Roxen.git / server / translations / swe / roxen_config.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1:   <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>   <locale version="1.0"/>   <project>roxen_config</project>   <language>swe</language>   <file>../base_server/config_userdb.pike</file>   <file>../base_server/configuration.pike</file>   <file>../base_server/global_variables.pike</file>   <file>../base_server/module_support.pike</file>   <file>../config_interface/actions/index.html</file> - <file>../config_interface/boxes/Box.pmod</file> +    <file>../config_interface/boxes/articles.pike</file> -  + <file>../config_interface/boxes/Box.pmod</file>   <file>../config_interface/boxes/crunch.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/doclinks.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/megatokyo.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/ris_news.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/server_status.pike</file>   <file>../config_interface/boxes/welcome.pike</file>   <file>../config_interface/cv_startpage_tabs.pike</file>   <file>../config_interface/dbs/backups.html</file>   <file>../config_interface/dbs/browser.pike</file>   <file>../config_interface/dbs/db_matrix.pike</file>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:45:   <file>../config_interface/statusinfo.pike</file>   <file>../config_interface/template</file>   <file>../config_interface/topmenu.pike</file>   <file>../config_interface/user_delete.pike</file>   <file>../config_interface/user_form.pike</file>   <file>../config_interface/users.html</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Date.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Email.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Image.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Mapping.pike</file> + <file>../etc/modules/Variable.pmod/module.pmod</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Schedule.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/Upload.pike</file>   <file>../etc/modules/Variable.pmod/VerifiedString.pike</file> - <file>../etc/modules/Variable.pmod/module.pmod</file> +    <file>../modules/configuration/config_filesystem.pike</file>   <file>../modules/configuration/config_tags.pike</file>   <file>../site_templates/common.pike</file>      <str id="2">   <o>Sent data</o>   <t>Skickad data</t>   </str>      <str id="3">
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:325:   <t>Domän</t>   </str>      <str id="35">   <o>The domain name of the server. The domain name is used to generate default URLs, and to generate email addresses.</o>   <t>Serverns domännamn. Används av en del RXML styrkoder för att generera   epostadresser, samt för att generera skönsvärdet för serverurl-variablen.</t>   </str>      <str id="36"> - <o>Primary Server URL</o> + <changed from="Primary Server URL"/> + <o>Ports: Primary Server URL</o>   <t>Serverns URL</t>   </str>      <str id="37">   <changed from="This is the main server URL, where your start page is located. Please note that you also have to configure the 'URLs' variable."/>   <o>This is the main server URL, where your start page is located. This   setting is for instance used as fallback to generate absolute URLs to   the server, but in most circumstances the URLs sent by the clients are   used. A URL is deduced from the first entry in 'URLs' if this is left   blank.      &lt;p&gt;Note that setting this doesn't make the server accessible; you must   also set 'URLs'.</o>   <t>Det här är huvudURLen till din startsida. Den används av många   moduler för att bygga upp absoluta URLer från en relativ URL.</t>   </str>      <str id="38"> - <o>URLs</o> + <changed from="URLs"/> + <o>Ports: URLs</o>   <t>URLer</t>   </str>      <str id="39">   <changed from="Bind to these URLs. You can use '*' and '?' to perform globbing (using any of these will default to binding to all IP-numbers on your machine). The possible protocols are http, fhttp (a faster version of the normal HTTP protocol, but not 100% compatible with all modules) https, ftp, ftps, gopher and tetris."/>   <o>Bind to these URLs. You can use '*' and '?' to perform globbing (using any of these will default to binding to all IP-numbers on your machine). The possible protocols are http, https, ftp, ftps, hilfe and tetris.</o>   <t>Bind till de här URLerna. Det går att använda '*' eller '?' för att binda till alla IP-nummer.   De möjliga protokollen är http, https, fhttp (snabbare version av det vanliga HTTP-protokollet, men inte 100%   kompatibel med alla moduler), ftp, ftps, gopher och tetris.</t>   </str>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:974:   <t>Roxen har en så kallad trådpool. Varje förfrågan som kommer in till Roxen   hanteras av en tråd, om alla trådar är upptagna så ställs frågan i en kö.   Det är bara själva framtagandet av rätt fil att skicka som använder de här   trådarna, skickandet av svaret till klienten sker i bakgrunden, så du behöver   bara ta hänsyn till eventuella processorintensiva saker (som &amp;lt;gtext&amp;gt;)   när du ställer in den här variabeln. Skönsvärdet 5 räcker för de allra   flesta servrar</t>   </str>      <str id="154"> - <o>ABS: Enable Anti-Block-System</o> + <changed from="ABS: Enable Anti-Block-System"/> + <o>Auto Restart: Enable Anti-Block-System</o>   <t>ABS: Slå på AntiBlockSystemet</t>   </str>      <str id="155">   <o>If set, the anti-block-system will be enabled. This will restart the server after a configurable number of minutes if it locks up. If you are running in a single threaded environment heavy calculations will also halt the server. In multi-threaded mode bugs such as eternal loops will not cause the server to reboot, since only one thread is blocked. In general there is no harm in having this option enabled. </o>   <t>Ska antilåssystemet vara igång? Om det är det så kommer Roxen automatiskt    att starta om om den har hängt sig mer än några minuter. Oftast så beror    hängningar på buggar i antingen operativsystemet eller i en modul. Den    senare typen av hängningar påverkar inte en trådad roxen, medans den första    typen gör det.