Roxen.git / server / translations / swe / roxen_config.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1:   <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>   <locale version="1.0"/>   <project>roxen_config</project>   <language>swe</language> - <dumped>969369616</dumped> - <file>../base_server/configuration.pike</file> + <dumped>975023405</dumped>   <file>../base_server/config_userdb.pike</file> -  + <file>../base_server/configuration.pike</file>   <file>../base_server/global_variables.pike</file> - <file>../etc/modules/Variable.pmod/module.pmod</file> - <file>../modules/configuration/config_tags.pike</file> - <file>../modules/configuration/config_userdb.pike</file> - <file>../modules/configuration/config_filesystem.pike</file> + <file>../base_server/module_support.pike</file> + <file>../base_server/roxen.pike</file>   <file>../config_interface/standard/cv_startpage_tabs.pike</file>   <file>../config_interface/standard/logutil.pike</file>   <file>../config_interface/standard/statusinfo.pike</file>   <file>../config_interface/standard/template</file>   <file>../config_interface/standard/topmenu.pike</file> - <file>../config_interface/standard/users.html</file> +    <file>../config_interface/standard/user_delete.pike</file>   <file>../config_interface/standard/user_form.pike</file>   <file>../config_interface/standard/actions/index.html</file>   <file>../config_interface/standard/event_log/clear_log.pike</file> - <file>../config_interface/standard/event_log/index.html</file> +    <file>../config_interface/standard/event_log/log.pike</file>   <file>../config_interface/standard/sites/add_module.pike</file>   <file>../config_interface/standard/sites/config_left_item.pike</file>   <file>../config_interface/standard/sites/create_site.pike</file>   <file>../config_interface/standard/sites/drop_module.pike</file> - <file>../config_interface/standard/sites/drop_site.html</file> +    <file>../config_interface/standard/sites/drop_site.pike</file> - <file>../config_interface/standard/sites/index.html</file> +    <file>../config_interface/standard/sites/log.pike</file> - <file>../config_interface/standard/sites/new_site.html</file> +    <file>../config_interface/standard/sites/site_content.pike</file>   <file>../config_interface/standard/sites/site_header.pike</file>   <file>../config_interface/standard/sites/site_templates/common.pike</file> -  + <file>../etc/modules/Variable.pmod/Date.pike</file> + <file>../etc/modules/Variable.pmod/Email.pike</file> + <file>../etc/modules/Variable.pmod/VerifiedString.pike</file> + <file>../etc/modules/Variable.pmod/module.pmod</file> + <file>../etc/modules/Variable.pmod/Image.pike</file> + <file>../etc/modules/Variable.pmod/Upload.pike</file> + <file>../modules/configuration/config_filesystem.pike</file> + <file>../modules/configuration/config_tags.pike</file> + <file>../modules/configuration/config_userdb.pike</file> + <file>../modules/configuration/update.pike</file>    -  -  +    <str id="2">   <o>Sent data:</o>   <t>Skickad data:</t>   </str>      <str id="3">   <o>sec</o>   <t>sek</t>   </str>      <str id="4">   <o>Sent headers:</o>   <t>Skickade headrar:</t>   </str>    - <str id="5"> - <o>Number of requests:</o> - <t>Antal träffar:</t> - </str> -  +    <str id="6">   <o>min</o>   <t>min</t>   </str>      <str id="7">   <o>Received data:</o>   <t>Mottagen data:</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:135:   Användnamnet 'any' kan användas för att ange   att vilken giltig användare som helst ska   kunna få använda modulen.</t>   </str>      <str id="18">   <o>Security: Security level</o>   <t>Säkerhet: Säkerhetsnivå</t>   </str>    - <str id="19"> - <o>The modules security level is used to determine if a request should be handled by the module. - &lt;p&gt;&lt;h2&gt;Security level vs Trust level&lt;/h2&gt; Each module has a configurable &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt;. Each request has an assigned trust level. Higher &lt;i&gt;trust levels&lt;/i&gt; grants access to modules with higher &lt;i&gt;security levels&lt;/i&gt;. - &lt;p&gt;&lt;h2&gt;Definitions&lt;/h2&gt;&lt;ul&gt; &lt;li&gt;A requests initial Trust level is infinitely high.&lt;/li&gt; &lt;li&gt; A request will only be handled by a module if its &lt;i&gt;trust level&lt;/i&gt; is higher or equal to the &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; of the module.&lt;/li&gt; &lt;li&gt; Each time the request is handled by a module the &lt;i&gt;trust level&lt;/i&gt; of the module will be set to the lower of its &lt;i&gt;trust level&lt;/i&gt; and the modules &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt;.