Roxen.git / server / translations / swe / roxen_config.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1:   <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>   <locale version="1.0"/>   <project>roxen_config</project>   <language>swe</language>   <file>../base_server/config_userdb.pike</file>   <file>../base_server/configuration.pike</file>   <file>../base_server/global_variables.pike</file>   <file>../base_server/module_support.pike</file>   <file>../config_interface/actions/index.html</file> - <file>../config_interface/boxes/articles.pike</file> +    <file>../config_interface/boxes/Box.pmod</file> -  + <file>../config_interface/boxes/articles.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/crunch.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/doclinks.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/megatokyo.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/ris_news.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/server_status.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/welcome.pike</file>   <file>../config_interface/cv_startpage_tabs.pike</file>   <file>../config_interface/dbs/backups.html</file>   <file>../config_interface/dbs/browser.pike</file> -  + <file>../config_interface/dbs/create_db.html</file> + <file>../config_interface/dbs/create_group.html</file>   <file>../config_interface/dbs/db_matrix.pike</file>   <file>../config_interface/dbs/edit_group.pike</file>   <file>../config_interface/dbs/import_dbs.pike</file>   <file>../config_interface/dbs/index.html</file>   <file>../config_interface/dbs/new_db.pike</file>   <file>../config_interface/dbs/new_group.pike</file>   <file>../config_interface/dbs/restore_db.pike</file> -  + <file>../config_interface/dbs/status.html</file>   <file>../config_interface/dbs/status.pike</file>   <file>../config_interface/dbs/subtabs.pike</file>   <file>../config_interface/diff.pike</file>   <file>../config_interface/event_log/clear_log.pike</file>   <file>../config_interface/event_log/log.pike</file> -  + <file>../config_interface/global_settings/index.html</file>   <file>../config_interface/logutil.pike</file>   <file>../config_interface/sites/add_module.pike</file>   <file>../config_interface/sites/config_left_item.pike</file>   <file>../config_interface/sites/create_site.pike</file>   <file>../config_interface/sites/drop_module.pike</file>   <file>../config_interface/sites/drop_site.html</file>   <file>../config_interface/sites/drop_site.pike</file>   <file>../config_interface/sites/index.html</file>   <file>../config_interface/sites/log.pike</file>   <file>../config_interface/sites/new_site.html</file> -  + <file>../config_interface/sites/site.html</file>   <file>../config_interface/sites/site_content.pike</file>   <file>../config_interface/sites/site_header.pike</file>   <file>../config_interface/statusinfo.pike</file>   <file>../config_interface/template</file>   <file>../config_interface/topmenu.pike</file>   <file>../config_interface/user_delete.pike</file>   <file>../config_interface/user_form.pike</file>   <file>../config_interface/users.html</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Date.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Email.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Image.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Mapping.pike</file> - <file>../etc/modules/Variable.pmod/module.pmod</file> +    <file>../etc/modules/Variable.pmod/Schedule.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Upload.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/VerifiedString.pike</file> -  + <file>../etc/modules/Variable.pmod/module.pmod</file>   <file>../modules/configuration/config_filesystem.pike</file>   <file>../modules/configuration/config_tags.pike</file>   <file>../site_templates/common.pike</file>      <str id="2">   <o>Sent data</o>   <t>Skickad data</t>   </str>      <str id="3">
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:148:   sajtens ursprungliga namn (det du skrev in när du skapade sajten)   att användas.</t>   </str>      <str id="26">   <o>Logging: Format</o>   <t>Loggning: Loggningsformat</t>   </str>      <str id="27"> - <changed from="What format to use for logging. The syntax is: - &lt;pre&gt;response-code or *: Log format for that response code -  - Log format is normal characters, or one or more of the variables below: -  - \n \t \r -- As in C, newline, tab and linefeed - $char(int) -- Insert the (1 byte) character specified by the integer. - $wchar(int) -- Insert the (2 byte) word specified by the integer. - $int(int) -- Insert the (4 byte) word specified by the integer. - $^ -- Supress newline at the end of the logentry - $host -- The remote host name, or ip number. - $vhost -- The Host request-header sent by the client, or - if none - $ip_number -- The remote ip number. - $bin-ip_number -- The remote host id as a binary integer number. -  - $cern_date -- Cern Common Log file format date. - $bin-date -- Time, but as an 32 bit integer in network byteorder -  - $method -- Request method - $resource -- Resource identifier - $full_resource -- Full requested resource, including any query fields - $protocol -- The protocol used (normally HTTP/1.0) - $response -- The response code sent - $bin-response -- The response code sent as a binary short number - $length -- The length of the data section of the reply - $bin-length -- Same, but as an 32 bit integer in network byteorder - $request-time -- The time the request took (seconds) - $referer -- the header 'referer' from the request, or '-'. - $user_agent -- the header 'User-Agent' from the request, or '-'. -  - $user -- the name of the auth user used, if any - $user_id -- A unique user ID, if cookies are supported, -  by the client, otherwise '0' - &lt;/pre&gt;"/> +    <o>What format to use for logging. The syntax is:   &lt;pre&gt;response-code or *: Log format for that response code      Log format is normal characters, or one or more of the variables below:      \n \t \r -- As in C, newline, tab and linefeed   $char(int) -- Insert the (1 byte) character specified by the integer.   $wchar(int) -- Insert the (2 byte) word specified by the integer.   $int(int) -- Insert the (4 byte) word specified by the integer.   $^ -- Supress newline at the end of the logentry
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:231:    cachetag -- No RXML &amp;lt;cache&amp;gt; tag misses.    nocache -- No hit in any known cache.   &lt;/pre&gt;</o>   <t>Vilket format som ska användas för att logga   &lt;pre&gt;   svarskod eller *: Loggformat för svarskoden (eller alla koder som inte    har något annat format specifierat om du använder '*')      loggformatet är normala tecken, och en eller flera av koderna nedan.    - \\n \\t \\r -- Precis som i C, ny rad, tab och carriage return + \n \t \r -- Precis som i C, ny rad, tab och carriage return   $char(int) -- Stoppa in det tecken vars teckenkod är det angivna nummret.   $wchar(int) -- Stoppa in det tvåocktetstecken vars teckenkod är det    angivna nummret.   $int(int) -- Stoppa in det fyraocktetstecken vars teckenkod är det    angivna nummret.   $^ -- Stoppa &lt;b&gt;inte&lt;/b&gt; in en vagnretur på slutet av    varje loggrad   $host -- DNS namnet för datorn som gjorde förfrågan -  + $vhost -- Host-headern som klienten skickade, eller '-' om den inte +  skickade någon.   $ip_number -- IP-nummret för datorn som gjorde förfrågan   $bin-ip_number -- IP-nummret för datorn som gjorde förfrågan som    binärdata i nätverksoktettordning      $cern_date -- Ett datum som det ska vara enligt Cern Common Log    file specifikationen   $bin-date -- Tiden för requesten som sekunder sedan 1970, binärt    i nätverksoktettordning.      $method -- Förfrågningsmetoden (GET, POST etc)   $resource -- Resursidentifieraren (filnamnet) -  + $full_resource -- Hela den efterfrågade resursen, inklusive eventuella +  query-variabler.   $protocol -- Protokollet som användes för att fråga efter filen   $response -- Den skickade svarskoden   $bin-response -- Den skickade svarskoden som ett binärt ord (2    oktetter) i nätverksoktettordning   $length -- Längden av datan som skickades som svar till klienten   $bin-length -- Samma sak, men som ett 4 oktetters ord i    nätverksoktettordning.   $request-time -- Tiden som requesten tog i sekunder   $referer -- Headern 'referer' från förfrågan eller '-'.   $user_agent -- Headern 'User-Agent' från förfrågan eller '-'.   $user -- Den autentifierade användarens namn, eller '-'   $user_id -- Ett unikt användarid. Tas från kakan RoxenUserID; du    måste slå på kaksättningsfunktionaliteten i de    globala inställningarna. '0' används för de    förfrågningar som inte har kakan. -  + $cache-status -- En komma-separerad lista av identifierare som beskriver +  vilken cache/vilka cachear, som sidan skickades från: +  protcache -- Lågnivå-cachen i HTTP-protokollmodulen. +  xsltcache -- XSLT-cachen. +  pcoderam -- RXML-parseträds RAM-cache. +  pcodedisk -- RXML-parseträds diskcache. +  cachetag -- Inga RXML &amp;lt;cache&amp;gt;-tagsmissar. +  nocache -- Cachemiss.   &lt;/pre&gt;</t>   </str>      <str id="28">   <o>Logging: Enabled</o>   <t>Loggning: Aktiverad</t>   </str>      <str id="29">   <o>Log requests</o>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:325:   <t>Domän</t>   </str>      <str id="35">   <o>The domain name of the server. The domain name is used to generate default URLs, and to generate email addresses.</o>   <t>Serverns domännamn. Används av en del RXML styrkoder för att generera   epostadresser, samt för att generera skönsvärdet för serverurl-variablen.