Roxen.git / server / translations / swe / roxen_config.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:300:      <!-- [132] "Module directories" -->   <t id="132">Modulsökväg</t>      <!-- [133] "This is a list of directories where Roxen should look for modules. Can be relative paths, from the directory you started roxen. The directories are searched in order for modules." -->   <t id="133">En lista av bibliotek som kommer att sökas igenom när en   modul ska laddas. Directorynamnen kan vara relativa från biblioteket där Roxen startades,   och de kommer att sökas igenom i den ordning som de står i listan.</t>      <!-- [134] "Client supports regexps" --> - <t id="134">Bläddrarfunktionalitetsdatabas</t> + <t id="134">Webbläsares funktionalitet</t>      <!-- [135] "What do the different clients support?   &lt;br /&gt;The default information is normally fetched from the file server/etc/supports in your roxen directory." -->   <t id="135">En databas över vilka funktioner de olika bläddrarna som används klarar av.    Normalt sett hämtas den här databasen från filen server/etc/supports, men    du kan om du vill specifiera fler mönster i den här variabeln. Formatet ser    ur så här:    <pre>    reguljärt uttryck funktion, funktion    reguljärt uttryck funktion, funktion -  ... -  </pre>Se filen server/etc/supports för en mer utförlig dokumentation +  ...</pre> + Se filen server/etc/supports för en mer utförlig dokumentation   </t>      <!-- [136] "Logging: Audit trail" -->   <t id="136">Loggning: Logga alla användaridväxlingar</t>      <!-- [137] "If Audit trail is set to Yes, all changes of uid will be logged in the Event log." -->   <t id="137">Om du slår på den är funktionen så kommer Roxen logga i debugloggen (eller   systemloggen om den funktionen används) så fort användaridt byts av någon   anledning.</t>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:335:      <!-- [139] "What method to use for logging, default is file, but syslog is also available. When using file, the output is really sent to stdout and stderr, but this is handled by the start script." -->   <t id="139">Hur ska Roxens debug (fel-, informations- och varnings-meddelanden) loggas?   Normalt sett så loggas de till debugloggen (logs/debug/default.1 etc), men de   kan även skickas till systemloggen om du vill.</t>      <!-- [140] "Logging: Log PID" -->   <t id="140">Loggning: Logga Roxens processid</t>      <!-- [141] "If set, the PID will be included in the syslog." --> - <t id="142">Ska roxens processid loggas i systemloggen?</t> + <t id="142">Ska Roxens processid loggas i systemloggen?</t>      <!-- [142] "Logging: Log to system console" -->   <t id="142">Loggning: Logga till konsolen</t>      <!-- [143] "If set and syslog is used, the error/debug message will be printed to the system console as well as to the system log." --> - <t id="143">Ska roxen logga till konsolen? Om den här variabeln är satt + <t id="143">Ska Roxen logga till konsolen? Om den här variabeln är satt   kommer alla meddelanden som går till systemloggen att även   skickas till systemets konsol.</t>      <!-- [144] "Logging: Syslog type" -->   <t id="144">Loggning: Systemloggningstyp</t>      <!