Roxen.git / server / translations / swe / roxen_message.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_message.xml:36:   <str id="5">   <o>Uncaught error in handler thread: %sClient will not get any response from Roxen.</o>   <t>Ofångat fel i en hanterartåd: %sKlienten kommer inte att få något svar från Roxen.</t>   </str>      <str id="6">   <o>Failed to bind %s (%s)</o>   <t>Misslyckades med att binda %s (%s)</t>   </str>    -  -  -  -  -  -  -  -  +    <str id="19">   <o>Bad URL %O for server %O.</o>   <t>Felaktig URL %O för server %O.</t>   </str>      <str id="20">   <o>Cannot register URL %s - already registered by %s.</o>   <t>Kan ej registera URL %s - används redan av %s.</t>   </str>   
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_message.xml:321:   </t>   </str>      <str id="64">   <o>TLS port %s opened.   </o>   <t>TLS-port %s öppnad.   </t>   </str>    -  -  -  -  +    <str id="71">   <new/>   <o>No matching keys and certificates found.   </o>   <t></t>   </str>