</t>   </str>      <str id="36"> - <changed from="Primary Server URL"/> +    <o>Ports: Primary Server URL</o>   <t>Portar: Serverns URL</t>   </str>      <str id="37">   <changed from="This is the main server URL, where your start page is located. Please note that you also have to configure the 'URLs' variable."/>   <o>This is the main server URL, where your start page is located. This   setting is for instance used as fallback to generate absolute URLs to   the server, but in most circumstances the URLs sent by the clients are   used. A URL is deduced from the first entry in 'URLs' if this is left   blank.      &lt;p&gt;Note that setting this doesn't make the server accessible; you must   also set 'URLs'.</o>   <t>Det här är huvudURLen till din startsida. Den används av många   moduler för att bygga upp absoluta URLer från en relativ URL.</t>   </str>      <str id="38"> - e<changed from="URLs"/> +    <o>Ports: URLs</o>   <t>Portar: URLer</t>   </str>    - <str id="39"> - <changed from="Bind to these URLs. You can use '*' and '?' to perform globbing (using any of these will default to binding to all IP-numbers on your machine). The possible protocols are http, fhttp (a faster version of the normal HTTP protocol, but not 100% compatible with all modules) https, ftp, ftps, gopher and tetris."/> - <o>Bind to these URLs. You can use '*' and '?' to perform globbing (using any of these will default to binding to all IP-numbers on your machine). The possible protocols are http, https, ftp, ftps, hilfe and tetris.</o> - <t>Bind till de här URLerna. Det går att använda '*' eller '?' för att binda till alla IP-nummer. - De möjliga protokollen är http, https, fhttp (snabbare version av det vanliga HTTP-protokollet, men inte 100% - kompatibel med alla moduler), ftp, ftps, gopher och tetris.</t> - </str> +     -  +    <str id="40">   <o>Internal module resource mountpoint</o>   <t>Intern modulresursmonteringspunkt</t>   </str>      <str id="41">   <o>Some modules may want to create links to internal resources. This setting configures an internally handled location that can be used for such purposes. Simply select a location that you are not likely to use for regular resources.</o>   <t>Vissa moduler kan vilja skapa länkar till interna resurser.   Denna inställning konfigurerar en internt hanterad placering som kan användas   för sådana ändamål. Välj bara en placering som du förmodligen inte kommer
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1042:   slår på den här funktionen. Notera att det tar ett litet tag att starta om   servern.</t>   </str>      <str id="170">   <o>Cache: Memory Cache Garbage Collect Interval</o>   <t>Cache: Minnescachens rensningsintervall</t>   </str>      <str id="171"> - <changed from="The number of seconds between every garbage collect (removal of old content) from the memory cache. The memory cache is used for various tasks like remebering what supports flags matches what client."/> +    <o>The number of seconds between every garbage collect (removal of old content) from the memory cache. The memory cache is used for various tasks like remembering what supports flags matches what client.</o>   <t>Hur många sekunder som ska gå mellan varje gång som   allt gammalt innehåll i cachen städas bort. Minnescachen   används till många olika saker som till exempel att komma   ihåg vilka supportsflaggor som hör till vilken klient.</t>   </str>      <str id="172">   <o>Commented config files</o>   <t>Kommenterade konfigurationsfiler</t>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1406:   <o>The maximum size of a file that is to be considered for the cache</o>   <t>De maximala storleken för filer som ska lagras i datacachen</t>   </str>      <str id="278">   <o>Compact site list</o>   <t>Kompakt sajtlista</t>   </str>      <str id="279"> - <changed from="If true, the list list will be presented in a compact format suitable for servers with many sites."/> +    <o>If true, the list of sites will be presented in a compact format suitable for servers with many sites.</o>   <t>Om ja så kommer listan över sajter att presenteras i ettt kompaktare format. Lämpligt för servrar med många sajter.</t>   </str>      <str id="280">   <o>normal</o>   <t>normal</t>   </str>      <str id="282">
