Roxen.git / server / translations / swe / roxen_config.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:340:      <str id="41">   <o>Some modules may want to create links to internal resources. This setting configures an internally handled location that can be used for such purposes. Simply select a location that you are not likely to use for regular resources.</o>   <t>Vissa moduler kan vilja skapa länkar till interna resurser.   Denna inställning konfigurerar en internt hanterad placering som kan användas   för sådana ändamål. Välj bara en placering som du förmodligen inte kommer   behöva för vanliga resurser.</t>   </str>      <str id="42"> - <changed from="Bandwidth Throttling: Server: Enabled"/> +    <o>Throttling: Server; Enabled</o>   <t>Bandviddsbegränsning: Servernivå: Aktiverad</t>   </str>      <str id="43">   <o>If set, per-server bandwidth throttling will be enabled. It will allow you to limit the total available bandwidth for this site.&lt;br /&gt;Bandwidth is assigned using a Token Bucket. The principle under which it works is: for each byte we send we use a token. Tokens are added to a repository at a constant rate. When there's not enough, we can't transmit. When there's too many, they "spill" and are lost.</o>   <t>Om den här variablen är på så kommer bandvisddsbegränsning   på servernivå att ske. Det gör det möjligt för dig att begränsa den totala   bandvidden som den här virtuella servern använder.   &lt;p&gt;
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1772:   <o>Require user with the 'hilfe' permission</o>   <t>Kräver en användare med 'hilfe'-behörighet</t>   </str>      <str id="310">   <o>If yes, require a user with the hilfe permission set, otherwise, any configuration interface user will work, even one with only the view settings permission</o>   <t>Om ja så krävs det att användaren har hilfe-behörighet. Annars så fungerar det med för vilken administratösanvändare som helst, även en utan skrivrättigheter</t>   </str>      <str id="311"> - <new/> +    <o>Site event log for '%s' cleared by %s (%s) from %s</o> - <t></t> + <t>Sajtloggen för '%s' blev rensad av %s (%s) från %s</t>   </str>      <str id="312"> - <new/> +    <o>Could not interpret the date</o> - <t></t> + <t>Kunde inte tolka datumet</t>   </str>      <str id="313"> - <new/> +    <o>An email address must contain "@".</o> - <t></t> + <t>En emailadress måste innehålla ett "@".</t>   </str>      <str id="314"> - <new/> +    <o>The email address domain contains forbidden characters.</o> - <t></t> + <t>Email-adressens domän innehåller förbjudna tecken.</t>   </str>      <str id="315"> - <new/> +    <o>The email address user contains forbidden characters.</o> - <t></t> + <t>Email-adressens användare innehåller förbjudna tecken.</t>   </str>      <str id="316"> - <new/> +    <o>The email address does not contain a user.</o> - <t></t> + <t>Email-adressen saknar användare.</t>   </str>      <str id="317"> - <new/> +    <o>The email address does not contain a domain.</o> - <t></t> + <t>Email-adressen saknar domän.</t>   </str>      <str id="318"> - <new/> +    <o>The email address begins with an character that is not legal in that position.</o> - <t></t> + <t>Email-adressen börjar med ett tecken som inte är tillåtet där.</t>   </str>      <str id="319"> - <new/> +    <o>The domain %s could not be found.</o> - <t></t> + <t>Domänen %s kunde inte hittas.</t>   </str>      <str id="320"> - <new/> +    <o>Value %s does not match the regexp %s.</o> - <t></t> + <t>Värdet %s matchar inte regexpen %s.</t>   </str>      <str id="321"> - <new/> +    <o>Value %s does not match the glob %s.</o> - <t></t> + <t>Värdet %s matchar inte globben %s.</t>   </str>      <str id="322"> - <new/> +    <o>Value %s must be at least %d characters long. (%d character short)</o> - <t></t> + <t>Värdet %s måste vara minst %d tecken långt. (%d tecken för lite)</t>   </str>      <str id="323"> - <new/> +    <o>Value %s must not be more than %d characters long. (%d character too long)</o> - <t></t> + <t>Värdet %s får inte vara mer än %d tecken långt. (%d tecken är för långt)</t>   </str>      <str id="324"> - <new/> +    <o>Value %s is not uppercased.</o> - <t></t> + <t>Värdet %s är inte versalt.