&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;&lt;/p&gt; - &lt;p&gt;&lt;h2&gt;Example&lt;/h2&gt; Modules:&lt;ul&gt; &lt;li&gt; User filesystem, &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; 1&lt;/li&gt; &lt;li&gt; Filesystem module, &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; 3&lt;/li&gt; &lt;li&gt; CGI module, &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; 2&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;&lt;/p&gt; - &lt;p&gt;A request handled by "User filesystem" is assigned a &lt;i&gt;trust level&lt;/i&gt; of one after the &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; of that module. That request can then not be handled by the "CGI module" since that module has a higher &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; than the requests trust level.&lt;/p&gt; - &lt;p&gt;On the other hand, a request handled by the the "Filsystem module" could later be handled by the "CGI module".&lt;/p&gt;</o> - <t>Modulens säkerhetsnivå används för att avgöra om - en specifik request ska få hanteras av modulen. - &lt;p&gt;&lt;h2&gt;Säkerhetsnivå och pålitlighetsnivå&lt;/h2&gt; - Varje modul har en konfigurerbar - &lt;i&gt;säkerhtesnivå&lt;/i&gt;. - Varje request har en &lt;i&gt;pålitlighetsnivå&lt;/i&gt;.&lt;p&gt; - Högre &lt;i&gt;pålitlighetsnivåer&lt;/i&gt; ger - requesten tillgång till moduler med högre - &lt;i&gt;säkerhetsnivå&lt;/i&gt;. &lt;p&gt; - &lt;p&gt;&lt;h2&gt;Definitioner&lt;/h2&gt;&lt;ul&gt; - &lt;li&gt;En requests initialpålitlighetsnivå är - oändligt hög. - &lt;li&gt; En request hanteras bara av moduler om - dess &lt;i&gt;pålitlighetsnivå&lt;/i&gt; är högre eller - lika hög som modulens &lt;i&gt;säkerhetsnivå&lt;/i&gt; - &lt;li&gt; Varje gång en request hanteras av en - modul så sätts dess &lt;i&gt;pålitlighetsnivå&lt;/i&gt; - till modulens &lt;i&gt;säkerhetsnivå&lt;/i&gt; om - modulen har en &lt;i&gt;säkerhetsnivå&lt;/i&gt; som är skiljd från noll. - &lt;/ul&gt; - &lt;p&gt;&lt;h2&gt;Ett exempel&lt;/h2&gt; - Moduler:&lt;ul&gt; -  &lt;li&gt; Användarfilsystem, &lt;i&gt;säkerhetsnivå&lt;/i&gt; 1 -  &lt;li&gt; Filesystem, &lt;i&gt;säkerhetsnivå&lt;/i&gt; 3 -  &lt;li&gt; CGI modul, &lt;i&gt;säkerhetsnivå&lt;/i&gt; 2 - &lt;/ul&gt; -  &lt;p&gt;En request hanterad av -  &lt;i&gt;Användarfilsystemet&lt;/i&gt; får ett - som &lt;i&gt;pålitlighetsnivå&lt;/i&gt;. Den här - requesten kan därför inte skickas vidare - till &lt;i&gt;CGI modulen&lt;/i&gt; eftersom den har - en &lt;i&gt;säkerhetsnivå&lt;/i&gt; som är högre än - requestens &lt;i&gt;pålitlighetsnivå&lt;/i&gt;.&lt;p&gt; - Å andra sidan så kan en request som - hanteras av &lt;i&gt;Filsystem&lt;/i&gt; modulen - skickas vidare till &lt;i&gt;CGI modulen&lt;/i&gt;.</t> - </str> -  +    <str id="20">   <o>Default site</o>   <t>Standardsite</t>   </str>      <str id="21">   <o>If true, this site will be selected in preference of other sites when virtual hosting is used and no host header is supplied, or the supplied host header does not match the address of any of the other servers.</o>   <t>Om ja så kommer den här siten att väljas före andra när det finns flera virtuella servrar och   klienten inte anger / anger en okänd host-header.</t>   </str>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:390:      <str id="41">   <o>Some modules may want to create links to internal resources. This setting configures an internally handled location that can be used for such purposes. Simply select a location that you are not likely to use for regular resources.</o>   <t>Vissa moduler kan vilja skapa länkar till interna resurser.   Denna inställning konfigurerar en internt hanterad placering som kan användas   för sådana ändamål. Välj bara en placering som du förmodligen inte kommer   behöva för vanliga resurser.</t>   </str>      <str id="42"> - <o>Bandwidth Throttling: Server: Enabled</o> + <changed from="Bandwidth Throttling: Server: Enabled"/> + <o>Throttling: Server; Enabled</o>   <t>Bandviddsbegränsning: Servernivå: Aktiverad</t>   </str>      <str id="43">   <o>If set, per-server bandwidth throttling will be enabled. It will allow you to limit the total available bandwidth for this site.&lt;br /&gt;Bandwidth is assigned using a Token Bucket. The principle under which it works is: for each byte we send we use a token. Tokens are added to a repository at a constant rate. When there's not enough, we can't transmit. When there's too many, they "spill" and are lost.</o>   <t>Om den här variablen är på så kommer bandvisddsbegränsning   på servernivå att ske. Det gör det möjligt för dig att begränsa den totala   bandvidden som den här virtuella servern använder.   &lt;p&gt;   Bandvidden räknas ut genom att använda en poletthink. Principen som den   arbetar efter är: För varje byte som sänds så används en polett, poletter   stoppas i hinken i en konstant hastighet. När det inte finns några poletter   så avstännar dataskickande tills en polett blir tillgänglig. När det är för   många poletter i hinken så kommer de nya som kommer in att "ramla brevid".</t>   </str>      <str id="44"> - <o>Bandwidth Throttling: Server: Average available bandwidth</o> + <changed from="Bandwidth Throttling: Server: Average available bandwidth"/> + <o>Throttling: Server; Average available bandwidth</o>   <t>Bandviddsbegränsning: Servernivå: Genomsnittlig tillgänglig bandbredd</t>   </str>      <str id="45">   <o>This is the average bandwidth available to this site in bytes/sec (the bucket "fill rate").</o>   <t>Det här är den genomsnittliga bandvidden som är tillgänglig för servern (hastigheten med vilken hinken fylls).</t>   </str>      <str id="46"> - <o>Bandwidth Throttling: Server: Bucket Depth</o> + <changed from="Bandwidth Throttling: Server: Bucket Depth"/> + <o>Throttling: Server; Bucket Depth</o>   <t>Bandviddsbegränsning: Servernivå: Hinkstorlek</t>   </str>      <str id="47">   <o>This is the maximum depth of the bucket. After a long enough period of inactivity, a request will get this many unthrottled bytes of data, before throttling kicks back in.&lt;br&gt;Set equal to the Fill Rate in order not to allow any data bursts. This value determines the length of the time over which the bandwidth is averaged.</o>   <t>Det här är det maximala antalet poletter som får plats i hinken.   Om det här värdet är lika stort som den   genomsnittliga tillgängliga bandvidden så tillåts inga   tillfälliga datapulser när servern har varit inaktiv ett tag   utan data skickas alltid med max den bandbredden.</t>   </str>      <str id="48"> - <o>Bandwidth Throttling: Server: Minimum Grant</o> + <changed from="Bandwidth Throttling: Server: Minimum Grant"/> + <o>Throttling: Server; Minimum Grant</o>   <t>Bandviddsbegränsning: Servernivå: Minimalt antal bytes</t>   </str>      <str id="49">   <o>When the bandwidth availability is below this value, connections will be delayed rather than granted minimal amounts of bandwidth. The purpose is to avoid sending too small packets (which would increase the IP overhead).</o>   <t>När det tillgängliga antalet poletter (alltså bytes) är mindre än det här   värdet så fördröjs förbindelser. Detta för att undvika att skicka för små paket, vilket   öker andelen data som bara består av paketheaders.</t>   </str>      <str id="50"> - <o>Bandwidth Throttling: Server: Maximum Grant</o> + <changed from="Bandwidth Throttling: Server: Maximum Grant"/> + <o>Throttling: Server; Maximum Grant</o>   <t>Bandviddsbegränsning: Servernivå: Maximalt antal bytes</t>   </str>      <str id="51">   <o>This is the maximum number of bytes assigned in a single request to a connection. Keeping this number low will share bandwidth more evenly among the pending connections, but keeping it too low will increase IP overhead and (marginally) CPU usage. You'll want to set it just a tiny bit lower than any integer multiple of your network's MTU (typically 1500 for ethernet).</o>   <t>Det här är det maximala antalet bytes som en förbindelse kan få.   Om det här värdet är lågt så fördelas bandvidden mer jämnt mellan olika   förbindelser, men om det är för lågt så ökar overheaden från IP och TCP.   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   Sätt det till ett värde som är aningens lägre än en jämn multipel av   ditt nätverks MTU (normala ethernetförbindelser har en MTU på 1500).</t>   </str>      <str id="52"> - <o>Bandwidth Throttling: Request: Enabled</o> + <changed from="Bandwidth Throttling: Request: Enabled"/> + <o>Throttling: Request; Enabled</o>   <t>Bandviddsbegränsning: Förbindelsenivå: Aktiverad</t>   </str>      <str id="53">   <o>If set, per-request bandwidth throttling will be enabled.</o>   <t>Om aktiverad så begränsas bandbredden individuellt per förbindelse.</t>   </str>      <str id="54"> - <o>Bandwidth Throttling: Request: Minimum guarranteed bandwidth</o> + <changed from="Bandwidth Throttling: Request: Minimum guarranteed bandwidth"/> + <o>Throttling: Request; Minimum guarranteed bandwidth</o>   <t>Bandviddsbegränsning: Förbindelsenivå: Minimal bandbredd</t>   </str>      <str id="55">   <o>The maximum bandwidth each connection (in bytes/sec) can use is determined combining a number of modules. But doing so can lead to too small or even negative bandwidths for particularly unlucky requests. This variable guarantees a minimum bandwidth for each request.