Roxen.git / server / translations / swe / roxen_message.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_message.xml:36:   <o>Uncaught error in handler thread: %sClient will not get any response from Roxen.</o>   <t>Ofångat fel i en hanterartåd: %sKlienten kommer inte att få något svar från Roxen.</t>   </str>      <str id="6">   <o>Failed to bind %s://%s:%d/ (%s)</o>   <t>Misslyckades med att binda %s://%s:%d/ (%s)</t>   </str>      <str id="8"> - <o>SSL3: Reading cert-file failed!</o> + <changed from="SSL3: Reading cert-file failed!"/> + <o>SSL3: Reading cert-file '%s' failed!</o>   <t>SSL3: Kunde ej läsa cert-filen!</t>   </str>      <str id="9"> - <o>SSL3: Reading key-file failed!</o> + <changed from="SSL3: Reading key-file failed!"/> + <o>SSL3: Reading key-file '%s' failed!</o>   <t>SSL3: Kunde ej läsa nyckelfilen!</t>   </str>      <str id="10">   <o>SSL3: No certificate found.</o>   <t>SSL3: Hittade inget certifikat.</t>   </str>      <str id="11">   <o>SSL3: Private rsa key not valid</o>