Roxen.git / server / translations / swe / roxen_config.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1:   <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>   <locale version="1.0"/>   <project>roxen_config</project>   <language>swe</language> - <dumped>968472146</dumped> + <dumped>969369616</dumped>   <file>../base_server/configuration.pike</file> -  + <file>../base_server/config_userdb.pike</file>   <file>../base_server/global_variables.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/module.pmod</file>   <file>../modules/configuration/config_tags.pike</file>   <file>../modules/configuration/config_userdb.pike</file>   <file>../modules/configuration/config_filesystem.pike</file> - <file>../config_interface/standard/template</file> + <file>../config_interface/standard/cv_startpage_tabs.pike</file>   <file>../config_interface/standard/logutil.pike</file>   <file>../config_interface/standard/statusinfo.pike</file> -  + <file>../config_interface/standard/template</file>   <file>../config_interface/standard/topmenu.pike</file> - <file>../config_interface/standard/cv_startpage_tabs.pike</file> +    <file>../config_interface/standard/users.html</file> - <file>../config_interface/standard/user_form.pike</file> +    <file>../config_interface/standard/user_delete.pike</file> -  + <file>../config_interface/standard/user_form.pike</file>   <file>../config_interface/standard/actions/index.html</file> -  + <file>../config_interface/standard/event_log/clear_log.pike</file>   <file>../config_interface/standard/event_log/index.html</file>   <file>../config_interface/standard/event_log/log.pike</file> - <file>../config_interface/standard/event_log/clear_log.pike</file> + <file>../config_interface/standard/sites/add_module.pike</file> + <file>../config_interface/standard/sites/config_left_item.pike</file> + <file>../config_interface/standard/sites/create_site.pike</file> + <file>../config_interface/standard/sites/drop_module.pike</file> + <file>../config_interface/standard/sites/drop_site.html</file> + <file>../config_interface/standard/sites/drop_site.pike</file>   <file>../config_interface/standard/sites/index.html</file>   <file>../config_interface/standard/sites/log.pike</file> -  + <file>../config_interface/standard/sites/new_site.html</file>   <file>../config_interface/standard/sites/site_content.pike</file>   <file>../config_interface/standard/sites/site_header.pike</file> - <file>../config_interface/standard/sites/new_site.html</file> - <file>../config_interface/standard/sites/create_site.pike</file> - <file>../config_interface/standard/sites/drop_site.pike</file> - <file>../config_interface/standard/sites/drop_site.html</file> - <file>../config_interface/standard/sites/add_module.pike</file> - <file>../config_interface/standard/sites/drop_module.pike</file> - <file>../config_interface/standard/sites/config_left_item.pike</file> +    <file>../config_interface/standard/sites/site_templates/common.pike</file>            <str id="2">   <o>Sent data:</o>   <t>Skickad data:</t>   </str>      <str id="3">
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:75:   <o>FTP users (now):</o>   <t>FTP-användare (nu):</t>   </str>      <str id="10">   <o>FTP statistics:</o>   <t>FTP-statistik:</t>   </str>      <str id="11"> - <o>Reloaded %s. - </o> - <t>Laddade om %s. - </t> + <o>Reloaded %s.</o> + <t>Laddade om %s.</t>   </str>      <str id="12">   <o>Priority</o>   <t>Prioritet</t>   </str>      <str id="13">   <o>The priority of the module. 9 is highest and 0 is lowest. Modules with the same priority can be assumed to be called in random order</o>   <t>Modulens prioritet, där 9 är högst och 0 är lägst. Moduler med samma prioritet kan antas anropas i slumpvis ordning</t>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:193:   <t>Standardsite</t>   </str>      <str id="21">   <o>If true, this site will be selected in preference of other sites when virtual hosting is used and no host header is supplied, or the supplied host header does not match the address of any of the other servers.</o>   <t>Om ja så kommer den här siten att väljas före andra när det finns flera virtuella servrar och   klienten inte anger / anger en okänd host-header.