</o>   <t>Den maximala bandvidden som varje förbindelse får bestäms av en kombination   av de bandviddsbegränsningsmoduler som är adderade i servern. Men ibland   så blir det framräknade värdet väldigt lågt, och en del riktigt otursamma   förbindelser kan råka hamna på 0 eller mindre bytes per sekund. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   Den här variablen garanterar en viss minimal bandvidd för alla requests</t>   </str>      <str id="56"> - <o>Bandwidth Throttling: Request: Bucket Depth Multiplier</o> + <changed from="Bandwidth Throttling: Request: Bucket Depth Multiplier"/> + <o>Throttling: Request; Bucket Depth Multiplier</o>   <t>Bandviddsbegränsning: Förbindelsenivå: Hinkstorlek</t>   </str>      <str id="57">   <o>The average bandwidth available for each request will be determined by the modules combination. The bucket depth will be determined multiplying the rate by this factor.</o>   <t>Den genomsnittliga bandvidden som varje förbindelse bestäms av   de adderade bandbreddsbegränsningsmodulerna. Hinkstorleken bestäms genom att   multiplicera detta värde med den här faktorn.</t>   </str>      <str id="58"> - <o>Messages: No such file</o> + <changed from="Messages: No such file"/> + <o>No such file message</o>   <t>Meddelanden: Filen finns inte</t>   </str>      <str id="59">   <o>What to return when there is no resource or file available at a certain location.</o>   <t>Det här meddelandet returneras om en användare frågar efter en    resurs som inte finns.</t>   </str>      <str id="60">
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1038:   &lt;i&gt;This is quite useful if you have more than one CPU in your machine, or if you have a lot of slow NFS accesses.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</o>   <t>Roxen har en så kallad trådpool. Varje förfrågan som kommer in till Roxen   hanteras av en tråd, om alla trådar är upptagna så ställs frågan i en kö.   Det är bara själva framtagandet av rätt fil att skicka som använder de här   trådarna, skickandet av svaret till klienten sker i bakgrunden, så du behöver   bara ta hänsyn till eventuella processorintensiva saker (som &amp;lt;gtext&amp;gt;)   när du ställer in den här variabeln. Skönsvärdet 5 räcker för de allra   flesta servrar</t>   </str>    - <str id="152"> - <o>Update the supports database automatically</o> - <t>Uppdatera information om webbläsare automatiskt</t> - </str> -  - <str id="153"> - <o>If set to Yes, the etc/supports file will be updated automatically from www.roxen.com now and then. This is recomended, since you will then automatically get supports information for new clients, and new versions of old ones.</o> - <t>Ska supportsdatabasen uppdateras automatiskt från www.roxen.com en gång per -  vecka? Om den här funktionen är påslagen så kommer roxen att försöka ladda ner -  en ny version av filen etc/supports från http://www.roxen.com/supports en -  gång per vecka. Det är rekommenderat att du låter den vara på, eftersom det -  kommer nya versioner av bläddrare hela tiden, som kan hantera nya saker.</t> - </str> -  +    <str id="154">   <o>ABS: Enable Anti-Block-System</o>   <t>ABS: Slå på AntiBlockSystemet</t>   </str>      <str id="155">   <o>If set, the anti-block-system will be enabled. This will restart the server after a configurable number of minutes if it locks up. If you are running in a single threaded environment heavy calculations will also halt the server. In multi-threaded mode bugs such as eternal loops will not cause the server to reboot, since only one thread is blocked. In general there is no harm in having this option enabled. </o>   <t>Ska antilåssystemet vara igång? Om det är det så kommer Roxen automatiskt    att starta om om den har hängt sig mer än några minuter. Oftast så beror    hängningar på buggar i antingen operativsystemet eller i en modul. Den
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1279:   <str id="193">   <o>Edit Users</o>   <t>Editera användare</t>   </str>      <str id="194">   <o>Edit Global Variables</o>   <t>Editera globala inställningar</t>   </str>    - <str id="195"> - <o>Edit Module Variables</o> - <t>Editera modulinställningar</t> - </str> -  +    <str id="196">   <o>Tasks</o>   <t>Funktioner</t>   </str>      <str id="197">   <o>Restart</o>   <t>Starta om</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1424:   <str id="220">   <o>Your Settings</o>   <t>Inställningar</t>   </str>      <str id="221">   <o>Users</o>   <t>Användare</t>   </str>    - <str id="222"> - <o>Create new user</o> - <t>Skapa ny användare</t> - </str> -  - <str id="223"> - <o>Delete old user</o> - <t>Radera