-- [145] "When using SYSLOG, which log type should be used." -->   <t id="145">När systemloggen används, vilken loggningstyp ska   Roxen använda?</t>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:485:      <!-- [172] "Commented config files" -->   <t id="172">Kommenterade konfigurationsfiler</t>      <!-- [173] "Save the variable documentation strings as comments in the configuration files. Only useful if you read or edit the config files directly." -->   <t id="173">Spara variabeldokumentationen som kommentarer i konfigurationsfiler. Endast användbart om du läser eller editerar i konfigurationsfilerna direkt.</t>      <!-- [bA] "Save" -->   <t id="bA">Spara</t>    - <!-- [bB] "Ok" --> - <t id="bB">Ok</t> + <!-- [201] "Ok" --> + <t id="201">Ok</t>    - <!-- [bC] "Cancel" --> - <t id="bC">Avbryt</t> + <!-- [202] "Cancel" --> + <t id="202">Avbryt</t>    - <!-- [bD] "Next" --> - <t id="bD">Nästa</t> + <!-- [203] "Next" --> + <t id="203">Nästa</t>    - <!-- [bE] "Administration Interface" --> - <t id="bE">Admingränssnittet</t> + <!-- [204] "Administration Interface" --> + <t id="204">Admingränssnittet</t>    - <!-- [bF] "Language" --> - <t id="bF">Språk</t> + <!-- [205] "Language" --> + <t id="205">Språk</t>    - <!-- [bG] "User" --> - <t id="bG">Användare</t> + <!-- [206] "User" --> + <t id="206">Användare</t>      <!-- [12] "Priority" -->   <t id="12">Prioritet</t>      <!-- [13] "The priority of the module. 9 is highest and 0 is lowest. Modules with the same priority can be assumed to be called in random order" -->   <t id="bI">Modulens prioritet, 9 är högst och 0 är   lägst. Moduler med samma prioritet anropas i   mer eller mindre slumpmässig ordning.</t>      <!-- [14] "Security: Realm" -->
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:695:   $user_id -- Ett unikt användarid. Tas från kakan RoxenUserID; du    måste slå på kaksättningsfunktionaliteten i de    globala inställningarna. '0' används för de    förfrågningar som inte har kakan.   </pre></t>      <!-- [28] "Logging: Enabled" -->   <t id="28">Loggning: Aktiverad</t>      <!-- [29] "Log requests" --> - <t id="2">Ska roxen logga alla förfrågningar till en logfil?</t> + <t id="29">Ska Roxen logga alla förfrågningar till en logfil?</t>      <!-- [30] "Logging: Log file" -->   <t id="30">Loggning: Loggfil</t>      <!-- [31] "The log file. &lt;pre&gt;%y Year (e.g. '1997')   %m Month (e.g. '08')   %d Date (e.g. '10' for the tenth)   %h Hour (e.g. '00')   %H Hostname   &lt;/pre&gt;" -->
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:837:   <!-- [58] "Messages: No such file" -->   <t id="58">Meddelanden: Filen finns inte</t>      <!-- [59] "What to return when there is no resource or file available at a certain location." -->   <t id="59">Det här meddelandet returneras om en användare frågar efter en    resurs som inte finns.</t>      <!-- [cw] "and" -->   <t id="cw">och</t>    - <!-- [cx] "every" --> - <t id="cx">var</t> + <!-- [207] "every" --> + <t id="207">var</t>    - <!-- [cy] "since" --> - <t id="cy">sedan</t> + <!-- [208] "since" --> + <t id="208">sedan</t>    - <!-- [cz] "Notice" --> - <t id="cz">Notis</t> + <!-- [209] "Notice" --> + <t id="209">Notis</t>    - <!-- [cA] "Warning" --> - <t id="cA">Varning</t> + <!