</t>   </str>      <str id="325"> - <new/> +    <o>Value %s is not lowercased.</o> - <t></t> + <t>Värdet %s är inte gement.</t>   </str>      <str id="326"> - <new/> +    <o>unnamed</o> - <t></t> + <t>utan namn</t>   </str>      <str id="327"> - <new/> +    <o>Internal error: Illegal sized array from verify_set_from_form   </o> - <t></t> + <t>Internal error: Illegal sized array from verify_set_from_form + </t>   </str>      <str id="328"> - <new/> +    <o>Value is bigger than %s, adjusted</o> - <t></t> + <t>Värdet är större än %s. Ändrat</t>   </str>      <str id="329"> - <new/> +    <o>Value is less than %s, adjusted</o> - <t></t> + <t>Värdet är mindre än %s. Ändrat</t>   </str>      <str id="330"> - <new/> +    <o>You most likely want an ending '/' on this variable</o> - <t></t> + <t>Du vill troligtvis ha ett avslutande '/' efter den här variabeln</t>   </str>      <str id="331"> - <new/> +    <o>%s is not a directory</o> - <t></t> + <t>%s är inte en katalog</t>   </str>      <str id="332"> - <new/> +    <o>(keep stale value %s)</o> - <t></t> + <t>(behåller det gamla värdet %s)</t>   </str>      <str id="333"> - <new/> +    <o>Assuming http://*:%[0]d/ for %[0]d</o> - <t></t> + <t>Antar http://*:%[0]d/ för %[0]d</t>   </str>      <str id="334"> - <new/> +    <o>Empty URL field</o> - <t></t> + <t>Tomt URL-fält</t>   </str>      <str id="335"> - <new/> +    <o>%s does not conform to URL syntax</o> - <t></t> + <t>%s följer inte URL-syntaxen</t>   </str>      <str id="336"> - <new/> +    <o>Added / to the end of %s</o> - <t></t> + <t>Lade till / på slutet av %s</t>   </str>      <str id="337"> - <new/> +    <o>Changed %s to http</o> - <t></t> + <t>Ändrade %s till http</t>   </str>      <str id="338"> - <new/> +    <o>Changed %s to %s</o> - <t></t> + <t>Ändrade %s till %s</t>   </str>      <str id="339"> - <new/> +    <o>SSL support not available in this Pike version.</o> - <t></t> + <t>SSL-support finns inte tillgängligt i denna version av Pike.</t>   </str>      <str id="340"> - <new/> +    <o>Please use %s instead.</o> - <t></t> + <t>Var god, använd %s istället.</t>   </str>      <str id="341"> - <new/> +    <o>Removed the default port number (%d) from %s</o> - <t></t> + <t>Tog bort default-porten (%d) from %s</t>   </str>      <str id="342"> - <new/> +    <o>Warning: The protocol %s is not known by roxen</o> - <t></t> + <t>Varning: Roxen känner inte till protokollet %s</t>   </str>      <str id="343"> - <new/> +    <o>Internal error: Illegal sized array from verify_set_from_form</o> - <t></t> + <t>Internal error: Illegal sized array from verify_set_from_form</t>   </str>      <str id="344"> - <new/> +    <o>Uploaded file: %s</o> - <t></t> + <t>Laddade upp fil: %s</t>   </str>      <str id="345"> - <new/> +    <o>Cannot decode this file as an image</o> - <t></t> + <t>Kan inte avkoda filen som en bild</t>   </str>      <str id="346"> - <new/> +    <o>Error while decoding image</o> - <t></t> + <t>Fel vid avkodning av bilden</t>   </str>      <str id="347"> - <new/> +    <o>Valid image set (no cimg module available, cannot show it)</o> - <t></t> + <t>Korrekt bild vald (kan inte visas; ingen cimg-modul laddad)</t>   </str>      <str id="348"> - <new/> +    <o>No image set</o> - <t></t> + <t>Ingen bild vald</t>   </str>      <str id="349"> - <new/> +    <o>Update Client</o> - <t></t> + <t>Uppdateringsklienten</t>   </str>      <str id="350"> - <new/> +    <o>Load of %s (%s) failed</o> - <t></t> + <t>Inladdning av %s (%s) misslyckades</t>   </str>      <str id="351"> - <new/> +    <o>The module %s (%s) could not be loaded.</o> - <t></t> + <t>Modulen %s (%s) kunde inte laddas.</t>   </str>      <str id="352"> - <new/> +    <o>Found trailing data after the date. </o> - <t></t> + <t>Hittade mer data efter datumet. </t>   </str>      <str id="353"> - <new/> +    <o>Month must be at least 1. </o> - <t></t> + <t>Månaden måste vara minst 1. </t>   </str>      <str id="354"> - <new/> +    <o>Month must be 12 or less. </o> - <t></t> + <t>Månaden måste vara 12 eller mindre. </t>   </str>      <str id="355"> - <new/> +    <o>Day must be at least 1.</o> - <t></t> + <t>Dagen måste vara minst 1.</t>   </str>      <str id="356"> - <new/> +    <o>%s does not appear to be a valid date.</o> - <t></t> + <t>%s verkar inte vara ett korrekt datum.