Roxen.git / server / translations / swe / roxen_config.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1:   <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>   <locale version="1.0"/>   <project>roxen_config</project> - <language>English</language> - <dumped>965274080</dumped> + <language>swe</language> + <dumped>966022474</dumped>   <added id="1"/>      <str id="1">   <o>No virtual servers enabled</o>   <t>Inga aktiva virtuella servrar</t>   </str>      <str id="2">   <o>Sent data</o>   <t>Skickad data</t>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1511:   <o>All available fonts</o>   <t>Alla tillgängliga typsnitt</t>   </str>      <str id="236">   <o>Example text</o>   <t>Exempeltext</t>   </str>      <str id="237"> - <changed> + <new/>   <o>Jackdaws love my big sphinx of quartz.</o>   <t></t>   </str>      <str id="238"> - <changed> + <new/>   <o>Features</o>   <t></t>   </str>      <str id="dM">   <o>Disabled modules</o>   <t>Icke tillgängliga moduler</t>   </str>      <str id="239">
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1548:   <o>State</o>   <t>Status</t>   </str>      <str id="242">   <o>Disabled</o>   <t>Inaktiv</t>   </str>      <str id="243"> - <changed> + <new/>   <o>N/A</o>   <t></t>   </str>      <str id="244">   <o>Enabled</o>   <t>Aktiv</t>   </str>      <str id="245">
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1672:   <o>Drop Module</o>   <t>Ta bort modul</t>   </str>      <str id="253">   <o>Reload</o>   <t>Ladda om</t>   </str>      <str id="254"> - <changed> + <new/>   <o>Module homepage</o>   <t></t>   </str>      <str id="260">   <o>Request status</o>   <t>Trafik</t>   </str>      <str id="261">
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:1765:   <o>with template</o>   <t>med mall</t>   </str>      <str id="272">   <o>Reload module list</o>   <t>Skapa om modullistan</t>   </str>      <str id="273"> - <changed> +    <o>Select one or several modules to add.</o>   <t>Markera en eller flera moduler som ska läggas till.</t>   </str>