Roxen.git / server / translations / swe / roxen_config.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:9:   <file>../base_server/roxen.pike</file>   <file>../config_interface/actions/index.html</file>   <file>../config_interface/boxes/articles.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/crunch.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/doclinks.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/ris_news.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/server_status.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/slashdot.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/welcome.pike</file>   <file>../config_interface/cv_startpage_tabs.pike</file> + <file>../config_interface/dbs/browser.pike</file> + <file>../config_interface/dbs/db_matrix.pike</file>   <file>../config_interface/dbs/subtabs.pike</file>   <file>../config_interface/event_log/clear_log.pike</file> - <file>../config_interface/event_log/index.html</file> +    <file>../config_interface/event_log/log.pike</file>   <file>../config_interface/logutil.pike</file>   <file>../config_interface/sites/add_module.pike</file>   <file>../config_interface/sites/config_left_item.pike</file>   <file>../config_interface/sites/create_site.pike</file>   <file>../config_interface/sites/drop_module.pike</file>   <file>../config_interface/sites/drop_site.html</file>   <file>../config_interface/sites/drop_site.pike</file>   <file>../config_interface/sites/index.html</file>   <file>../config_interface/sites/log.pike</file>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:35:   <file>../config_interface/sites/site_templates/common.pike</file>   <file>../config_interface/statusinfo.pike</file>   <file>../config_interface/template</file>   <file>../config_interface/topmenu.pike</file>   <file>../config_interface/user_delete.pike</file>   <file>../config_interface/user_form.pike</file>   <file>../config_interface/users.html</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Date.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Email.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Image.pike</file> - <file>../etc/modules/Variable.pmod/module.pmod</file> +    <file>../etc/modules/Variable.pmod/Upload.pike</file> - <file>../etc/modules/Variable.pmod/VerifiedString.pike</file> + <file>../etc/modules/Variable.pmod/module.pmod</file>   <file>../modules/configuration/config_filesystem.pike</file>   <file>../modules/configuration/config_tags.pike</file>      <str id="2">   <o>Sent data</o>   <t>Skickad data</t>   </str>      <str id="3">   <o>sec</o>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1099:   <str id="176">   <o>Show advanced configuration options</o>   <t>Visa avancerade inställningar</t>   </str>      <str id="177">   <o>Show all possible configuration options, not only the ones that are most often changed.</o>   <t>Visa alla tillgängliga inställningar, inte bara de som oftast brukar ställas in.</t>   </str>    -  -  +    <str id="180">   <o>Show developer options and actions</o>   <t>Visa utvecklar-alternativ och funktioner</t>   </str>      <str id="181">   <o>Show settings and actions that are not normaly useful for non-developer users. If you develop your own Roxen modules, this option is for you.</o>   <t>Visa inställningar och funktioner som normalt inte är användbara för icke-utvecklare. Om du utvecklar egna Roxenmoduler bör du aktivera detta val.</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1331:   <str id="255">   <o>Disabling old configuration %s</o>   <t>Tar bort server %s</t>   </str>      <str id="256">   <o>Settings</o>   <t>Inställningar</t>   </str>    - <str id="257"> - <o>Modules</o> - <t>Moduler</t> - </str> +     -  +    <str id="258">   <o>Add module</o>   <t>Lägg till modul</t>   </str>      <str id="259">   <o>Drop module</o>   <t>Ta bort modul</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1712:   <t>Email-adressen börjar med ett tecken som inte är tillåtet där.</t>   </str>      <str id="319">   <o>The domain %s could not be found.</o>   <t>Domänen %s kunde inte hittas.</t>   </str>          -  -  -  -  +    <str id="326">   <o>unnamed</o>   <t>utan namn</t>   </str>      <str id="328">   <o>Value is bigger than %s, adjusted</o>   <t>Värdet är större än %s. Ändrat</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1918:   <str id="224">   <o>Create User</o>   <t>Skapa användare</t>   </str>      <str id="225">   <o>User ID</o>   <t>Användar-ID</t>   </str>    - <str id="245"> - <o>Normal</o> - <t>Normal</t> - </str> +     - <str id="246"> - <o>Reversed</o> - <t>Omvänd</t> - </str> +     -  +  +    <str id="248">   <o>Create new site</o>   <t>Skapa ny sajt</t>   </str>      <str id="269">   <o>Site name:</o>   <t>Sajtnamn:</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:2140:   <o>Configuration Filesystem</o>   <t></t>   </str>      <str id="166">   <new/>   <o>This filesystem serves the administration interface</o>   <t></t>   </str>    -  -  +    <str id="168">   <new/>   <o>Hide</o>   <t></t>   </str>    - <str id="320"> +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + <str id="169">   <new/> - <o>Value %s does not match the regexp %s.</o> + <o>Login attempt from %s</o>   <t></t>   </str>    - <str id="321"> + <str id="167">   <new/> - <o>Value %s does not match the glob %s.</o> + <o>Form font size</o>   <t></t>   </str>    - <str id="322"> + <str id="178">   <new/> - <o>Value %s must be at least %d characters long. (%d character short)</o> + <o>The fontsize of the variables in the configuration interface</o>   <t></t>   </str>    - <str id="323"> + <str id="179">   <new/> - <o>Value %s must not be more than %d characters long. (%d character too long)</o> + <o>Documentation font size</o>   <t></t>   </str>    - <str id="324"> + <str id="193">   <new/> - <o>Value %s is not uppercased.</o> + <o>The fontsize of the documentation in the configuration interface</o>   <t></t>   </str>    - <str id="325"> + <str id="205">   <new/> - <o>Value %s is not lowercased.</o> + <o>Minumum allowed bitrate</o>   <t></t>   </str>    - <str id="169"> + <str id="215">   <new/> - <o>Login attempt from %s</o> + <o>The minimum allowed bitrate, in Kbits/second. If the client is slower than this set bitrate, it will be disconnected (after a timeout). Setting this higher than 14 is not recommended if you have modem users.</o>   <t></t>   </str> -  +  + <str id="233"> + <new/> + <o>bytecode data</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="373"> + <new/> + <o>Key</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="374"> + <new/> + <o>rows</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="375"> + <new/> + <o>KiB</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="376"> + <new/> + <o>Name</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="377"> + <new/> + <o>Size</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="378"> + <new/> + <o>Clear query</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="379"> + <new/> + <o>Run query</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="380"> + <new/> + <o>While running %s: %s</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="381"> + <new/> + <o>Failed to connect</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="382"> + <new/> + <o>Failed to enable %s</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="383"> + <new/> + <o>Documentation</o> + <t></t> + </str>