Roxen.git / server / translations / swe / roxen_config.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:2117:   ner (efter en timeout). Det är inte rekommenderat att den här   variabeln sätts till ett värde större än 14.</t>   </str>      <str id="233">   <changed from="Binary data"/>   <o>bytecode data</o>   <t>Binärdata</t>   </str>    - <str id="373"> - <o>Key</o> - <t>Nyckel</t> - </str> +     -  +    <str id="374">   <o>rows</o>   <t>rader</t>   </str>      <str id="375">   <o>KiB</o>   <t>KiB</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:3151:   <new/>   <o>%d bytes</o>   <t></t>   </str>      <str id="506">   <new/>   <o>Member of the %s database group</o>   <t></t>   </str> +  + <str id="507"> + <new/> + <o>Cannot list fields in %s databases</o> + <t></t> + </str>