</t>   </str>      <str id="22"> - <o>Virtual server comment</o> - <t>Serverkommentar</t> + <o>Site comment</o> + <t>Sajtkommentar</t>   </str>      <str id="23">   <o>This text will be visible in the administration interface, it can be quite useful to use as a memory helper.</o>   <t>Denna text kommer att visas i admingränssnittet.</t>   </str>      <str id="24"> - <o>Virtual server name</o> - <t>Serverns namn</t> + <o>Site name</o> + <t>Sajtens namn</t>   </str>      <str id="25"> - <o>This is the name that will be used in the configuration interface. If this is left empty, the actual name of the virtual server will be used.</o> + <o>This is the name that will be used in the administration interface. If this is left empty, the actual name of the site will be used.</o>   <t>Det här är namnet som kommer att synas i   admingränssnittet. Om du lämnar det här fältet tomt kommer - serverns ursprungliga namn (det du skrev in när du skapade servern) + sajtens ursprungliga namn (det du skrev in när du skapade sajten)   att användas.</t>   </str>      <str id="26">   <o>Logging: Format</o>   <t>Loggning: Loggningsformat</t>   </str>      <str id="27">   <o>What format to use for logging. The syntax is:
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:349:   något av de mönster som står i den här listan. Den här variabeln   påverkar även &lt;accessed&gt; RXML-styrkoden.</t>   </str>      <str id="34">   <o>Domain</o>   <t>Domän</t>   </str>      <str id="35"> - <o>The domainname of the server. The domainname is used to generate default URLs, and to generate email addresses.</o> + <o>The domain name of the server. The domain name is used to generate default URLs, and to generate email addresses.</o>   <t>Serverns domännamn. Används av en del RXML styrkoder för att generera   epostadresser, samt för att generera skönsvärdet för serverurl-variablen.</t>   </str>      <str id="36">   <o>Primary Server URL</o>   <t>Serverns URL</t>   </str>      <str id="37">
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:396:   för sådana ändamål. Välj bara en placering som du förmodligen inte kommer   behöva för vanliga resurser.</t>   </str>      <str id="42">   <o>Bandwidth Throttling: Server: Enabled</o>   <t>Bandviddsbegränsning: Servernivå: Aktiverad</t>   </str>      <str id="43"> - <o>If set, per-server bandwidth throttling will be enabled. It will allow you to limit the total available bandwidth for this Virtual Server.&lt;br /&gt;Bandwidth is assigned using a Token Bucket. The principle under which it works is: for each byte we send we use a token. Tokens are added to a repository at a constant rate. When there's not enough, we can't transmit. When there's too many, they "spill" and are lost.</o> + <o>If set, per-server bandwidth throttling will be enabled. It will allow you to limit the total available bandwidth for this site.&lt;br /&gt;Bandwidth is assigned using a Token Bucket. The principle under which it works is: for each byte we send we use a token. Tokens are added to a repository at a constant rate. When there's not enough, we can't transmit. When there's too many, they "spill" and are lost.</o>   <t>Om den här variablen är på så kommer bandvisddsbegränsning   på servernivå att ske. Det gör det möjligt för dig att begränsa den totala   bandvidden som den här virtuella servern använder.   &lt;p&gt;   Bandvidden räknas ut genom att använda en poletthink. Principen som den   arbetar efter är: För varje byte som sänds så används en polett, poletter   stoppas i hinken i en konstant hastighet. När det inte finns några poletter   så avstännar dataskickande tills en polett blir tillgänglig. När det är för   många poletter i hinken så kommer de nya som kommer in att "ramla brevid".</t>   </str>      <str id="44">   <o>Bandwidth Throttling: Server: Average available bandwidth</o>   <t>Bandviddsbegränsning: Servernivå: Genomsnittlig tillgänglig bandbredd</t>   </str>      <str id="45"> - <o>This is the average bandwidth available to this Virtual Server in bytes/sec (the bucket "fill rate").</o> + <o>This is the average bandwidth available to this site in bytes/sec (the bucket "fill rate").