Roxen.git / server / translations / swe / roxen_message.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_message.xml:1:   <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>   <locale version="1.0"/>   <project>roxen_message</project>   <language>swe</language>   <file>../base_server/configuration.pike</file>   <file>../base_server/roxen.pike</file> + <file>../base_server/roxenloader.pike</file>   <file>../base_server/wizard.pike</file>   <file>../protocols/prot_hilfe.pike</file>   <added id="1"/>      <str id="1">   <o>Change to %s(%d):%d privs wanted (%s), from %s</o>   <t>Ändrade privilegierna till de önskade %s(%d):%d (%s), från %s</t>   </str>      <str id="2">
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_message.xml:35:   <str id="5">   <o>Uncaught error in handler thread: %sClient will not get any response from Roxen.</o>   <t>Ofångat fel i en hanterartåd: %sKlienten kommer inte att få något svar från Roxen.</t>   </str>      <str id="6">   <o>Failed to bind %s (%s)</o>   <t>Misslyckades med att binda %s (%s)</t>   </str>    - <str id="8"> - <o>Reading certificate file %O failed: %s - </o> - <t>Kunde ej läsa certifikatfilen %O: %s - </t> - </str> -  - <str id="9"> - <o>Reading key file %O failed: %s - </o> - <t>Kunde ej läsa nyckelfilen %O: %s - </t> - </str> -  - <str id="10"> - <o>No certificate found in %O. - </o> - <t>Hittade inget certifikat i %O. - </t> - </str> -  - <str id="11"> - <o>Private rsa key not valid</o> - <t>Privat rsa-nyckel ej giltig</t> - </str> -  - <str id="13"> - <o>Certificate not valid (DER). - </o> - <t>Certifikatet ogiltigt (DER). - </t> - </str> -  - <str id="14"> - <o>Certificate and private key do not match. - </o> - <t>Certifikat och nyckel stämmer inte överrens. - </t> - </str> -  - <str id="15"> - <o>Private dsa key not valid</o> - <t>Privat dsa-nyckel ogiltig</t> - </str> -  - <str id="17"> - <o>No private key found. - </o> - <t>Hittade ingen privat nyckel. - </t> - </str> -  +    <str id="19">   <o>Bad URL %O for server %O.</o>   <t>Felaktig URL %O för server %O.</t>   </str>      <str id="20">   <o>Cannot register URL %s - already registered by %s.</o>   <t>Kan ej registera URL %s - används redan av %s.</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_message.xml:364:   </t>   </str>      <str id="64">   <o>TLS port %s opened.   </o>   <t>TLS-port %s öppnad.   </t>   </str>    - <str id="66"> - <new/> - <o>Reading PEM file %O failed: %s - </o> - <t></t> - </str> -  - <str id="67"> - <new/> - <o>Invalid PEM in %O. - </o> - <t></t> - </str> -  - <str id="68"> - <new/> - <o>Invalid decryption password for %O. - </o> - <t></t> - </str> -  - <str id="69"> - <new/> - <o>Private key not valid</o> - <t></t> - </str> -  - <str id="70"> - <new/> - <o>Private key without matching certificate. - </o> - <t></t> - </str> -  +    <str id="71">   <new/>   <o>No matching keys and certificates found.   </o>   <t></t>   </str>