-- [210] "Warning" --> + <t id="210">Varning</t>    - <!-- [cB] "Error" --> - <t id="cB">Fel</t> + <!-- [211] "Error" --> + <t id="211">Fel</t>    - <!-- [cC] "Admin" --> - <t id="cC">Admin</t> + <!-- [212] "Admin" --> + <t id="212">Admin</t>    - <!-- [cD] "Sites" --> - <t id="cD">Sajter</t> + <!-- [213] "Sites" --> + <t id="213">Sajter</t>    - <!-- [cE] "Globals" --> - <t id="cE">Globala</t> + <!-- [214] "Globals" --> + <t id="214">Globala</t>    - <!-- [cF] "Ports" --> - <t id="cF">Portar</t> + <!-- [215] "Ports" --> + <t id="215">Portar</t>    - <!-- [cG] "Events" --> - <t id="cG">Loggbok</t> + <!-- [216] "Events" --> + <t id="216">Loggbok</t>      <!-- [196] "Tasks" -->   <t id="196">Funktioner</t>    - <!-- [cI] "Docs" --> - <t id="cI">Manual</t> + <!-- [217] "Docs" --> + <t id="217">Manual</t>    - <!-- [cJ] "Startpage" --> - <t id="cJ">Startsida</t> + <!-- [218] "Startpage" --> + <t id="218">Startsida</t>    - <!-- [cK] "Update" --> - <t id="cK">Uppdatera</t> + <!-- [219] "Update" --> + <t id="219">Uppdatera</t>    - <!-- [cL] "Your Settings" --> - <t id="cL">Inställningar</t> + <!-- [220] "Your Settings" --> + <t id="220">Inställningar</t>    - <!-- [cM] "Users" --> - <t id="cM">Användare</t> + <!-- [221] "Users" --> + <t id="221">Användare</t>      <!-- [cN] "Add Module" -->   <t id="cN">Addera modul</t>      <!-- [cP] "Drop Module" -->   <t id="cP">Ta bort modul</t>      <!-- [cQ] "Reload" -->   <t id="cQ">Ladda om</t>    - <!-- [cR] "Clear Log" --> - <t id="cR">Töm loggbok</t> + <!-- [247] "Clear Log" --> + <t id="247">Töm loggbok</t>      <!-- [cT] "Request status" -->   <t id="cT">Trafikstatus</t>      <!-- [cU] "Inherit tree" --> - <t id="cU">Arvsträd</t> + <t id="cU">Struktur</t>    - <!-- [cV] "Settings" --> - <t id="cV">Inställningar</t> + <!-- [256] "Settings" --> + <t id="256">Inställningar</t>    - <!-- [cW] "Modules" --> - <t id="cW">Moduler</t> + <!-- [257] "Modules" --> + <t id="257">Moduler</t>    - <!-- [cX] "Add module" --> - <t id="cX">Addera modul</t> + <!-- [258] "Add module" --> + <t id="258">Addera modul</t>    - <!-- [cY] "Drop module" --> - <t id="cY">Ta bort modul</t> + <!-- [259] "Drop module" --> + <t id="259">Ta bort modul</t>    - <!-- [cZ] "Create new site" --> - <t id="cZ">Skapa ny sajt</t> + <!-- [248] "Create new site" --> + <t id="248">Skapa ny sajt</t>    - <!-- [c0] "Drop old site" --> - <t id="c0">Radera sajt</t> + <!-- [249] "Drop old site" --> + <t id="249">Radera sajt</t>      <!-- [174] "Show documentation" -->   <t id="174">Visa dokumentationen</t>      <!-- [175] "Show the variable documentation." -->   <t id="175">Visa variabeldokumentationen</t>      <!-- [176] "Show advanced configuration options" -->   <t id="176">Visa avancerade inställningar</t>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1015:   <t id="198">Stänga ner</t>      <!-- [199] "Create Sites" -->   <t id="199">Skapa ny sajt</t>      <!-- [200] "Add Modules" -->   <t id="200">Addera moduler</t>      <!-- [dt] "Administrator logged on as %s from %s.   " --> - <t id="dt">Administratör inloggad som %s från %s.</t> + <t id="dt">Administratör loggade in som %s från %s.</t>    - <!-- [du] "Character encoding" --> - <t id="du">Teckenkodning</t> + <!