</o>   <t>Det här är den genomsnittliga bandvidden som är tillgänglig för servern (hastigheten med vilken hinken fylls).</t>   </str>      <str id="46">   <o>Bandwidth Throttling: Server: Bucket Depth</o>   <t>Bandviddsbegränsning: Servernivå: Hinkstorlek</t>   </str>      <str id="47">   <o>This is the maximum depth of the bucket. After a long enough period of inactivity, a request will get this many unthrottled bytes of data, before throttling kicks back in.&lt;br&gt;Set equal to the Fill Rate in order not to allow any data bursts. This value determines the length of the time over which the bandwidth is averaged.</o>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:667:   <o>The SSL key file to use. The path is relative to %s, you do not have to specify a key file, leave this field empty to use the certificate file only</o>   <t>SSLnyckelfilen som den här porten ska använda. Filnamnet är relativt %s. Du behöver inte ange en nyckelfil, lämna det här fältet tomt om du bara har en certifikatfil</t>   </str>      <str id="90">   <o>Logging: Log entire file length in restored connections</o>   <t>Loggning: Logga hela fillängden vid återstartad nerladdning</t>   </str>      <str id="91"> - <o>If this toggle is enabled log entries for restored connections will log the amount of sent data plus the restoration location. Ie if a user has downloaded 100 bytes of a file already, and makes a Range request fetching the remaining 900 bytes, the log entry will log it as if the entire 1000 bytes were downloaded. &lt;p&gt;This is useful if you want to know if downloads were successful (the user has the complete file downloaded). The drawback is that bandwidth statistics on the log file will be incorrect. The statistics in Roxen will continue being correct.</o> + <o>If this toggle is enabled log entries for restored connections will log the amount of sent data plus the restoration location. Ie if a user has downloaded 100 bytes of a file already, and makes a Range request fetching the remaining 900 bytes, the log entry will log it as if the entire 1000 bytes were downloaded. &lt;p&gt;This is useful if you want to know if downloads were successful (the user has the complete file downloaded). The drawback is that bandwidth statistics on the log file will be incorrect. The statistics in Roxen will still be correct.</o>   <t>När den här flaggan är satt så loggar Roxen hela längden på   en fil vars nerladdning återstartas. Om en användare först   laddar hem 100 bytes av en fil och sedan laddar hem de   återstående 900 bytes av filen med en Range-request så   kommer Roxen logga det som alla 1000 bytes hade laddats hem.   &lt;p&gt;Detta kan vara användbart om du vill se om en användare   har lyckats ladda hem hela filen. I normalfallet vill du   ha denna flagga avslagen.</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:705:   <o>This is where the fonts are located.</o>   <t>Sökväg till där typsnitten finns.</t>   </str>      <str id="96">   <o>Logging: Log directory prefix</o>   <t>Loggning: Loggningsbibliotekprefix</t>   </str>      <str id="97"> - <o>This is the default file path that will be prepended to the log file path in all the default modules and the virtual server.</o> + <o>This is the default file path that will be prepended to the log file path in all the default modules and the site.</o>   <t>Alla nya loggar som skapas får det här prefixet.</t>   </str>      <str id="98">   <o>Cache: Proxy Disk Cache Enabled</o>   <t>Cache: Proxydiskcachen aktiverad</t>   </str>      <str id="99">   <o>If set to Yes, caching will be enabled.</o>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:857:   <t>I den här filen sparas Roxens processid och processidt   för Roxens start-skript. $pid byts ut mot processid och $uid byts ut mot användarid't för den användare som kör Roxen.</t>   </str>      <str id="124">   <o>Identify, Use default identification string</o>   <t>Identifiera Roxen med normala identitetssträngen</t>   </str>      <str id="125"> - <o>Setting this variable to No will display the "Identify as" node where you can state what Roxen should call itself when talking to clients.