Roxen.git / server / translations / swe / roxen_config.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:2039:   <t>Det här filsystemet tillhandahåller konfigurationsinterfacets sidor</t>   </str>      <str id="168">   <o>Hide</o>   <t>Gömm</t>   </str>      <str id="169">   <o>Login attempt from %s</o> - <t>Inlåggningsförsök från %s</t> + <t>Inloggningsförsök från %s</t>   </str>      <str id="167">   <o>Form font size</o>   <t>Typsnittsstorlek för formulär</t>   </str>      <str id="178">   <o>The fontsize of the variables in the configuration interface</o>   <t>Typsnittsstorleken för variabler i konfigurationsinterfacet</t>