Roxen.git / server / translations / swe / roxen_config.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:577:   <t>Loggning: Sätt bara kakan en gång per användare</t>   </str>      <str id="77">   <o>If set to Yes, Roxen will attempt to set unique user ID cookies only upon receiving the first request (and again after some minutes). Thus, if the user doesn't allow the cookie to be set, she won't be bothered with multiple requests.</o>   <t>Om den här variablen är satt till 'ja' så kommer Roxen bara försöka sätta den unika användarkakan en gång. Det gör att om användaren inte tillåter att kakan sätts, så slipper hon eller han iallafall nya frågor under några minuter</t>   </str>          -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +    <str id="86">   <o>SSL certificate file</o>   <t>SSL-certifikatsfil</t>   </str>      <str id="87">   <o>The SSL certificate file to use. The path is relative to %s</o>   <t>SSL-certifikatfilen som den här porten ska använda. Filnamnet är relativt %s</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1036:   <o>If set, Roxen will automatically restart after a configurable number of days. Since Roxen uses a monolith, non-forking server model the process tends to grow in size over time. This is mainly due to heap fragmentation but also because of memory leaks.</o>   <t>Roxen har stöd för att starta om automatiskt då och då. Eftersom Roxen är en   monolitisk icke-forkande server (en enda långlivad process) så tenderar   processen att växa med tiden. Det beror mest på minnesfragmentation, men även   på att en del minnesläckor fortfarande kan finns kvar. Ett sätt att återvinna minne   är att starta om servern lite då och då, vilket Roxen kommer att göra om du   slår på den här funktionen. Notera att det tar ett litet tag att starta om   servern.</t>   </str>    -  -  -  -  +    <str id="170">   <o>Cache: Memory Cache Garbage Collect Interval</o>   <t>Cache: Minnescachens rensningsintervall</t>   </str>      <str id="171">   <changed from="The number of seconds between every garbage collect (removal of old content) from the memory cache. The memory cache is used for various tasks like remebering what supports flags matches what client."/>   <o>The number of seconds between every garbage collect (removal of old content) from the memory cache. The memory cache is used for various tasks like remembering what supports flags matches what client.</o>   <t>Hur många sekunder som ska gå mellan varje gång som   allt gammalt innehåll i cachen städas bort. Minnescachen
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1728:   <str id="335">   <o>%s does not conform to URL syntax</o>   <t>%s följer inte URL-syntaxen</t>   </str>      <str id="336">   <o>Added / to the end of %s</o>   <t>Lade till / på slutet av %s</t>   </str>    -  -  +    <str id="338">   <o>Changed %s to %s</o>   <t>Ändrade %s till %s</t>   </str>      <str id="339">   <o>SSL support not available in this Pike version.</o>   <t>SSL-support finns inte tillgängligt i denna version av Pike.</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1994:   <str id="359">   <o>Unchanged</o>   <t>Oförändrad</t>   </str>      <str id="360">   <o>Home</o>   <t>Hem</t>   </str>    -  -  -  -  +    <str id="363">   <o>Documentation links</o>   <t>Dokumentationslänkar</t>   </str>      <str id="364">   <o>Links to the inline documentation</o>   <t>Länkar till inline-dokumentationen</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:2425:   <o>Todays comic from MegaTokyo</o>   <t></t>   </str>      <str id="400">   <new/>   <o>Update</o>   <t></t>   </str>    - <str id="0"> - <new/> - <o>All database backups currently available</o> - <t></t> - </str> -  +    <str id="401">   <new/>   <o>Copy or move database</o>   <t></t>   </str>      <str id="402">   <new/>   <o>Delete this database</o>   <t></t>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:3059:   <new/>   <o>Value %s is not lowercased.</o>   <t></t>   </str>      <str id="502">   <new/>   <o>Diff</o>   <t></t>   </str> +  + <str id="78"> + <new/> + <o>All database backups currently available</o> + <t></t> + </str>