Roxen.git / server / translations / swe / roxen_message.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_message.xml:88:   </str>      <str id="17">   <o>No private key found.   </o>   <t>Hittade ingen privat nyckel.   </t>   </str>      <str id="19"> - <o>Bad URL '%s' for server `%s'</o> + <changed from="Bad URL '%s' for server `%s'"/> + <o>Bad URL %O for server `%s'</o>   <t>Felaktig URL '%s' för server `%s'</t>   </str>      <str id="20">   <o>Cannot register URL %s, already registered by %s!</o>   <t>Kan ej registera URL %s, redan använd av %s!</t>   </str>      <str id="21">   <o>Cannot register URL %s, cannot find the protocol %s!</o>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_message.xml:249:    (gname ? " and gid to "+gid+" ("+gname+")" : "")+".\n");   }      </pike>      <str id="46">   <o>Cannot possibly bind to %O, that host is unknown. Substituting with ANY</o>   <t>Omöjligt att binda %O, host-namnet okänt. Försöker med ANY</t>   </str>    - <str id="7"> - <o>The protocol '%s' is not available</o> - <t>Protokollet '%s' är inte tillgängligt</t> - </str> -  +    <str id="12">   <o>Hilfe</o>   <t>Hilfe</t>   </str>      <str id="16">   <o>Remove</o>   <t>Ta bort</t>   </str>