Roxen.git / server / translations / swe / roxen_config.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:165:   <o>%O is not an integer</o>   <t>%O är inte ett heltal</t>   </str>      <str id="376">   <o>Name</o>   <t>Namn</t>   </str>      <str id="473"> - <new/> +    <o>Value</o> - <t></t> + <t>Värde</t>   </str>      <str id="474"> - <new/> +    <o>Show changes</o> - <t></t> + <t>Visa ändringar</t>   </str>      <str id="475"> - <new/> +    <o>Restore default value</o> - <t></t> + <t>Återställ till ursprungsvärden</t>   </str>      <str id="476"> - <new/> +    <o>Change in content</o> - <t></t> + <t>Ändrat innehåll</t>   </str>      <str id="477"> - <new/> +    <o>1 line added.</o> - <t></t> + <t>1 new rad.</t>   </str>      <str id="478"> - <new/> +    <o>%d lines added.</o> - <t></t> + <t>%d nya rader.</t>   </str>      <str id="479"> - <new/> +    <o>1 line deleted.</o> - <t></t> + <t>1 rad borttagen.</t>   </str>      <str id="480"> - <new/> +    <o>%d lines deleted.</o> - <t></t> + <t>%d rader borttagna.</t>   </str>      <str id="481"> - <new/> +    <o>No difference   </o> - <t></t> + <t>Ingen skillnad + </t>   </str>      <str id="482"> - <new/> +    <o>Never</o> - <t></t> + <t>Aldrig</t>   </str>      <str id="483"> - <new/> +    <o>Every %s hour(s).</o> - <t></t> + <t>Var %s:e timma.</t>   </str>      <str id="484"> - <new/> +    <o>Day</o> - <t></t> + <t>Dag</t>   </str>      <str id="485"> - <new/> +    <o>Sunday</o> - <t></t> + <t>Söndag</t>   </str>      <str id="486"> - <new/> +    <o>Monday</o> - <t></t> + <t>Måndag</t>   </str>      <str id="487"> - <new/> +    <o>Tuesday</o> - <t></t> + <t>Tisdag</t>   </str>      <str id="488"> - <new/> +    <o>Wednesday</o> - <t></t> + <t>Onsdag</t>   </str>      <str id="489"> - <new/> +    <o>Thursday</o> - <t></t> + <t>Torsdag</t>   </str>      <str id="490"> - <new/> +    <o>Friday</o> - <t></t> + <t>Fredag</t>   </str>      <str id="491"> - <new/> +    <o>Saturday</o> - <t></t> + <t>Lördag</t>   </str>      <str id="492"> - <new/> +    <o>Every %s %s at %s o'clock.</o> - <t></t> + <t>Varje %s %s klockan %s.</t>   </str>      <str id="493"> - <new/> +    <o>Every %d hour.</o> - <t></t> + <t>Var %d:e timma.</t>   </str>      <str id="494"> - <new/> +    <o>Every %d %s at %02d:00</o> - <t></t> + <t>Var %d:e %s klockan %02d:00</t>   </str>      <str id="495"> - <new/> +    <o>Error in stored value.</o> - <t></t> + <t>Fel i sparat värde.</t>   </str>      <str id="496"> - <new/> +    <o>Value %s does not match the regexp %s.</o> - <t></t> + <t>Värdet %s matchar inte regexpen %s.</t>   </str>      <str id="497"> - <new/> +    <o>Value %s does not match the glob %s.</o> - <t></t> + <t>Värdet %s matchar inte globben %s.</t>   </str>      <str id="498"> - <new/> +    <o>Value %s must be at least %d characters long. (%d character short)</o> - <t></t> + <t>Värdet %s måste vara minst %d tecken långt. (%d tecken för få)</t>   </str>      <str id="499"> - <new/> +    <o>Value %s must not be more than %d characters long. (%d character too long)</o> - <t></t> + <t>Värdet %s får inte vara mer än %d tecken långt. (%d tecken för många)</t>   </str>      <str id="500"> - <new/> +    <o>Value %s is not uppercased.</o> - <t></t> + <t>Värdet %s är inte i versaler.</t>   </str>      <str id="501"> - <new/> +    <o>Value %s is not lowercased.</o> - <t></t> + <t>Värdet %s är inte i gemener.</t>   </str>      <str id="80"> - <new/> +    <o>No data entered.   </o> - <t></t> + <t>För lite data inskrivet. + </t>   </str>      <str id="81"> - <new/> +    <o>Data is not a float.   </o> - <t></t> + <t>Datat är inte ett flyttal. + </t>   </str>      <str id="82"> - <new/> +    <o>Found the string %O trailing after the float.   </o> - <t></t> + <t>Hittade strängen %O efter flyttalet. + </t>   </str>      <str id="83">   <new/>   <o>Data is not an integer   </o> - <t></t> + <t>Datat är inte ett heltal + </t>   </str>      <str id="84"> - <new/> +    <o>Found the string %O trailing after the integer.   </o> - <t></t> + <t>Hittade strängen %O efter heltalet. + </t>   </str>      <str id="510"> - <new/> +    <o>Bind this port: </o> - <t></t> + <t>Bind porten: </t>   </str>