användare</t> - </str> -  - <str id="224"> - <o>Create User</o> - <t>Skapa användare</t> - </str> -  - <str id="225"> - <o>User ID</o> - <t>Användar ID</t> - </str> -  +    <str id="226">   <o>Permission denied</o>   <t>Åtkomst nekad</t>   </str>      <str id="227">   <o>Delete</o>   <t>Ta bort</t>   </str>      <str id="228">   <o>Status</o>   <t>Status</t>   </str>    - <str id="245"> - <o>Normal</o> - <t>Normal</t> - </str> -  - <str id="246"> - <o>Reversed</o> - <t>Reverserad</t> - </str> -  +    <str id="247">   <o>Clear Log</o>   <t>Töm loggbok</t>   </str>    - <str id="248"> - <o>Create new site</o> - <t>Skapa ny sajt</t> - </str> -  +    <str id="249">   <o>Drop old site</o>   <t>Radera sajt</t>   </str>      <str id="250">   <o>Empty</o>   <t>Tom</t>   </str>    - <str id="400"> - <o>Initial Variables</o> - <t>Initieringsvärden</t> - </str> -  +    <str id="255">   <o>Disabling old configuration %s</o>   <t>Tar bort server %s</t>   </str>      <str id="256">   <o>Settings</o>   <t>Inställningar</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1554:   <str id="261">   <o>Inherit tree</o>   <t>Struktur</t>   </str>      <str id="dt">   <o>Administrator logged on as %s from %s.</o>   <t>Administratör loggade in som %s från %s.</t>   </str>    - <str id="262"> - <o>Character encoding</o> - <t>Teckenkodning</t> - </str> -  - <str id="263"> - <o>Send pages to client in this character encoding.</o> - <t>Sänd sidor till klienter i den här teckenuppsättningen.</t> - </str> -  +    <str id="264">   <o>Mountpoint</o>   <t>Monteringspunkt</t>   </str>      <str id="265">   <o>Usually / is a good idea</o>   <t>Vanligtvis /</t>   </str>      <str id="266">   <o>Will be loaded from: </o>   <t>Laddas från: </t>   </str>      <str id="267">   <o>View</o>   <t>Visa</t>   </str>    - <str id="269"> - <o>Site name:</o> - <t>Sajtens namn:</t> - </str> -  - <str id="270"> - <o> - The name of the configuration must contain characters - other than space and tab, it should not end with - ~, and it must not be 'CVS', 'Global Variables' or - 'global variables', nor the name of an existing - configuration, and the character '/' cannot be - used. This name will show up in the sites menu, a - lowercased, filesystem-friendly version will become - the virtual server's configuration file name as well - as the name of its log file directory. - </o> - <t> - Namnet måste innehålla minst ett tecken förutom mellanslag och tabsteg. - Det får inte sluta med ~, och får inte vara 'CVS', 'Global Variables' - eller 'global variables'. - Det får inte heller vara samma namn som en redan existerande sajt har, och - tecknen / och \ får inte användas. - </t> - </str> -  - <str id="271"> - <o>with template</o> - <t>med mall</t> - </str> -  +    <str id="272">   <o>Reload module list</o>   <t>Skapa om modullistan</t>   </str>      <str id="273">   <o>Select one or several modules to add.</o>   <t>Markera en eller flera moduler som ska läggas till.</t>   </str>      <str id="274"> - <o>Data Cache:Cache size</o> + <changed from="Data Cache:Cache size"/> + <o>Cache:Cache size</o>   <t>Datacache:Cachestorlek</t>   </str>      <str id="275">   <o>The size of the data cache used to speed up requests for commonly requested files, in KBytes</o>   <t>Storleken på datacachen, i kilobytes, som används för att snabba upp förfrågningar av ofta hämtade filer.</t>   </str>      <str id="276"> - <o>Data Cache:Max file size</o> + <changed from="Data Cache:Max file size"/> + <o>Cache:Max file size</o>   <t>Datacache:Max filstorlek</t>   </str>      <str id="277">   <o>The maximum size of a file that is to be considered for the cache</o>   <t>De maximala storleken för filer som ska lagras i datacachen</t>   </str>      <str id="278">   <o>Compact site list</o>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1735:   <str id="294">   <o>Misses</o>   <t>Missar</t>   </str>      <str id="295">   <o>Entries</o>   <t>Poster</t>   </str>    - <str id="296"> - <o>Illegal site name</o> - <t>Ogiltigt sajtnamn</t> - </str> -  +    <str id="297">   <o>New row</o>   <t>Ny rad</t>   </str>      <str id="yes">   <o>Yes</o>   <t>Ja</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1795:   <str id="229">   <o>Page charset</o>   <t>Teckenuppsättning</t>   </str>      <str id="230">   <o>The charset to use when rendering configuration interface pages.</o>   <t>Den teckenuppsättning som används i admingränssnittet</t>   </str>    - <str id="231"> - <o>Preferred language</o> - <t>Vald översättning</t> - </str> -  - <str id="232"> - <o>Which one of the completed translations of the administration interface to use.