Roxen.git / server / translations / swe / roxen_message.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_message.xml:31:   <o>Change back to uid#%d gid#%d, from backend</o>   <t>Bytte tillbaka till användarid#%d gruppid#%d, från systemet</t>   </str>      <str id="5">   <o>Uncaught error in handler thread: %sClient will not get any response from Roxen.</o>   <t>Ofångat fel i en hanterartåd: %sKlienten kommer inte att få något svar från Roxen.</t>   </str>      <str id="6"> - <o>Failed to bind %s://%s:%d/ (%s)</o> + <changed from="Failed to bind %s://%s:%d/ (%s)"/> + <o>Failed to bind %s (%s)</o>   <t>Misslyckades med att binda %s://%s:%d/ (%s)</t>   </str>      <str id="8">   <changed from="SSL3: Reading cert-file failed!"/> - <o>SSL3: Reading cert-file '%s' failed!</o> + <o>Reading certificate file %O failed: %s + </o>   <t>SSL3: Kunde ej läsa cert-filen!</t>   </str>      <str id="9">   <changed from="SSL3: Reading key-file failed!"/> - <o>SSL3: Reading key-file '%s' failed!</o> + <o>Reading key file %O failed: %s + </o>   <t>SSL3: Kunde ej läsa nyckelfilen!</t>   </str>      <str id="10"> - <o>SSL3: No certificate found.</o> + <changed from="SSL3: No certificate found."/> + <o>No certificate found in %O. + </o>   <t>SSL3: Hittade inget certifikat.</t>   </str>      <str id="11"> - <o>SSL3: Private rsa key not valid</o> + <changed from="SSL3: Private rsa key not valid"/> + <o>Private rsa key not valid</o>   <t>SSL3: Privat rsa-nyckel ej giltig</t>   </str>      <str id="13"> - <o>SSL3: Certificate not valid (DER).</o> + <changed from="SSL3: Certificate not valid (DER)."/> + <o>Certificate not valid (DER). + </o>   <t>SSL3: Certifikatet ogiltigt (DER).</t>   </str>      <str id="14"> - <o>SSL3: Certificate and private key do not match.</o> + <changed from="SSL3: Certificate and private key do not match."/> + <o>Certificate and private key do not match. + </o>   <t>SSL3: Certifikat och nyckel stämmer inte överrens.</t>   </str>      <str id="15"> - <o>SSL3: Private dsa key not valid</o> + <changed from="SSL3: Private dsa key not valid"/> + <o>Private dsa key not valid</o>   <t>SSL3: Privat dsa-nyckel ogiltig</t>   </str>      <str id="17"> - <o>SSL3: No private key found.</o> + <changed from="SSL3: No private key found."/> + <o>No private key found. + </o>   <t>SSL3: Hittade ingen privat nyckel.</t>   </str>      <str id="19">   <o>Bad URL '%s' for server `%s'</o>   <t>Felaktig URL '%s' för server `%s'</t>   </str>      <str id="20">   <o>Cannot register URL %s, already registered by %s!</o>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_message.xml:354:   <new/>   <o>Not binding the port %O, disabled in configuration</o>   <t></t>   </str>      <str id="62">   <new/>   <o>Attempt %d. Retrying in 1 minute.</o>   <t></t>   </str> +  + <str id="65"> + <new/> + <o>IPv6 port for URL %s disabled: %s + </o> + <t></t> + </str>