Roxen.git / server / translations / swe / roxen_config.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:724:      <!-- [32] "Logging: No Logging for" -->   <t id="32">Loggning: Logga inte för</t>      <!-- [33] "Don't log requests from hosts with an IP number which matches any of the patterns in this list. This also affects the access counter log." -->   <t id="33">Logga inte några förfrågningar vars IP-nummer matchar   något av de mönster som står i den här listan. Den här variabeln   påverkar även &lt;accessed&gt; RXML-styrkoden.</t>      <!-- [34] "Domain" --> - <t id="34">DNS-domän</t> + <t id="34">Domän</t>      <!-- [35] "The domainname of the server. The domainname is used to generate default URLs, and to generate email addresses." -->   <t id="35">Serverns domännamn. Används av en del RXML styrkoder för att generera   epostadresser, samt för att generera skönsvärdet för serverurl-variablen.</t>      <!-- [36] "Primary Server URL" -->   <t id="36">Serverns URL</t>      <!-- [37] "This is the main server URL, where your start page is located. Please note that you also have to configure the 'URLs' variable." -->   <t id="37">Det här är huvudURLen till din startsida. Den används av många   moduler för att bygga upp absoluta URLer från en relativ URL.</t>    - <!-- [b9] "URLs" --> - <t id="b9">URLer</t> + <!-- [38] "URLs" --> + <t id="38">URLer</t>    - <!-- [ca] "Bind to these URLs. You can use '*' and '?' to perform globbing (using any of these will default to binding to all IP-numbers on your machine). The possible protocols are http, fhttp (a faster version of the normal HTTP protocol, but not 100% compatible with all modules) https, ftp, ftps, gopher and tetris." --> - <t id="ca">Bind till de här URLerna. Det går att använda '*' eller '?' för att binda till alla IP-nummer. + <!-- [39] "Bind to these URLs. You can use '*' and '?' to perform globbing (using any of these will default to binding to all IP-numbers on your machine). The possible protocols are http, fhttp (a faster version of the normal HTTP protocol, but not 100% compatible with all modules) https, ftp, ftps, gopher and tetris." --> + <t id="39">Bind till de här URLerna. Det går att använda '*' eller '?' för att binda till alla IP-nummer.   De möjliga protokollen är http, https, fhttp (snabbare version av det vanliga HTTP-protokollet, men inte 100%   kompatibel med alla moduler), ftp, ftps, gopher och tetris.</t>      <!-- [40] "Internal module resource mountpoint" -->   <t id="40">Intern modulresursmonteringspunkt</t>      <!-- [41] "Some modules may want to create links to internal resources. This setting configures an internally handled location that can be used for such purposes. Simply select a location that you are not likely to use for regular resources." -->   <t id="41">Vissa moduler kan vilja skapa länkar till interna resurser.   Denna inställning konfigurerar en internt hanterad placering som kan användas   för sådana ändamål. Välj bara en placering som du förmodligen inte kommer
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:885:      <!-- [219] "Update" -->   <t id="219">Uppdatera</t>      <!-- [220] "Your Settings" -->   <t id="220">Inställningar</t>      <!-- [221] "Users" -->   <t id="221">Användare</t>    - <!-- [cN] "Add Module" --> - <t id="cN">Addera modul</t> + <!-- [251] "Add Module" --> + <t id="251">Addera modul</t>    - <!-- [cP] "Drop Module" --> - <t id="cP">Ta bort modul</t> + <!-- [252] "Drop Module" --> + <t id="252">Ta bort modul</t>    - <!-- [cQ] "Reload" --> - <t id="cQ">Ladda om</t> + <!-- [253] "Reload" --> + <t id="253">Ladda om</t>      <!-- [247] "Clear Log" -->   <t id="247">Töm loggbok</t>    - <!-- [cT] "Request status" --> - <t id="cT">Trafikstatus</t> + <!-- [260] "Request status" --> + <t id="260">Trafik</t>    - <!-- [cU] "Inherit tree" --> - <t id="cU">Struktur</t> + <!-- [261] "Inherit tree" --> + <t id="261">Struktur</t>      <!-- [256] "Settings" -->   <t id="256">Inställningar</t>      <!-- [257] "Modules" -->   <t id="257">Moduler</t>      <!-- [258] "Add module" -->   <t id="258">Addera modul</t>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1121:   when doing 'ps' or running 'top'. This is normal. Roxen waits for a   while for all connections to finish, the process will go away after at   most 15 minutes." -->   <t id="234">Det är möjligt att den gamla processen ligger kvar ett tag.   Detta är normalt. Roxen väntar ett tag på att alla anslutningar ska avslutas,   processen försvinner efter senast 15 minuter.</t>      <!-- [235] "Roxen will &lt;b&gt;not&lt;/b&gt; restart automatically." -->   <t id="235">Roxen kommer &lt;b&gt;inte&lt;/b&gt; starta om automatiskt." --></t>    - <!-- [d2] "Urls" --> - <t id="d2">URL:er</t> -  +    <!-- [255] "Disabling old configuration %s   " -->   <t id="255">Tar bort server %s   </t>    -  + <!-- [266] "Will be loaded from: " --> + <t id="266">Laddas från: </t>    -  + <!-- [267] "View" --> + <t id="267">Visa</t> +  + <!-- [268] "Configuration gone!" --> + <t id="268">Konfigurationen borta!</t> +  + <!-- [269] "Site name:" --> + <t id="269">Sajtens namn:</t> +  + <!-- [270] " + The name of the configuration must contain characters + other than space and tab, it should not end with + ~, and it must not be 'CVS', 'Global Variables' or + 'global variables', nor the name of an existing + configuration, and the character '/' cannot be + used. This name will show up in the sites menu, a + lowercased, filesystem-friendly version will become + the virtual server's configuration file name as well + as the name of its log file directory. + " --> + <t id="270"> + Namnet måste innehålla minst ett tecken förutom mellanslag och tabsteg. + Det får inte sluta med ~, och får inte vara 'CVS', 'Global Variables' + eller 'global variables'. + Det får inte heller vara samma namn som en redan existerande sajt har, och + tecknen / och \ får inte användas. + </t> +  + <!-- [271] "with template" --> + <t id="271">med mall</t> +  +    <pike>       string full_status(string real_version, int boot_time,    int days, int hrs, int min, int sec, string sent_data,    float kbps, string sent_headers, int num_requests,    float rpm, string received_data) {    return(sprintf("<table>"    "<tr><td><b>Version:</b></td><td colspan=2>%s</td></tr>\n"    "<tr><td><b>Startad:</b></td><td colspan=2>%s</td></tr>\n"    "<tr><td><b>Drifttid:</b></td>"