</o> - <t>Vilken av de färdiga översättningarna av admingränssnittet som ska användas</t> - </str> -  +    <str id="233">   <o>Failed login attempt %s from %s</o>   <t>Misslyckad inloggning av %s från %s</t>   </str>      <str id="234">   <o>Requests:</o>   <t>Anrop:</t>   </str>      <str id="235">   <o>Are you sure you want to disable the site %s?</o>   <t>Är du säker på att du vill ta bort konfigurationen för %s?</t>   </str> -  +  + <str id="236"> + <new/> + <o>Default variable sort order</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="237"> + <new/> + <o>The default order variables are sorted in</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="238"> + <new/> + <o>alphabetical</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="239"> + <new/> + <o>as defined</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="240"> + <new/> + <o>alphabetical, changed first</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="241"> + <new/> + <o>as defined, changed first</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="242"> + <new/> + <o>Changed variables are highlighted</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="243"> + <new/> + <o>How to highlight variables that does not have their default value</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="244"> + <new/> + <o>Not at all</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="268"> + <new/> + <o>Different background color</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="302"> + <new/> + <o>Add a header</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="303"> + <new/> + <o>Group Tasks</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="304"> + <new/> + <o>If true, tasks are grouped acording to type, otherwise all tasks will be listed on one page</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="305"> + <new/> + <o>The modules security level is used to determine if a request should be handled by the module. + &lt;p&gt;&lt;h2&gt;Security level vs Trust level&lt;/h2&gt; Each module has a configurable &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt;. Each request has an assigned trust level. Higher &lt;i&gt;trust levels&lt;/i&gt; grants access to modules with higher &lt;i&gt;security levels&lt;/i&gt;. + &lt;p&gt;&lt;h2&gt;Definitions&lt;/h2&gt;&lt;ul&gt; &lt;li&gt;A requests initial Trust level is infinitely high.&lt;/li&gt; &lt;li&gt; A request will only be handled by a module if its &lt;i&gt;trust level&lt;/i&gt; is higher or equal to the &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; of the module.&lt;/li&gt; &lt;li&gt; Each time the request is handled by a module the &lt;i&gt;trust level&lt;/i&gt; of the module will be set to the lower of its &lt;i&gt;trust level&lt;/i&gt; and the modules &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt;, &lt;i&gt;unless&lt;/i&gt; the security level of the module is 0, which is a special case and means that no change should be made.&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;&lt;/p&gt; + &lt;p&gt;&lt;h2&gt;Example&lt;/h2&gt; Modules:&lt;ul&gt; &lt;li&gt; User filesystem, &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; 1&lt;/li&gt; &lt;li&gt; Filesystem module, &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; 3&lt;/li&gt; &lt;li&gt; CGI module, &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; 2&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;&lt;/p&gt; + &lt;p&gt;A request handled by "User filesystem" is assigned a &lt;i&gt;trust level&lt;/i&gt; of one after the &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; of that module. That request can then not be handled by the "CGI module" since that module has a higher &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; than the requests trust level.&lt;/p&gt; + &lt;p&gt;On the other hand, a request handled by the the "Filsystem module" could later be handled by the "CGI module".&lt;/p&gt;</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="306"> + <new/> + <o>Site</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="307"> + <new/> + <o>No such file message override files</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="308"> + <new/> + <o>If no file match a given resource all directories above the wanted file is searched for one of the files in this list.&lt;p&gt; + As an example, if the file /foo/bar/not_there.html is wanted, and this list contains the default value of 404.inc, these files will be searched for, in this order:&lt;/p&gt;&lt;br /&gt; /foo/bar/404.inc, /foo/404.inc and /404.inc.