-- [262] "Character encoding" --> + <t id="262">Teckenkodning</t>    - <!-- [dv] "Send pages to client in this character encoding." --> - <t id="dv">Sänd sidor till klienter i den här teckenuppsättningen.</t> + <!-- [263] "Send pages to client in this character encoding." --> + <t id="263">Sänd sidor till klienter i den här teckenuppsättningen.</t>    - <!-- [dw] "Mountpoint" --> - <t id="dw">Monteringspunkt</t> + <!-- [264] "Mountpoint" --> + <t id="264">Monteringspunkt</t>    - <!-- [dx] "Usually / is a good idea" --> - <t id="dx">Vanligtvis /</t> + <!-- [265] "Usually / is a good idea" --> + <t id="265">Vanligtvis /</t>      <!-- [dy] "Permission denied" -->   <t id="dy">Tillträde nekas</t>    - <!-- [dz] "Empty" --> - <t id="dz">Tom</t> + <!-- [250] "Empty" --> + <t id="250">Tom</t>    - <!-- [dA] "Create new user" --> - <t id="dA">Skapa ny användare</t> + <!-- [222] "Create new user" --> + <t id="222">Skapa ny användare</t>    - <!-- [dB] "Delete old user" --> - <t id="dB">Radera användare</t> + <!-- [223] "Delete old user" --> + <t id="223">Radera användare</t>    - <!-- [dC] "Create User" --> - <t id="dC">Skapa användare</t> + <!-- [224] "Create User" --> + <t id="224">Skapa användare</t>    - <!-- [dD] "User ID" --> - <t id="dD">Användar ID</t> + <!-- [225] "User ID" --> + <t id="225">Användar ID</t>    - <!-- [dE] "Delete" --> - <t id="dE">Ta bort</t> + <!-- [227] "Delete" --> + <t id="227">Ta bort</t>    - <!-- [dF] "Normal" --> - <t id="dF">Normal</t> + <!-- [245] "Normal" --> + <t id="245">Normal</t>    - <!-- [dG] "Reversed" --> - <t id="dG">Reverserad</t> + <!-- [246] "Reversed" --> + <t id="246">Reverserad</t>      <!-- [dH] "Not available." -->   <t id="dH">Ej tillgänglig.</t>      <!-- [dI] "All available fonts" -->   <t id="dI">Alla tillgängliga typsnitt</t>    - <!-- [dJ] "Example text" --> - <t id="dJ">Exempeltext</t> + <!-- [236] "Example text" --> + <t id="236">Exempeltext</t>    - <!-- [dK] "Jackdaws love my big sphinx of quartz." --> - <t id="dK"></t> + <!-- [237] "Jackdaws love my big sphinx of quartz." --> + <t id="237"></t>    - <!-- [dL] "Features" --> - <t id="dL"></t> + <!-- [238] "Features" --> + <t id="238"></t>      <!-- [dM] "Disabled modules" -->   <t id="dM">Icke tillgängliga moduler</t>    - <!-- [dN] "All modules" --> - <t id="dN">Alla moduler</t> + <!-- [239] "All modules" --> + <t id="239">Alla moduler</t>    - <!-- [dP] "Name" --> - <t id="dP">Namn</t> + <!-- [240] "Name" --> + <t id="240">Namn</t>    - <!-- [dQ] "State" --> - <t id="dQ">Status</t> + <!-- [241] "State" --> + <t id="241">Status</t>    - <!-- [dR] "Disabled" --> - <t id="dR">Inaktiv</t> + <!-- [242] "Disabled" --> + <t id="242">Inaktiv</t>    - <!-- [dS] "N/A" --> - <t id="dS"></t> + <!-- [243] "N/A" --> + <t id="243"></t>    - <!-- [dT] "Enabled" --> - <t id="dT">Aktiv</t> + <!-- [244] "Enabled" --> + <t id="244">Aktiv</t>    - <!-- [dU] "Status" --> - <t id="dU">Status</t> + <!-- [228] "Status" --> + <t id="228">Status</t>    - <!-- [dV] "Maintenance" --> - <t id="dV">Underhåll</t> + <!-- [229] "Maintenance" --> + <t id="229">Underhåll</t>    - <!-- [dW] "SSL" --> - <t id="dW">SSL</t> + <!-- [230] "SSL" --> + <t id="230">SSL</t>    - <!-- [dX] "Debug information" --> - <t id="dX">Debuginformation</t> + <!