</t>   </str>      <str id="357"> - <new/> +    <o>Day must be %d or less.</o> - <t></t> + <t>Dagen måste vara %d eller mindre.</t>   </str>      <str id="5"> - <changed from="Number of requests:"/> +    <o>Interface language</o> - <t>Antal träffar:</t> + <t>Administrationsgränssnittets språk</t>   </str>      <str id="19"> - <changed from="The modules security level is used to determine if a request should be handled by the module. - &lt;p&gt;&lt;h2&gt;Security level vs Trust level&lt;/h2&gt; Each module has a configurable &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt;. Each request has an assigned trust level. Higher &lt;i&gt;trust levels&lt;/i&gt; grants access to modules with higher &lt;i&gt;security levels&lt;/i&gt;. - &lt;p&gt;&lt;h2&gt;Definitions&lt;/h2&gt;&lt;ul&gt; &lt;li&gt;A requests initial Trust level is infinitely high.&lt;/li&gt; &lt;li&gt; A request will only be handled by a module if its &lt;i&gt;trust level&lt;/i&gt; is higher or equal to the &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; of the module.&lt;/li&gt; &lt;li&gt; Each time the request is handled by a module the &lt;i&gt;trust level&lt;/i&gt; of the module will be set to the lower of its &lt;i&gt;trust level&lt;/i&gt; and the modules &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt;.&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;&lt;/p&gt; - &lt;p&gt;&lt;h2&gt;Example&lt;/h2&gt; Modules:&lt;ul&gt; &lt;li&gt; User filesystem, &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; 1&lt;/li&gt; &lt;li&gt; Filesystem module, &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; 3&lt;/li&gt; &lt;li&gt; CGI module, &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; 2&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;&lt;/p&gt; - &lt;p&gt;A request handled by "User filesystem" is assigned a &lt;i&gt;trust level&lt;/i&gt; of one after the &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; of that module. That request can then not be handled by the "CGI module" since that module has a higher &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; than the requests trust level.&lt;/p&gt; - &lt;p&gt;On the other hand, a request handled by the the "Filsystem module" could later be handled by the "CGI module".&lt;/p&gt;"/> +    <o>Select the Administration interface language.</o> - <t>Modulens säkerhetsnivå används för att avgöra om - en specifik request ska få hanteras av modulen. - &lt;p&gt;&lt;h2&gt;Säkerhetsnivå och pålitlighetsnivå&lt;/h2&gt; - Varje modul har en konfigurerbar - &lt;i&gt;säkerhtesnivå&lt;/i&gt;. - Varje request har en &lt;i&gt;pålitlighetsnivå&lt;/i&gt;.&lt;p&gt; - Högre &lt;i&gt;pålitlighetsnivåer&lt;/i&gt; ger - requesten tillgång till moduler med högre - &lt;i&gt;säkerhetsnivå&lt;/i&gt;. &lt;p&gt; - &lt;p&gt;&lt;h2&gt;Definitioner&lt;/h2&gt;&lt;ul&gt; - &lt;li&gt;En requests initialpålitlighetsnivå är - oändligt hög. - &lt;li&gt; En request hanteras bara av moduler om - dess &lt;i&gt;pålitlighetsnivå&lt;/i&gt; är högre eller - lika hög som modulens &lt;i&gt;säkerhetsnivå&lt;/i&gt; - &lt;li&gt; Varje gång en request hanteras av en - modul så sätts dess &lt;i&gt;pålitlighetsnivå&lt;/i&gt; - till modulens &lt;i&gt;säkerhetsnivå&lt;/i&gt; om - modulen har en &lt;i&gt;säkerhetsnivå&lt;/i&gt; som är skiljd från noll. - &lt;/ul&gt; - &lt;p&gt;&lt;h2&gt;Ett exempel&lt;/h2&gt; - Moduler:&lt;ul&gt; -  &lt;li&gt; Användarfilsystem, &lt;i&gt;säkerhetsnivå&lt;/i&gt; 1 -  &lt;li&gt; Filesystem, &lt;i&gt;säkerhetsnivå&lt;/i&gt; 3 -  &lt;li&gt; CGI modul, &lt;i&gt;säkerhetsnivå&lt;/i&gt; 2 - &lt;/ul&gt; -  &lt;p&gt;En request hanterad av -  &lt;i&gt;Användarfilsystemet&lt;/i&gt; får ett - som &lt;i&gt;pålitlighetsnivå&lt;/i&gt;. Den här - requesten kan därför inte skickas vidare - till &lt;i&gt;CGI modulen&lt;/i&gt; eftersom den har - en &lt;i&gt;säkerhetsnivå&lt;/i&gt; som är högre än - requestens &lt;i&gt;pålitlighetsnivå&lt;/i&gt;.&lt;p&gt; - Å andra sidan så kan en request som - hanteras av &lt;i&gt;Filsystem&lt;/i&gt; modulen - skickas vidare till &lt;i&gt;CGI modulen&lt;/i&gt;.</t> + <t>Välj administrationsgränssnittets språk.</t>   </str>      <str id="152"> - <new/> +    <o>%O is not an integer</o> - <t></t> + <t>%O är inte ett heltal</t>   </str>