Roxen.git / server / translations / swe / roxen_config.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:2105:    &lt;i&gt;Användarfilsystemet&lt;/i&gt; får ett   som &lt;i&gt;pålitlighetsnivå&lt;/i&gt;. Den här   requesten kan därför inte skickas vidare   till &lt;i&gt;CGI modulen&lt;/i&gt; eftersom den har   en &lt;i&gt;säkerhetsnivå&lt;/i&gt; som är högre än   requestens &lt;i&gt;pålitlighetsnivå&lt;/i&gt;.&lt;p&gt;   Å andra sidan så kan en request som   hanteras av &lt;i&gt;Filsystem&lt;/i&gt; modulen   skickas vidare till &lt;i&gt;CGI modulen&lt;/i&gt;.</t>   </str> +  + <str id="152"> + <new/> + <o>%O is not an integer</o> + <t></t> + </str>