Roxen.git / server / translations / swe / roxen_config.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:5:   <file>../base_server/config_userdb.pike</file>   <file>../base_server/configuration.pike</file>   <file>../base_server/global_variables.pike</file>   <file>../base_server/module_support.pike</file>   <file>../base_server/roxen.pike</file>   <file>../config_interface/standard/actions/index.html</file>   <file>../config_interface/standard/boxes/articles.pike</file>   <file>../config_interface/standard/boxes/crunch.pike</file>   <file>../config_interface/standard/boxes/doclinks.pike</file>   <file>../config_interface/standard/boxes/ris_news.pike</file> + <file>../config_interface/standard/boxes/server_status.pike</file>   <file>../config_interface/standard/boxes/slashdot.pike</file>   <file>../config_interface/standard/boxes/welcome.pike</file>   <file>../config_interface/standard/cv_startpage_tabs.pike</file> -  + <file>../config_interface/standard/dbs/subtabs.pike</file>   <file>../config_interface/standard/event_log/clear_log.pike</file>   <file>../config_interface/standard/event_log/index.html</file>   <file>../config_interface/standard/event_log/log.pike</file>   <file>../config_interface/standard/logutil.pike</file>   <file>../config_interface/standard/sites/add_module.pike</file>   <file>../config_interface/standard/sites/config_left_item.pike</file>   <file>../config_interface/standard/sites/create_site.pike</file>   <file>../config_interface/standard/sites/drop_module.pike</file>   <file>../config_interface/standard/sites/drop_site.html</file>   <file>../config_interface/standard/sites/drop_site.pike</file>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:41:   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Email.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Image.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Upload.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/VerifiedString.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/module.pmod</file>   <file>../modules/configuration/config_filesystem.pike</file>   <file>../modules/configuration/config_tags.pike</file>   <file>../modules/configuration/config_userdb.pike</file>      <str id="2"> - <o>Sent data:</o> - <t>Skickad data:</t> + <o>Sent data</o> + <t>Skickad data</t>   </str>      <str id="3">   <o>sec</o>   <t>sek</t>   </str>      <str id="4"> - <o>Sent headers:</o> - <t>Skickade headrar:</t> + <o>Sent headers</o> + <t>Skickade headrar</t>   </str>      <str id="6">   <o>min</o>   <t>min</t>   </str>      <str id="7"> - <o>Received data:</o> - <t>Mottagen data:</t> + <o>Received data</o> + <t>Mottagen data</t>   </str>    - <str id="8"> - <o>FTP users (total):</o> - <t>FTP-användare (totalt):</t> - </str> -  - <str id="9"> - <o>FTP users (now):</o> - <t>FTP-användare (nu):</t> - </str> -  +    <str id="10">   <o>FTP statistics:</o>   <t>FTP-statistik:</t>   </str>      <str id="11">   <o>Reloaded %s.</o>   <t>Laddade om %s.</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1065:   <o>Auto Restart: Timeout</o>   <t>Automatomstart: Tidsbegränsning (i dagar)</t>   </str>      <str id="163">   <o>Automatically restart the server after this many days.</o>   <t>Om Roxen är inställd till att starta om automatiskt, starta om   så här ofta. Tiden anges i dagar.</t>   </str>    - <str id="164"> - <o>Cache: Store the argument cache in a mysql database</o> - <t>Cache: Spara argumentcachen i en databas</t> - </str> -  - <str id="165"> - <o>If set, store the argument cache in a mysql database. This is very useful for load balancing using multiple Roxen servers, since the mysql database will handle synchronization.</o> - <t>Om den här variabeln är satt så sparas argumentcachen i en - databas istället för filer. Det gör det möjligt att använda - multipla frontends, dvs, flera separata roxenservrar som - levererar samma site.</t> - </str> -  - <str id="166"> - <o>Cache: Argument Cache Database URL to use</o> - <t>Cache: ArgumentcachedatabasURL</t> - </str> -  - <str id="167"> - <o>The database to use to store the argument cache.</o> - <t>Databasen i vilken argumentcachen kommer att sparas.</t> - </str> -  - <str id="168"> - <o>Cache: Argument Cache Directory</o> - <t>Cache: Argumentcachens bibliotek</t> - </str> -  - <str id="169"> - <o>The cache directory to use to store the argument cache. Please note that load balancing is not available for most modules (such as gtext, diagram etc) unless you use a mysql database to store the argument cache meta data.</o> - <t>Det bibliotek i vilket cachen kommer att sparas. - Notera att lastbalansering inte fungerar om du inte sparar - cachen i en databas, och även om du sparar cachen i en - databas så kommer det fortfarande skrivas saker i det - här biblioteket.</t> - </str> -  +    <str id="170">   <o>Cache: Memory Cache Garbage Collect Interval</o>   <t>Cache: Minnescachens rensningsintervall</t>   </str>      <str id="171">   <o>The number of seconds between every garbage collect (removal of old content) from the memory cache. The memory cache is used for various tasks like remebering what supports flags matches what client.</o>   <t>Hur många sekunder som ska gå mellan varje gång som   allt gammalt innehåll i cachen städas bort. Minnescachen   används till många olika saker som till exempel att komma
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1345:   <str id="216">   <o>Events</o>   <t>Loggbok</t>   </str>      <str id="217">   <o>Docs</o>   <t>Manual</t>   </str>    -  -  +    <str id="219">   <o>Update</o>   <t>Uppdatera</t>   </str>      <str id="220">   <o>Your Settings</o>   <t>Inställningar</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1628:   <o>The charset to use when rendering configuration interface pages.</o>   <t>Den teckenuppsättning som används i admingränssnittet</t>   </str>      <str id="233">   <o>Failed login attempt %s from %s</o>   <t>Misslyckad inloggning av %s från %s</t>   </str>      <str id="234"> - <o>Requests:</o> - <t>Anrop:</t> + <o>Requests</o> + <t>Anrop</t>   </str>      <str id="235">   <o>Are you sure you want to disable the site %s?</o>   <t>Är du säker på att du vill ta bort konfigurationen för %s?</t>   </str>      <str id="236">   <o>Default variable sort order</o>   <t>Förinställd sorteringsordning</t>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:2174:      <str id="365">   <o>Welcome message</o>   <t>Välkomstmeddelande</t>   </str>      <str id="366">   <o>Roxen welcome message and news</o>   <t>Roxen välkomstmeddelande och nyheter</t>   </str> +  + <str id="218"> + <o>DBs</o> + <t>DB:er</t> + </str> +  + <str id="367"> + <o>Server status</o> + <t>Serverstatus</t> + </str> +  + <str id="368"> + <o>Various global server statistics</o> + <t>Diverse global serverstatistik</t> + </str> +  + <str id="369"> + <o>Server started</o> + <t>Servern startades</t> + </str> +  + <str id="370"> + <o>Server uptime</o> + <t>Serverns uptime</t> + </str> +  + <str id="371"> + <o>CPU-time used</o> + <t>Använd CPU-tid</t> + </str> +  + <str id="372"> + <o>MySQL status</o> + <t>MySQL-status</t> + </str> +  + <str id="373"> + <o>Other DBs</o> + <t>Andra DB:er</t> + </str>