Roxen.git / server / translations / swe / roxen_config.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:2011:   <t>Konfigurationsfilsystem</t>   </str>      <str id="166">   <o>This filesystem serves the administration interface</o>   <t>Det här filsystemet tillhandahåller konfigurationsinterfacets sidor</t>   </str>      <str id="168">   <o>Hide</o> - <t>Gömm</t> + <t>Göm</t>   </str>      <str id="169">   <o>Login attempt from %s</o>   <t>Inloggningsförsök från %s</t>   </str>      <str id="167">   <o>Form font size</o>   <t>Typsnittsstorlek för formulär</t>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_config.xml:3285:   <t></t>   </str>      <str id="420">   <new/>   <o>What to return when an authentication attempt failed.</o>   <t></t>   </str>      <str id="421"> - <new/> +    <o>List Type</o> - <t></t> + <t>Listtyp</t>   </str>      <str id="531"> - <new/> +    <o>Really Compact</o> - <t></t> + <t>Extra kompakt</t>   </str>