Roxen.git / server / translations / swe / roxen_config.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:807:      <str id="115">   <o>Keep files without Content-Length header information in the cache?</o>   <t>Spara filer även om de inte har någon angiven fillängd.   Cachen kan innehålla trasiga filer om den här   variabeln är satt, men fler filer kan sparas</t>   </str>      <str id="116">   <o>Cache: Proxy Disk Cache Refreshes on Last-Modified</o> - <t>Cache: Proxydiskcachen kontrollerar värdet av Last-Modifed headern</t> + <t>Cache: Proxydiskcachen beror Last-Modifed headern</t>   </str>      <str id="117">   <o>If set, refreshes files without Expire header information when they have reached double the age they had when they got cached. This may be useful for some regularly updated docs as online newspapers.</o>   <t>Om den här variabeln är satt så kommer även filer utan Expire header att tas   bort ur cachen när de blir dubbelt så gamla som de var när de hämtades från   källservern, om de har en Last-Modified header som anger när de senast ändrades</t>   </str>      <str id="118">
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:831:      <str id="119">   <o>How many days shall files without Expires and without Last-Modified header information be kept?</o>   <t>Hur många dagar ska en fil utan både Expire och   Last-Modified behållas i cachen? Om du sätter den   här variabeln till noll kommer de inte att sparas alls.</t>   </str>      <str id="120">   <o>Cache: Proxy Disk Cache Garbage collector logfile</o> - <t>Cache: Proxydiskcacheloggfil</t> + <t>Cache: Proxydiskcachens loggfil</t>   </str>      <str id="121">   <o>Information about garbage collector runs, removed and refreshed files, cache and disk status goes here.</o>   <t>Information om cacherensningskörningar sparas i den här filen.</t>   </str>      <str id="122">   <o>PID file</o>   <t>ProcessIDfil</t>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1146:   <t>Cache: ArgumentcachedatabasURL</t>   </str>      <str id="167">   <o>The database to use to store the argument cache.</o>   <t>Databasen i vilken argumentcachen kommer att sparas.</t>   </str>      <str id="168">   <o>Cache: Argument Cache Directory</o> - <t>Cache: Argumentcacheebibliotek</t> + <t>Cache: Argumentcachens bibliotek</t>   </str>      <str id="169">   <o>The cache directory to use to store the argument cache. Please note that load balancing is not available for most modules (such as gtext, diagram etc) unless you use a mysql database to store the argument cache meta data.</o>   <t>Det bibliotek i vilket cachen kommer att sparas.   Notera att lastbalansering inte fungerar om du inte sparar   cachen i en databas, och även om du sparar cachen i en   databas så kommer det fortfarande skrivas saker i det   här biblioteket.</t>   </str>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1632:   <o>Reload module list</o>   <t>Skapa om modullistan</t>   </str>      <str id="273">   <o>Select one or several modules to add.</o>   <t>Markera en eller flera moduler som ska läggas till.</t>   </str>      <str id="274"> - <new/> +    <o>Data Cache:Cache size</o> - <t></t> + <t>Datacache:Cachestorlek</t>   </str>      <str id="275"> - <new/> +    <o>The size of the data cache used to speed up requests for commonly requested files, in KBytes</o> - <t></t> + <t>Storleken på datacachen, i kilobytes, som används för att snabba upp förfrågningar av ofta hämtade filer.</t>   </str>      <str id="276"> - <new/> +    <o>Data Cache:Max file size</o> - <t></t> + <t>Datacache:Max filstorlek</t>   </str>      <str id="277"> - <new/> +    <o>The maximum size of a file that is to be considered for the cache</o> - <t></t> + <t>De maximala storleken för filer som ska lagras i datacachen</t>   </str>      <str id="278"> - <new/> +    <o>Compact site list</o> - <t></t> + <t>Kompakt sajtlista</t>   </str>      <str id="279"> - <new/> +    <o>If true, the list list will be presented in a compact format suitable for servers with many sites.</o> - <t></t> + <t>Om ja så kommer listan över sajter att presenteras i ettt kompaktare format. Lämpligt för servrar med många sajter.</t>   </str>      <str id="280"> - <new/> +    <o>normal</o> - <t></t> + <t>normal</t>   </str>      <str id="281"> - <new/> +    <o>Show module name and documentation with images.</o> - <t></t> + <t>Visa modulnamn och dokumentation med bilder.</t>   </str>      <str id="282"> - <new/> +    <o>fast</o> - <t></t> + <t>snabb</t>   </str>      <str id="283"> - <new/> +    <o>Like normal, but no type images.</o> - <t></t> + <t>Som normal, men utan typ-bilder.</t>   </str>      <str id="284"> - <new/> +    <o>faster</o> - <t></t> + <t>snabbare</t>   </str>      <str id="285"> - <new/> +    <o>Like normal, but allows selecting multiple modules at once.</o> - <t></t> + <t>Som normal, men tillåter val av flera moduler samtidigt.</t>   </str>      <str id="286"> - <new/> +    <o>compact</o> - <t></t> + <t>kompakt</t>   </str>      <str id="287"> - <new/> +    <o>Only show the names of modules, and allow addition/deletion of multiple modules at once.</o> - <t></t> + <t>Visar bara namnen på modulerna. Tillåter val av flera moduler samtidigt.</t>   </str>      <str id="288"> - <new/> +    <o>really compact</o> - <t></t> + <t>väldigt kompakt</t>   </str>      <str id="289"> - <new/> +    <o>Like compact, but no module classes.</o> - <t></t> + <t>Som kompakt, men utan modulkategorier.</t>   </str>      <str id="290"> - <new/> +    <o>Module event log for '%s' cleared by %s (%s) from %s</o> - <t></t> + <t>Modulloggen för '%s' rensad av %s (%s) från %s</t>   </str>      <str id="291"> - <new/> +    <o>handled by</o> - <t></t> + <t>hanteras av</t>   </str>      <str id="292"> - <new/> +    <o>Cache status</o> - <t></t> + <t>Cachestatus</t>   </str>      <str id="293"> - <new/> +    <o>Hits</o> - <t></t> + <t>Träffar</t>   </str>      <str id="294"> - <new/> +    <o>Misses</o> - <t></t> + <t>Missar</t>   </str>      <str id="295"> - <new/> +    <o>Entries</o> - <t></t> + <t>Poster</t>   </str>      <str id="296"> - <new/> +    <o>Illegal site name</o> - <t></t> + <t>Ogiltigt sajtnamn</t>   </str>      <str id="297"> - <new/> +    <o>New row</o> - <t></t> + <t>Ny rad</t>   </str>      <str id="yes"> - <new/> +    <o>Yes</o> - <t></t> + <t>Ja</t>   </str>      <str id="no"> - <new/> +    <o>No</o> - <t></t> + <t>Nej</t>   </str>      <str id="298"> - <new/> +    <o>Event log cleared by %s from %s</o> - <t></t> + <t>Loggen rensad av %s från %s</t>   </str>      <str id="299"> - <new/> +    <o>Information</o> - <t></t> + <t>Information</t>   </str>      <str id="300"> - <new/> +    <o>This port was requested, but binding it failed.</o> - <t></t> + <t>Den här porten efterfrågades, men kunde inte bindas.</t>   </str>      <str id="301"> - <new/> +    <o>Not open</o> - <t></t> + <t>Inte öppen</t>   </str>      <str id="1"> - <new/> +    <o>Initial variables for </o> - <t></t> + <t>Begynnelseinställningar för</t>   </str>      <str id="190"> - <new/> +    <o>Initial variables for the site</o> - <t></t> + <t>Begynnelseinställningar för sajten</t>   </str>