Roxen.git / server / translations / swe / roxen_config.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:7:   <file>../base_server/global_variables.pike</file>   <file>../base_server/module_support.pike</file>   <file>../config_interface/actions/index.html</file>   <file>../config_interface/boxes/Box.pmod</file>   <file>../config_interface/boxes/articles.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/crunch.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/doclinks.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/megatokyo.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/ris_news.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/server_status.pike</file> + <file>../config_interface/boxes/snmp_status.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/welcome.pike</file>   <file>../config_interface/cv_startpage_tabs.pike</file>   <file>../config_interface/dbs/backups.html</file>   <file>../config_interface/dbs/browser.pike</file>   <file>../config_interface/dbs/create_db.html</file>   <file>../config_interface/dbs/create_group.html</file>   <file>../config_interface/dbs/db_list.pike</file>   <file>../config_interface/dbs/db_maintenance.pike</file>   <file>../config_interface/dbs/db_matrix.pike</file>   <file>../config_interface/dbs/db_optimizeall.html</file>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1213:   <t>Auto-omstart: Starta om automatiskt</t>   </str>      <str id="161">   <o>If set, Roxen will automatically restart after a configurable number of days. Since Roxen uses a monolith, non-forking server model the process tends to grow in size over time. This is mainly due to heap fragmentation but may also sometimes be because of memory leaks.</o>   <t>Roxen har stöd för att starta om automatiskt då och då. Eftersom Roxen är en   monolitisk icke-forkande server (en enda långlivad process) så tenderar   processen att växa med tiden. Det beror främst på minnesfragmentation men kan ibland även orsakas av minnesläckor.</t>   </str>    -  -  +    <str id="172">   <o>Commented config files</o>   <t>Kommenterade konfigurationsfiler</t>   </str>      <str id="173">   <o>Save the variable documentation strings as comments in the configuration files. Only useful if you read or edit the config files directly.</o>   <t>Spara variabeldokumentationen som kommentarer i konfigurationsfiler. Endast användbart om du läser eller editerar i konfigurationsfilerna direkt.</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:3969:      <str id="1064">   <o>Tip: Put '--' on a line to ignore everything below it.</o>   <t>Tips: Skriv '--' på en egen rad för att ignorera alla följande rader.</t>   </str>      <str id="1065">   <o>Uncheck/check all</o>   <t>Välj ingen/alla</t>   </str> +  + <str id="1066"> + <o>SNMP status</o> + <t>SNMP-status</t> + </str> +  + <str id="1067"> + <o>Global SNMP server statistics</o> + <t>Global SNMP-serverstatistik</t> + </str>