-- [231] "Debug information" --> + <t id="231">Debuginformation</t>    - <!-- [dY] "All memory caches have been flushed." --> - <t id="dY">Alla minnescachar har rensats.</t> + <!-- [232] "All memory caches have been flushed." --> + <t id="232">Alla minnescachar har rensats.</t>    - <!-- [dZ] "Roxen will restart automatically." --> - <t id="dZ">Roxen kommer starta om automatiskt</t> + <!-- [233] "Roxen will restart automatically." --> + <t id="233">Roxen kommer starta om automatiskt</t>    - <!-- [d0] "You might see the old process for a while in the process table + <!-- [234] "You might see the old process for a while in the process table   when doing 'ps' or running 'top'. This is normal. Roxen waits for a   while for all connections to finish, the process will go away after at   most 15 minutes." --> - <t id="d0">Det är möjligt att den gamla processen ligger kvar ett tag. + <t id="234">Det är möjligt att den gamla processen ligger kvar ett tag.   Detta är normalt. Roxen väntar ett tag på att alla anslutningar ska avslutas,   processen försvinner efter senast 15 minuter.</t>    - <!-- [d1] "Roxen will &lt;b&gt;not&lt;/b&gt; restart automatically." --> - <t id="d1">Roxen kommer &lt;b&gt;inte&lt;/b&gt; starta om automatiskt." --></t> + <!-- [235] "Roxen will &lt;b&gt;not&lt;/b&gt; restart automatically." --> + <t id="235">Roxen kommer &lt;b&gt;inte&lt;/b&gt; starta om automatiskt." --></t>      <!-- [d2] "Urls" -->   <t id="d2">URL:er</t>    -  + <!-- [255] "Disabling old configuration %s + " --> + <t id="255">Tar bort server %s + </t>         <pike>    -  string full_status(string real_version, int boot_time, int time_to_boot, +  string full_status(string real_version, int boot_time,    int days, int hrs, int min, int sec, string sent_data,    float kbps, string sent_headers, int num_requests,    float rpm, string received_data) {    return(sprintf("<table>"    "<tr><td><b>Version:</b></td><td colspan=2>%s</td></tr>\n"    "<tr><td><b>Startad:</b></td><td colspan=2>%s</td></tr>\n" -  "<tr><td><b>Upstarttid:</b></td>" -  "<td>%d s</td></tr>\n" -  "<tr><td><b>Upptid:</b></td>" -  "<td colspan=2>%d dag%s, %02d:%02d:%02d</td></tr>\n" -  "<tr><td colspan=3>&nbsp;</td></tr>\n" +  "<tr><td><b>Drifttid:</b></td>" +  "<td colspan=\"2\">%d dag%s, %02d:%02d:%02d</td></tr>\n" +  "<tr><td colspan=\"3\">&nbsp;</td></tr>\n"    "<tr><td><b>Sänd data:</b></td><td>%s" -  "</td><td>%.2f Kbit/s</td></tr><tr>\n" -  "<td><b>Sända headrar:</b></td><td>%s</td></tr>\n" +  "</td><td>%.2f Kbit/sek</td></tr><tr>\n" +  "<td><b>Skickade headers:</b></td><td>%s</td></tr>\n" +     "<tr><td><b>Antal förfrågningar:</b></td>"    "<td>%8d</td><td>%.2f/min</td></tr>\n" -  "<tr><td><b>Emottagen data:</b></td>" +  "<tr><td><b>Mottagen data:</b></td>"    "<td>%s</td></tr>\n"    "</table>", -  real_version, ctime(boot_time), time_to_boot, +  real_version, ctime(boot_time),    days, (days==1?"":"ar"), hrs, min, sec,    sent_data, kbps, sent_headers,    num_requests, rpm, received_data));    }       string ftp_stat_line(string cmd, int times) {    return(sprintf("<tr align=right><td><b>%s</b></td>"    "<td align=right>%d</td><td> gång%s</td></tr>\n",    cmd, times, (times == 1)?"":"er"));    }      </pike>