Roxen.git / server / translations / swe / roxen_config.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1526:   <t>Loggen rensad av %s från %s</t>   </str>      <str id="300">   <o>This port was requested, but binding it failed.</o>   <t>Den här porten efterfrågades, men kunde inte bindas.</t>   </str>      <str id="1">   <o>Initial variables for </o> - <t>Begynnelseinställningar för</t> + <t>Begynnelseinställningar för </t>   </str>      <str id="190">   <o>Initial variables for the site</o>   <t>Begynnelseinställningar för sajten</t>   </str>      <str id="229">   <o>Page charset</o>   <t>Teckenuppsättning</t>   </str>      <str id="230">   <o>The charset to use when rendering configuration interface pages.</o> - <t>Den teckenuppsättning som används i admingränssnittet</t> + <t>Den teckenuppsättning som används i admingränssnittet.</t>   </str>      <str id="234">   <o>Requests</o>   <t>Anrop</t>   </str>      <str id="235">   <o>Are you sure you want to disable the site %s?</o>   <t>Är du säker på att du vill ta bort konfigurationen för %s?</t>