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1714:   <str id="334">   <o>Empty URL field</o>   <t>Tomt URL-fält</t>   </str>      <str id="335">   <o>%s does not conform to URL syntax</o>   <t>%s följer inte URL-syntaxen</t>   </str>    - <str id="336"> - <o>Added / to the end of %s</o> - <t>Lade till / på slutet av %s</t> - </str> +     -  +    <str id="338">   <o>Changed %s to %s</o>   <t>Ändrade %s till %s</t>   </str>      <str id="339">   <o>SSL support not available in this Pike version.</o>   <t>SSL-support finns inte tillgängligt i denna version av Pike.</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:2097:   <o>Documentation font size</o>   <t>Typsnittsstorlek för dokumentationen</t>   </str>      <str id="193">   <o>The fontsize of the documentation in the configuration interface</o>   <t>Typsnittsstorleken för dokumentation i konfigurationsinterfacet</t>   </str>      <str id="205"> - <changed from="Minumum allowed bitrate"/> +    <o>Minimum allowed bitrate</o>   <t>Minsta tillåtna datahastighet</t>   </str>      <str id="215"> - <changed from="The minimum allowed bitrate, in Kbits/second. If the client is slower than this set bitrate, it will be disconnected (after a timeout). Setting this higher than 14 is not recommended if you have modem users."/> +    <o>The minimum allowed bitrate, in bits/second. If the client is slower than this set bitrate, it will be disconnected (after a timeout). Setting this higher than 14000 is not recommended if you have modem users.</o>   <t>Den lägsta tillåtna datahastigheten, i bit/sekund. Om klienten är   långsammare än den här inställda hastigheten så kommer den kopplas   ner (efter en timeout). Det är inte rekommenderat att den här - variabeln sätts till ett värde större än 14.</t> + variabeln sätts till ett värde större än 14000 om du har modemanvändare.</t>   </str>      <str id="233">   <changed from="Binary data"/>   <o>bytecode data</o>   <t>Binärdata</t>   </str>    -  -  +    <str id="374">   <o>rows</o>   <t>rader</t>   </str>      <str id="375">   <o>KiB</o>   <t>KiB</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:2265:   <o>Folded with javascript popup</o>   <t>Ihoppfäld med Javascript fönster</t>   </str>      <str id="122">   <o>Folded</o>   <t>Ihoppfäld</t>   </str>      <str id="123"> - <changed from="Unfolded (old stype)"/> +    <o>Unfolded (old style)</o>   <t>Uppfälld (gamla stilen)</t>   </str>      <str id="219">   <o>Authentication method</o>   <t>Authentifierings metod</t>   </str>      <str id="291">
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:2292:   <o>HTTP Basic passwords</o>   <t>HTTP Basic lösenord</t>   </str>      <str id="325">   <o>HTTP Cookies</o>   <t>HTTP Kakor</t>   </str>      <str id="384"> - <new/> +    <o>Warning: The theme %s no longer exists, using default.   </o> - <t></t> + <t>Varning: Temat %s existerar inte längre. Använder det vanliga temat istället.</t>   </str>      <str id="385"> - <new/> +    <o>Reload failed</o> - <t></t> + <t>Misslyckades att ladda om</t>   </str>      <str id="386">   <new/>   <o>The compatibility level is used by different modules to select the right behavior to remain compatible with earlier Roxen versions. When a server configuration is created, this variable is set to the latest version. After that it's never changed automatically, thereby ensuring that server configurations migrated from earlier Roxen versions is kept at the right compatibility level.   &lt;p&gt;   This variable may be changed manually, but it's advisable to test the site carefully afterwards. A reload of the whole server configuration is required to propagate the change properly to all modules.</o>   <t></t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:2349:   <t></t>   </str>      <str id="391">   <new/>   <o>Web Site Creator</o>   <t></t>   </str>      <str id="392"> - <new/> +    <o>Administrator Manual</o> - <t></t> + <t>Administratörsmanual</t>   </str>      <str id="393"> - <new/> +    <o>User Manual</o> - <t></t> + <t>Användarmanual</t>   </str>      <str id="394">   <new/>   <o>RXML Tutorial</o>   <t></t>   </str>      <str id="395"> - <new/> +    <o>Programmer Manual</o> - <t></t> + <t>Programmerarmanual</t>   </str>      <str id="396">   <new/>   <o>Pike Tutorial</o>   <t></t>   </str>      <str id="397"> - <new/> +    <o>No documentation found at all</o> - <t></t> + <t>Dokumentation saknas helt</t>   </str>      <str id="398"> - <new/> +    <o>Todays MegaTokyo comic</o> - <t></t> + <t>Dagens MegaTokyo-serie</t>   </str>      <str id="399"> - <new/> +    <o>Todays comic from MegaTokyo</o> - <t></t> + <t>Dagens serie från MegaTokyo</t>   </str>      <str id="400">   <new/>   <o>Update</o>   <t></t>   </str>      <str id="401">   <new/>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:3154:   <new/>   <o>Member of the %s database group</o>   <t></t>   </str>      <str id="507">   <new/>   <o>Cannot list fields in %s databases</o>   <t></t>   </str> +  + <str id="373"> + <new/> + <o>Bind to these URLs. You can use '*' and '?' to perform globbing (using any of these will default to binding to all IP-numbers on your machine). If you specify a IP# in the field it will take precedence over the hostname.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="508"> + <new/> + <o>Ports</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="509"> + <new/> + <o>Select site</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="510"> + <new/> + <o>Bind this port: </o> + <t></t> + </str>