</t>   </str>      <str id="156"> - <o>ABS: Timeout</o> + <changed from="ABS: Timeout"/> + <o>Auto Restart: ABS Timeout</o>   <t>ABS: Tidsbegränsning</t>   </str>      <str id="157">   <o>If the server is unable to accept connection for this many minutes, it will be restarted. You need to find a balance: if set too low, the server will be restarted even if it's doing legal things (like generating many images), if set too high you might get a long downtime if the server for some reason locks up.</o>   <t>Om servern inte svarar på några anrop under så här många   minuter så kommer Roxen startas om automatiskt. Om du   har en väldigt långsam dator kan en minut vara för   kort tid för en del saker, t.ex. diagramritning kan ta   ett bra tag.</t>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1474:   <str id="no">   <o>No</o>   <t>Nej</t>   </str>      <str id="298">   <o>Event log cleared by %s from %s</o>   <t>Loggen rensad av %s från %s</t>   </str>    - <str id="299"> - <o>Information</o> - <t>Information</t> - </str> -  +    <str id="300">   <o>This port was requested, but binding it failed.</o>   <t>Den här porten efterfrågades, men kunde inte bindas.</t>   </str>      <str id="1">   <o>Initial variables for </o>   <t>Begynnelseinställningar för</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:2238:   <o>Maximum port number to use in the PASV/EPSV response.</o>   <t>Det högsta portnummret som ska användas som svar till ett   PASV/EPSV kommando</t>   </str>      <str id="323">   <o>Shared with </o>   <t>Delad med</t>   </str>    - <str id="324"> - <o>Ports</o> - <t>Portar</t> - </str> -  +    <str id="14">   <o>Module list mode</o>   <t>Modullistningsläge</t>   </str>      <str id="15">   <o>The module list mode. One of &lt;dl&gt;&lt;dt&gt;Folded&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Modules in the same group are folded&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;UnFolded&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like the 'old' Roxen 2.1 list&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;JavaScript Popup&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;Like Folded, but when you move the mouse over a folded group, a menu with the folded modules will popup&lt;/dd&gt;&lt;/dl&gt;</o>   <t>Modullistningsmodellen. En av   &lt;dl&gt;&lt;dt&gt;Ihopfälld&lt;/dt&gt;   &lt;dd&gt;Moduler i samma grupp är ihoppfälldad
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:2544:   <o>The database type. Internal means that it will be stored in the Roxen MySQL database, and the permissions of the database will be automatically manged by Roxen. External means that the database resides in another database.</o>   <t></t>   </str>      <str id="422">   <new/>   <o>This URL is only used for &lt;/i&gt;External&lt;i&gt; databases, it is totally ignored for databases defined internally in Roxen </o>   <t></t>   </str>    - <str id="423"> - <new/> - <o>Are you sure you want to delete the database %s?</o> - <t></t> - </str> -  +    <str id="424">   <new/>   <o>The database %s was deleted by %s</o>   <t></t>   </str>      <str id="425">   <new/>   <o>Are you sure you want to delete all tables in %s?</o>   <t></t>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:2624:   </str>      <str id="435">   <new/>   <o>When the group is created, the checked databases will be imported as well</o>   <t></t>   </str>      <str id="436">   <new/> - <o>The &lt;i&gt;shared&lt;/i&gt; database contains data -  should be shared between multiple-frontend servers, the -  &lt;i&gt;local&lt;/i&gt; database contains data that should &lt;b&gt;not&lt;/b&gt; + <o>The +  &lt;i&gt;local&lt;/i&gt; database contains data that should not    be shared. The &lt;i&gt;docs&lt;/i&gt; database contains all    documentation.    </o>   <t></t>   </str>      <str id="437">   <new/>   <o>Create new database</o>   <t></t>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:2681:   <o>The database type. Internal means that it will be created in the roxen mysql database, and the permissions of the database will be automatically manged by roxen. External means that the database resides in another database.</o>   <t></t>   </str>      <str id="444">   <new/>   <o>URL</o>   <t></t>   </str>    - <str id="445"> - <new/> - <o>Category</o> - <t></t> - </str> -  +    <str id="446">   <new/>   <o>This URL is only used for &lt;/i&gt;External&lt;i&gt; databases, it is totally ignored for databases defined internally in Roxen</o>   <t></t>   </str>      <str id="447">   <new/>   <o>This group is used to group the databses. For internal databases, the group can also be used to select which MySQL server the database should be created in</o>   <t></t>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:3083:   </o>   <t></t>   </str>      <str id="84">   <new/>   <o>Found the string %O trailing after the integer.   </o>   <t></t>   </str> +  + <str id="85"> + <new/> + <o>Default module tab</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="162"> + <new/> + <o>The tab that will be selected by default when you select a module.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="163"> + <new/> + <o>Enable replication system</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="337"> + <new/> + <o>If enabled, Roxen will enable various replication systems needed to set up multiple frontend systems. You will need a database named 'replicate' that recides in a shared mysql server for this to work. Also, all servers has to have this flag set. Roxen must be restarted before changes to this variable takes effect </o> + <t></t> + </str> +  + <str id="361"> + <new/> + <o>Are you sure you want to delete the database %s and the data?</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="362"> + <new/> + <o>Are you sure you want to delete the database %s? No data will be deleted from the remote datbase.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="503"> + <new/> + <o>Group</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="299"> + <new/> + <o>URLs</o> + <t></t> + </str>