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="309"> + <new/> + <o>Require user with the 'hilfe' permission</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="310"> + <new/> + <o>If yes, require a user with the hilfe permission set, otherwise, any configuration interface user will work, even one with only the view settings permission</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="311"> + <new/> + <o>Site event log for '%s' cleared by %s (%s) from %s</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="312"> + <new/> + <o>Could not interpret the date</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="313"> + <new/> + <o>An email address must contain "@".</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="314"> + <new/> + <o>The email address domain contains forbidden characters.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="315"> + <new/> + <o>The email address user contains forbidden characters.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="316"> + <new/> + <o>The email address does not contain a user.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="317"> + <new/> + <o>The email address does not contain a domain.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="318"> + <new/> + <o>The email address begins with an character that is not legal in that position.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="319"> + <new/> + <o>The domain %s could not be found.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="320"> + <new/> + <o>Value %s does not match the regexp %s.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="321"> + <new/> + <o>Value %s does not match the glob %s.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="322"> + <new/> + <o>Value %s must be at least %d characters long. (%d character short)</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="323"> + <new/> + <o>Value %s must not be more than %d characters long. (%d character too long)</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="324"> + <new/> + <o>Value %s is not uppercased.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="325"> + <new/> + <o>Value %s is not lowercased.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="326"> + <new/> + <o>unnamed</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="327"> + <new/> + <o>Internal error: Illegal sized array from verify_set_from_form + </o> + <t></t> + </str> +  + <str id="328"> + <new/> + <o>Value is bigger than %s, adjusted</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="329"> + <new/> + <o>Value is less than %s, adjusted</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="330"> + <new/> + <o>You most likely want an ending '/' on this variable</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="331"> + <new/> + <o>%s is not a directory</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="332"> + <new/> + <o>(keep stale value %s)</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="333"> + <new/> + <o>Assuming http://*:%[0]d/ for %[0]d</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="334"> + <new/> + <o>Empty URL field</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="335"> + <new/> + <o>%s does not conform to URL syntax</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="336"> + <new/> + <o>Added / to the end of %s</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="337"> + <new/> + <o>Changed %s to http</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="338"> + <new/> + <o>Changed %s to %s</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="339"> + <new/> + <o>SSL support not available in this Pike version.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="340"> + <new/> + <o>Please use %s instead.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="341"> + <new/> + <o>Removed the default port number (%d) from %s</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="342"> + <new/> + <o>Warning: The protocol %s is not known by roxen</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="343"> + <new/> + <o>Internal error: Illegal sized array from verify_set_from_form</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="344"> + <new/> + <o>Uploaded file: %s</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="345"> + <new/> + <o>Cannot decode this file as an image</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="346"> + <new/> + <o>Error while decoding image</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="347"> + <new/> + <o>Valid image set (no cimg module available, cannot show it)</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="348"> + <new/> + <o>No image set</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="349"> + <new/> + <o>Update Client</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="350"> + <new/> + <o>Load of %s (%s) failed</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="351"> + <new/> + <o>The module %s (%s) could not be loaded.