Roxen.git / server / translations / swe / roxen_message.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_message.xml:88:   </str>      <str id="17">   <o>No private key found.   </o>   <t>Hittade ingen privat nyckel.   </t>   </str>      <str id="19"> - <o>Bad URL %O for server `%s'</o> - <t>Felaktig URL %O för server `%s'</t> + <o>Bad URL %O for server %O.</o> + <t>Felaktig URL %O för server %O.</t>   </str>      <str id="20"> - <o>Cannot register URL %s, already registered by %s!</o> - <t>Kan ej registera URL %s, redan använd av %s!</t> + <o>Cannot register URL %s - already registered by %s.</o> + <t>Kan ej registera URL %s - används redan av %s.</t>   </str>      <str id="21"> - <o>Cannot register URL %s, cannot find the protocol %s!</o> - <t>Kan ej registrera URL %s, protokollet %s okänt!</t> + <o>Cannot register URL %s - cannot find the protocol %s.</o> + <t>Kan ej registrera URL %s - protokollet %s okänt.</t>   </str>    - <str id="22"> - <o>Binding the port on IP %s failed -  for URL %s! - </o> - <t>Misslyckades med att binda porten på IP %s åt URL %s! - </t> - </str> -  +    <str id="23"> - <o>Cannot register URL %s!</o> - <t>Kan ej registrera URL %s!</t> + <o>Failed to register URL %s for %O.</o> + <t>Kan ej registrera URL %s för %O.</t>   </str>      <str id="24">   <o>It is possible to change uid and gid only if the server is running as root.</o>   <t>Det går endast att ändra användar-/grupp-id om servern körs av root.</t>   </str>      <str id="25">   <o>Failed to set gid.</o>   <t>Misslyckades med att sätta gruppid.</t>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_message.xml:342:   </str>      <str id="60">   <o>Syntax error in security patterns: Expected 'allow' or 'deny'   </o>   <t>Syntaxfel i säkerhetsmönstren: Letade efter 'allow' eller 'deny'   </t>   </str>      <str id="61"> - <o>Not binding the port %O, disabled in configuration</o> - <t>Binder ej port %O, avstängd i konfigurationen</t> + <o>Not binding the port %O - disabled in configuration.</o> + <t>Binder ej port %O - avstängd i konfigurationen.</t>   </str>      <str id="62">   <o>Attempt %d. Retrying in 1 minute.</o>   <t>Försök %d. Nästa försök om 1 minut.</t>   </str>      <str id="65"> - <o>IPv6 port for URL %s disabled: %s + <o>Cannot open port %s for URL %s - IPv6 support disabled.   </o> - <t>IPv6-port för URL:en %s avstängd: %s + <t>Kan ej öppna port %s för URL %s - IPv6-support är avstängd.   </t>   </str>      <str id="63">   <o>No certificates found.   </o>   <t>Inga certifikat funna.   </t>   </str>