Roxen.git / server / translations / swe / roxen_config.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:125:   <o>Please use %s instead.</o>   <t>Var god, använd %s istället.</t>   </str>      <str id="341">   <o>Removed the default port number (%d) from %s</o>   <t>Tog bort default-porten (%d) from %s</t>   </str>      <str id="342"> - <o>Warning: The protocol %s is not known by roxen</o> - <t>Varning: Roxen känner inte till protokollet %s</t> + <o>Warning: The protocol %s is not known by ChiliMoon</o> + <t>Varning: ChiliMoon känner inte till protokollet %s</t>   </str>      <str id="344">   <o>Uploaded file: %s</o>   <t>Laddade upp fil: %s</t>   </str>      <str id="345">   <o>Cannot decode this file as an image</o>   <t>Kan inte avkoda filen som en bild</t>