&lt;br /&gt;It is possible to disable this so that you can enter an identification-string that does not include the actual version of Roxen, as recommended by the HTTP/1.0 draft 03:&lt;p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;i&gt;Note: Revealing the specific software version of the server may allow the server machine to become more vulnerable to attacks against software that is known to contain security holes. Server implementors are encouraged to make this field a configurable option.&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/p&gt;</o> - <t>"Ska Roxen använda sin verkliga identifikationssträng? + <o>Setting this variable to No will display the "Identify as" node where you can state what Roxen should call itself when talking to clients.&lt;br /&gt;It is possible to disable this so that you can enter an identification-string that does not include the actual version of Roxen, as recommended by the HTTP/1.0 and HTTP/1.1 RFCs:&lt;p&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;i&gt;Note: Revealing the specific software version of the server may allow the server machine to become more vulnerable to attacks against software that is known to contain security holes. Server implementors are encouraged to make this field a configurable option.&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/p&gt;</o> + <t>Ska Roxen använda sin verkliga identifikationssträng?   Om du sätter den här variabeln till 'nej' så kommer du att   få välja vad Roxen ska identifiera sig som.</t>   </str>      <str id="126">   <o>Identify, Identify as</o>   <t>Identifiera Roxen som</t>   </str>      <str id="127">   <o>Enter the name that Roxen should use when talking to clients. </o>   <t>Det här är det namn som Roxen kommer att använda sig av gentemot omvärlden.</t>   </str>      <str id="128">   <o>Change uid and gid to</o>   <t>Byt användarID/gruppID till</t>   </str>      <str id="129"> - <o>When roxen is run as root, to be able to open port 80 for listening, change to this user-id and group-id when the port has been opened. If you specify a symbolic username, the default group of that user will be used. The syntax is user[:group].</o> + <o>When Roxen is run as root, to be able to open port 80 for listening, change to this user-id and group-id when the port has been opened. If you specify a symbolic username, the default group of that user will be used. The syntax is user[:group].</o>   <t>När Roxen startas som root (för att kunna öppna port 80 och köra CGI-/pike-skript   som den användare som äger dem) så kan du om du vill   specifiera ett användarnamn här. Roxen kommer då att byta till den   användaren när så fort den har öppnat sina portar. Roxen kan dock fortfarande   byta tillbaka till root för att köra skript som rätt användare om du inte   sätter variabeln 'Byt användarID/gruppID permanent' till ja. Användaren kan   specifieras antingen som ett symbolisk användarnamn (t.ex. 'www') eller som ett   numeriskt användarID. Om du vill kan du specifera vilken grupp som ska   användas genom att skriva användare:grupp. Normalt sätt så används användarens   normal grupper.</t>   </str>      <str id="130">   <o>Change uid and gid permanently</o>   <t>Byt användarID/gruppID permanent</t>   </str>      <str id="131"> - <o>If this variable is set, roxen will set it's uid and gid permanently. This disables the 'exec script as user' fetures for CGI, and also access files as user in the filesystems, but it gives better security.</o> + <o>If this variable is set, Roxen will set it's uid and gid permanently. This disables the 'exec script as user' features for CGI, and also 'access files as user' in the filesystems, but it gives better security.</o>   <t>Om Roxen byter användarID och gruppID permanent kommer det inte gå att konfigurera nya   portar under 1024, det kommer inte heller gå att köra CGI- och pike-skript som   den användare som äger skriptet. Däremot så kommer säkerheten att vara högre,   eftersom ingen kan få Roxen att göra något som administratörsanvändaren root.</t>   </str>      <str id="132">   <o>Module directories</o>   <t>Modulsökväg</t>   </str>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:951:   </str>      <str id="137">   <o>If Audit trail is set to Yes, all changes of uid will be logged in the Event log.