aktivera detta val.</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1170:   <str id="191">   <o>All Permissions</o>   <t>Alla rättigheter</t>   </str>      <str id="192">   <o>View Settings</o>   <t>Visa inställningar</t>   </str>    - <str id="193"> - <o>Edit Users</o> - <t>Editera användare</t> - </str> +     -  +    <str id="194">   <o>Edit Global Variables</o>   <t>Editera globala inställningar</t>   </str>      <str id="196">   <o>Tasks</o>   <t>Funktioner</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1230:   <str id="203">   <o>Next</o>   <t>Nästa</t>   </str>      <str id="204">   <o>Administration Interface</o>   <t>Admingränssnittet</t>   </str>    - <str id="205"> - <o>Language</o> - <t>Språk</t> - </str> +     -  +    <str id="206">   <o>User</o>   <t>Användare</t>   </str>      <str id="cw">   <o>and</o>   <t>och</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1285:   <str id="213">   <o>Sites</o>   <t>Sajter</t>   </str>      <str id="214">   <o>Globals</o>   <t>Globala</t>   </str>    - <str id="215"> - <o>Ports</o> - <t>Portar</t> - </str> +     -  +    <str id="216">   <o>Events</o>   <t>Loggbok</t>   </str>      <str id="217">   <o>Docs</o>   <t>Manual</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1575:   <str id="229">   <o>Page charset</o>   <t>Teckenuppsättning</t>   </str>      <str id="230">   <o>The charset to use when rendering configuration interface pages.</o>   <t>Den teckenuppsättning som används i admingränssnittet</t>   </str>    - <str id="233"> - <o>Failed login attempt %s from %s</o> - <t>Misslyckad inloggning av %s från %s</t> - </str> +     -  +    <str id="234">   <o>Requests</o>   <t>Anrop</t>   </str>      <str id="235">   <o>Are you sure you want to disable the site %s?</o>   <t>Är du säker på att du vill ta bort konfigurationen för %s?</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1739:   <str id="318">   <o>The email address begins with an character that is not legal in that position.</o>   <t>Email-adressen börjar med ett tecken som inte är tillåtet där.</t>   </str>      <str id="319">   <o>The domain %s could not be found.</o>   <t>Domänen %s kunde inte hittas.</t>   </str>    - <str id="320"> - <o>Value %s does not match the regexp %s.</o> - <t>Värdet %s matchar inte regexpen %s.</t> - </str> +     - <str id="321"> - <o>Value %s does not match the glob %s.</o> - <t>Värdet %s matchar inte globben %s.</t> - </str> +     - <str id="322"> - <o>Value %s must be at least %d characters long. (%d character short)</o> - <t>Värdet %s måste vara minst %d tecken långt. (%d tecken för lite)</t> - </str> +     - <str id="323"> - <o>Value %s must not be more than %d characters long. (%d character too long)</o> - <t>Värdet %s får inte vara mer än %d tecken långt. (%d tecken är för långt)</t> - </str> +     - <str id="324"> - <o>Value %s is not uppercased.</o> - <t>Värdet %s är inte versalt.</t> - </str> +     - <str id="325"> - <o>Value %s is not lowercased.</o> - <t>Värdet %s är inte gement.</t> - </str> +     -  +  +  +  +  +  +    <str id="326">   <o>unnamed</o>   <t>utan namn</t>   </str>      <str id="328">   <o>Value is bigger than %s, adjusted</o>   <t>Värdet är större än %s. Ändrat</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:2163:   <str id="371">   <o>CPU-time used</o>   <t>Använd CPU-tid</t>   </str>      <str id="372">   <o>MySQL status</o>   <t>MySQL-status</t>   </str>    - <str id="373"> - <o>Other DBs</o> - <t>Andra DB:er</t> +  +  + <str id="8"> + <new/> + <o>Server secret</o> + <t></t>   </str> -  +  + <str id="9"> + <new/> + <o>The server secret is a string used in some cryptographic functions, such as calculating unique, non-guessable session id's. Change this value into something that is hard to guess, unless you are satisfied with what your computers random generator has produced</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="164"> + <new/> + <o>Databases</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="165"> + <new/> + <o>Configuration Filesystem</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="166"> + <new/> + <o>This filesystem serves the administration interface</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="167"> + <new/> + <o>Failed login attempt from %s</o> + <t></t> + </str>