Roxen.git / server / translations / swe / roxen_message.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_message.xml:27:   <o>Change back to uid#%d gid#%d, from %s</o>   <t>Bytte tillbaka till användarid#%d gruppid#%d, från %s</t>   </str>      <str id="4">   <o>Change back to uid#%d gid#%d, from backend</o>   <t>Bytte tillbaka till användarid#%d gruppid#%d, från systemet</t>   </str>      <str id="5"> - <o>Uncaught error in handler thread: %s Clientwill not get any response from Roxen.</o> + <changed from="Uncaught error in handler thread: %s Clientwill not get any response from Roxen."/> + <o>Uncaught error in handler thread: %sClient will not get any response from Roxen.</o>   <t>Ofångat fel i en hanterartåd: %sKlienten kommer inte att få något svar från Roxen.</t>   </str>      <str id="6">   <o>Failed to bind %s://%s:%d/ (%s)</o>   <t>Misslyckades med att binda %s://%s:%d/ (%s)</t>   </str>      <str id="8">   <o>SSL3: Reading cert-file failed!</o>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_message.xml:333:   <new/>   <o>Cancel</o>   <t></t>   </str>      <str id="57">   <new/>   <o>Next -&amp;gt;</o>   <t></t>   </str> +  + <str id="58"> + <new/> + <o>Syntax error in security patterns: Cannot find the user database '' + </o> + <t></t> + </str> +  + <str id="59"> + <new/> + <o>Syntax error in security patterns: Cannot find the auth method '' + </o> + <t></t> + </str> +  + <str id="60"> + <new/> + <o>Syntax error in security patterns: Expected 'allow' or 'deny' + </o> + <t></t> + </str>