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="352"> + <new/> + <o>Found trailing data after the date. </o> + <t></t> + </str> +  + <str id="353"> + <new/> + <o>Month must be at least 1. </o> + <t></t> + </str> +  + <str id="354"> + <new/> + <o>Month must be 12 or less. </o> + <t></t> + </str> +  + <str id="355"> + <new/> + <o>Day must be at least 1.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="356"> + <new/> + <o>%s does not appear to be a valid date.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="357"> + <new/> + <o>Day must be %d or less.</o> + <t></t> + </str> +  + <str id="5"> + <changed from="Number of requests:"/> + <o>Interface language</o> + <t>Antal träffar:</t> + </str> +  + <str id="19"> + <changed from="The modules security level is used to determine if a request should be handled by the module. + &lt;p&gt;&lt;h2&gt;Security level vs Trust level&lt;/h2&gt; Each module has a configurable &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt;. Each request has an assigned trust level. Higher &lt;i&gt;trust levels&lt;/i&gt; grants access to modules with higher &lt;i&gt;security levels&lt;/i&gt;. + &lt;p&gt;&lt;h2&gt;Definitions&lt;/h2&gt;&lt;ul&gt; &lt;li&gt;A requests initial Trust level is infinitely high.&lt;/li&gt; &lt;li&gt; A request will only be handled by a module if its &lt;i&gt;trust level&lt;/i&gt; is higher or equal to the &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; of the module.&lt;/li&gt; &lt;li&gt; Each time the request is handled by a module the &lt;i&gt;trust level&lt;/i&gt; of the module will be set to the lower of its &lt;i&gt;trust level&lt;/i&gt; and the modules &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt;.&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;&lt;/p&gt; + &lt;p&gt;&lt;h2&gt;Example&lt;/h2&gt; Modules:&lt;ul&gt; &lt;li&gt; User filesystem, &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; 1&lt;/li&gt; &lt;li&gt; Filesystem module, &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; 3&lt;/li&gt; &lt;li&gt; CGI module, &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; 2&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;&lt;/p&gt; + &lt;p&gt;A request handled by "User filesystem" is assigned a &lt;i&gt;trust level&lt;/i&gt; of one after the &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; of that module. That request can then not be handled by the "CGI module" since that module has a higher &lt;i&gt;security level&lt;/i&gt; than the requests trust level.&lt;/p&gt; + &lt;p&gt;On the other hand, a request handled by the the "Filsystem module" could later be handled by the "CGI module".&lt;/p&gt;"/> + <o>Select the Administration interface language.</o> + <t>Modulens säkerhetsnivå används för att avgöra om + en specifik request ska få hanteras av modulen. + &lt;p&gt;&lt;h2&gt;Säkerhetsnivå och pålitlighetsnivå&lt;/h2&gt; + Varje modul har en konfigurerbar + &lt;i&gt;säkerhtesnivå&lt;/i&gt;. + Varje request har en &lt;i&gt;pålitlighetsnivå&lt;/i&gt;.&lt;p&gt; + Högre &lt;i&gt;pålitlighetsnivåer&lt;/i&gt; ger + requesten tillgång till moduler med högre + &lt;i&gt;säkerhetsnivå&lt;/i&gt;. &lt;p&gt; + &lt;p&gt;&lt;h2&gt;Definitioner&lt;/h2&gt;&lt;ul&gt; + &lt;li&gt;En requests initialpålitlighetsnivå är + oändligt hög. + &lt;li&gt; En request hanteras bara av moduler om + dess &lt;i&gt;pålitlighetsnivå&lt;/i&gt; är högre eller + lika hög som modulens &lt;i&gt;säkerhetsnivå&lt;/i&gt; + &lt;li&gt; Varje gång en request hanteras av en + modul så sätts dess &lt;i&gt;pålitlighetsnivå&lt;/i&gt; + till modulens &lt;i&gt;säkerhetsnivå&lt;/i&gt; om + modulen har en &lt;i&gt;säkerhetsnivå&lt;/i&gt; som är skiljd från noll. + &lt;/ul&gt; + &lt;p&gt;&lt;h2&gt;Ett exempel&lt;/h2&gt; + Moduler:&lt;ul&gt; +  &lt;li&gt; Användarfilsystem, &lt;i&gt;säkerhetsnivå&lt;/i&gt; 1 +  &lt;li&gt; Filesystem, &lt;i&gt;säkerhetsnivå&lt;/i&gt; 3 +  &lt;li&gt; CGI modul, &lt;i&gt;säkerhetsnivå&lt;/i&gt; 2 + &lt;/ul&gt; +  &lt;p&gt;En request hanterad av +  &lt;i&gt;Användarfilsystemet&lt;/i&gt; får ett + som &lt;i&gt;pålitlighetsnivå&lt;/i&gt;. Den här + requesten kan därför inte skickas vidare + till &lt;i&gt;CGI modulen&lt;/i&gt; eftersom den har + en &lt;i&gt;säkerhetsnivå&lt;/i&gt; som är högre än + requestens &lt;i&gt;pålitlighetsnivå&lt;/i&gt;.&lt;p&gt; + Å andra sidan så kan en request som + hanteras av &lt;i&gt;Filsystem&lt;/i&gt; modulen + skickas vidare till &lt;i&gt;CGI modulen&lt;/i&gt;.</t> + </str>