Roxen.git / server / translations / swe / roxen_config.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:365:   bandvidden som den här virtuella servern använder.   &lt;p&gt;   Bandvidden räknas ut genom att använda en poletthink. Principen som den   arbetar efter är: För varje byte som sänds så används en polett, poletter   stoppas i hinken i en konstant hastighet. När det inte finns några poletter   så avstännar dataskickande tills en polett blir tillgänglig. När det är för   många poletter i hinken så kommer de nya som kommer in att "ramla brevid".</t>   </str>      <str id="44"> - <changed from="Bandwidth Throttling: Server: Average available bandwidth"/> +    <o>Throttling: Server; Average available bandwidth</o>   <t>Bandviddsbegränsning: Servernivå: Genomsnittlig tillgänglig bandbredd</t>   </str>      <str id="45">   <o>This is the average bandwidth available to this site in bytes/sec (the bucket "fill rate").</o>   <t>Det här är den genomsnittliga bandvidden som är tillgänglig för servern (hastigheten med vilken hinken fylls).</t>   </str>      <str id="46"> - <changed from="Bandwidth Throttling: Server: Bucket Depth"/> +    <o>Throttling: Server; Bucket Depth</o>   <t>Bandviddsbegränsning: Servernivå: Hinkstorlek</t>   </str>      <str id="47">   <o>This is the maximum depth of the bucket. After a long enough period of inactivity, a request will get this many unthrottled bytes of data, before throttling kicks back in.&lt;br&gt;Set equal to the Fill Rate in order not to allow any data bursts. This value determines the length of the time over which the bandwidth is averaged.</o>   <t>Det här är det maximala antalet poletter som får plats i hinken.   Om det här värdet är lika stort som den   genomsnittliga tillgängliga bandvidden så tillåts inga   tillfälliga datapulser när servern har varit inaktiv ett tag   utan data skickas alltid med max den bandbredden.</t>   </str>      <str id="48"> - <changed from="Bandwidth Throttling: Server: Minimum Grant"/> +    <o>Throttling: Server; Minimum Grant</o>   <t>Bandviddsbegränsning: Servernivå: Minimalt antal bytes</t>   </str>      <str id="49">   <o>When the bandwidth availability is below this value, connections will be delayed rather than granted minimal amounts of bandwidth. The purpose is to avoid sending too small packets (which would increase the IP overhead).</o>   <t>När det tillgängliga antalet poletter (alltså bytes) är mindre än det här   värdet så fördröjs förbindelser. Detta för att undvika att skicka för små paket, vilket   öker andelen data som bara består av paketheaders.</t>   </str>      <str id="50"> - <changed from="Bandwidth Throttling: Server: Maximum Grant"/> +    <o>Throttling: Server; Maximum Grant</o>   <t>Bandviddsbegränsning: Servernivå: Maximalt antal bytes</t>   </str>      <str id="51">   <o>This is the maximum number of bytes assigned in a single request to a connection. Keeping this number low will share bandwidth more evenly among the pending connections, but keeping it too low will increase IP overhead and (marginally) CPU usage. You'll want to set it just a tiny bit lower than any integer multiple of your network's MTU (typically 1500 for ethernet).</o>   <t>Det här är det maximala antalet bytes som en förbindelse kan få.   Om det här värdet är lågt så fördelas bandvidden mer jämnt mellan olika   förbindelser, men om det är för lågt så ökar overheaden från IP och TCP.   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   Sätt det till ett värde som är aningens lägre än en jämn multipel av   ditt nätverks MTU (normala ethernetförbindelser har en MTU på 1500).</t>   </str>      <str id="52"> - <changed from="Bandwidth Throttling: Request: Enabled"/> +    <o>Throttling: Request; Enabled</o>   <t>Bandviddsbegränsning: Förbindelsenivå: Aktiverad</t>   </str>      <str id="53">   <o>If set, per-request bandwidth throttling will be enabled.</o>   <t>Om aktiverad så begränsas bandbredden individuellt per förbindelse.</t>   </str>      <str id="54"> - <changed from="Bandwidth Throttling: Request: Minimum guarranteed bandwidth"/> +    <o>Throttling: Request; Minimum guarranteed bandwidth</o>   <t>Bandviddsbegränsning: Förbindelsenivå: Minimal bandbredd</t>   </str>      <str id="55">   <o>The maximum bandwidth each connection (in bytes/sec) can use is determined combining a number of modules. But doing so can lead to too small or even negative bandwidths for particularly unlucky requests. This variable guarantees a minimum bandwidth for each request.</o>   <t>Den maximala bandvidden som varje förbindelse får bestäms av en kombination   av de bandviddsbegränsningsmoduler som är adderade i servern. Men ibland   så blir det framräknade värdet väldigt lågt, och en del riktigt otursamma   förbindelser kan råka hamna på 0 eller mindre bytes per sekund. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   Den här variablen garanterar en viss minimal bandvidd för alla requests</t>   </str>      <str id="56"> - <changed from="Bandwidth Throttling: Request: Bucket Depth Multiplier"/> +    <o>Throttling: Request; Bucket Depth Multiplier</o>   <t>Bandviddsbegränsning: Förbindelsenivå: Hinkstorlek</t>   </str>      <str id="57">   <o>The average bandwidth available for each request will be determined by the modules combination. The bucket depth will be determined multiplying the rate by this factor.</o>   <t>Den genomsnittliga bandvidden som varje förbindelse bestäms av   de adderade bandbreddsbegränsningsmodulerna. Hinkstorleken bestäms genom att   multiplicera detta värde med den här faktorn.</t>   </str>      <str id="58"> - <changed from="Messages: No such file"/> +    <o>No such file message</o> - <t>Meddelanden: Filen finns inte</t> + <t>Filen finns inte-meddelande</t>   </str>      <str id="59">   <o>What to return when there is no resource or file available at a certain location.</o>   <t>Det här meddelandet returneras om en användare frågar efter en    resurs som inte finns.</t>   </str>      <str id="60">   <o>Welcome text</o>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1491:   <o>Reload module list</o>   <t>Skapa om modullistan</t>   </str>      <str id="273">   <o>Select one or several modules to add.</o>   <t>Markera en eller flera moduler som ska läggas till.</t>   </str>      <str id="274"> - <changed from="Data Cache:Cache size"/> +    <o>Cache:Cache size</o> - <t>Datacache:Cachestorlek</t> + <t>Cache:Cachestorlek</t>   </str>      <str id="275">   <o>The size of the data cache used to speed up requests for commonly requested files, in KBytes</o>   <t>Storleken på datacachen, i kilobytes, som används för att snabba upp förfrågningar av ofta hämtade filer.</t>   </str>      <str id="276"> - <changed from="Data Cache:Max file size"/> +    <o>Cache:Max file size</o> - <t>Datacache:Max filstorlek</t> + <t>Cache:Max filstorlek</t>   </str>      <str id="277">   <o>The maximum size of a file that is to be considered for the cache</o>   <t>De maximala storleken för filer som ska lagras i datacachen</t>   </str>      <str id="278">   <o>Compact site list</o>   <t>Kompakt sajtlista</t>