</o>   <t>Om du slår på den är funktionen så kommer Roxen logga i debugloggen (eller   systemloggen om den funktionen används) så fort användaridt byts av någon   anledning.</t>   </str>      <str id="138"> - <o>Logging: Logging method</o> - <t>Loggning: Loggningsmetod</t> + <o>Logging: Debug log method</o> + <t>Loggning: Felloggens metod</t>   </str>      <str id="139"> - <o>What method to use for logging, default is file, but syslog is also available. When using file, the output is really sent to stdout and stderr, but this is handled by the start script.</o> + <o>What method to use for the debug log, default is file, but syslog is also available. When using file, the output is really sent to stdout and stderr, but this is handled by the start script.</o>   <t>Hur ska Roxens debug (fel-, informations- och varnings-meddelanden) loggas?   Normalt sett så loggas de till debugloggen (logs/debug/default.1 etc), men de   kan även skickas till systemloggen om du vill.</t>   </str>      <str id="140">   <o>Logging: Log PID</o>   <t>Loggning: Logga Roxens processid</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1087:   kort tid för en del saker, t.ex. diagramritning kan ta   ett bra tag.</t>   </str>      <str id="158">   <o>Default language</o>   <t>Språk</t>   </str>      <str id="159"> - <o>Locale, used to localize all messages in Roxen. - Standard means using the default locale, which varies according to the value of the 'LANG' environment variable.</o> + <o>Locale, used to localize all messages in Roxen. Standard means using the default locale, which varies according to the value of the 'LANG' environment variable.</o>   <t>Den här variablen anger vilket språk Roxen ska använda.   'standard' betyder att språket sätts automatiskt från   värdet av omgivningsvariabeln LANG.</t>   </str>      <str id="160">   <o>Auto Restart: Enable Automatic Restart</o>   <t>Automatomstart: Starta om automatiskt</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1497:   <o>Empty</o>   <t>Tom</t>   </str>      <str id="400">   <o>Initial Variables</o>   <t>Initieringsvärden</t>   </str>      <str id="255"> - <o>Disabling old configuration %s - </o> - <t>Tar bort server %s - </t> + <o>Disabling old configuration %s</o> + <t>Tar bort server %s</t>   </str>      <str id="256">   <o>Settings</o>   <t>Inställningar</t>   </str>      <str id="257">   <o>Modules</o>   <t>Moduler</t>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1554:   <o>Request status</o>   <t>Trafik</t>   </str>      <str id="261">   <o>Inherit tree</o>   <t>Struktur</t>   </str>      <str id="dt"> - <o>Administrator logged on as %s from %s. - </o> - <t>Administratör loggade in som %s från %s. - </t> + <o>Administrator logged on as %s from %s.</o> + <t>Administratör loggade in som %s från %s.</t>   </str>      <str id="262">   <o>Character encoding</o>   <t>Teckenkodning</t>   </str>      <str id="263">   <o>Send pages to client in this character encoding.</o>   <t>Sänd sidor till klienter i den här teckenuppsättningen.</t>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1790:      <str id="1">   <o>Initial variables for </o>   <t>Begynnelseinställningar för</t>   </str>      <str id="190">   <o>Initial variables for the site</o>   <t>Begynnelseinställningar för sajten</t>   </str> +  + <str id="229"> + <o>Page charset</o> + <t>Teckenuppsättning</t> + </str> +  + <str id="230"> + <o>The charset to use when rendering configuration interface pages.</o> + <t>Den teckenuppsättning som används i admingränssnittet</t> + </str> +  + <str id="231"> + <o>Preferred language</o> + <t>Vald översättning</t> + </str> +  + <str id="232"> + <o>Which one of the completed translations of the administration interface to use.</o> + <t>Vilken av de färdiga översättningarna av admingränssnittet som ska användas</t> + </str> +  + <str id="233"> + <o>Failed login attempt %s from %s</o> + <t>Misslyckad inloggning av %s från %s</t> + </str> +  + <str id="234"> + <o>Requests:</o> + <t>Anrop:</t> + </str> +  + <str id="235"> + <o>Are you sure you want to disable the site %s?</o> + <t>Är du säker på att du vill ta bort konfigurationen för %s?</t> + </str>