Roxen.git / server / translations / swe / roxen_message.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_message.xml:31:   <o>Change back to uid#%d gid#%d, from backend</o>   <t>Bytte tillbaka till användarid#%d gruppid#%d, från systemet</t>   </str>      <str id="5">   <o>Uncaught error in handler thread: %sClient will not get any response from Roxen.</o>   <t>Ofångat fel i en hanterartåd: %sKlienten kommer inte att få något svar från Roxen.</t>   </str>      <str id="6"> - <changed from="Failed to bind %s://%s:%d/ (%s)"/> +    <o>Failed to bind %s (%s)</o> - <t>Misslyckades med att binda %s://%s:%d/ (%s)</t> + <t>Misslyckades med att binda %s (%s)</t>   </str>      <str id="8"> - <changed from="SSL3: Reading cert-file failed!"/> +    <o>Reading certificate file %O failed: %s   </o> - <t>SSL3: Kunde ej läsa cert-filen!</t> + <t>Kunde ej läsa certifikatfilen %O: %s + </t>   </str>      <str id="9"> - <changed from="SSL3: Reading key-file failed!"/> +    <o>Reading key file %O failed: %s   </o> - <t>SSL3: Kunde ej läsa nyckelfilen!</t> + <t>Kunde ej läsa nyckelfilen %O: %s + </t>   </str>      <str id="10"> - <changed from="SSL3: No certificate found."/> +    <o>No certificate found in %O.   </o> - <t>SSL3: Hittade inget certifikat.</t> + <t>Hittade inget certifikat i %O. + </t>   </str>      <str id="11"> - <changed from="SSL3: Private rsa key not valid"/> +    <o>Private rsa key not valid</o> - <t>SSL3: Privat rsa-nyckel ej giltig</t> + <t>Privat rsa-nyckel ej giltig</t>   </str>      <str id="13"> - <changed from="SSL3: Certificate not valid (DER)."/> +    <o>Certificate not valid (DER).   </o> - <t>SSL3: Certifikatet ogiltigt (DER).</t> + <t>Certifikatet ogiltigt (DER). + </t>   </str>      <str id="14"> - <changed from="SSL3: Certificate and private key do not match."/> +    <o>Certificate and private key do not match.   </o> - <t>SSL3: Certifikat och nyckel stämmer inte överrens.</t> + <t>Certifikat och nyckel stämmer inte överrens. + </t>   </str>      <str id="15"> - <changed from="SSL3: Private dsa key not valid"/> +    <o>Private dsa key not valid</o> - <t>SSL3: Privat dsa-nyckel ogiltig</t> + <t>Privat dsa-nyckel ogiltig</t>   </str>      <str id="17"> - <changed from="SSL3: No private key found."/> +    <o>No private key found.   </o> - <t>SSL3: Hittade ingen privat nyckel.</t> + <t>Hittade ingen privat nyckel. + </t>   </str>      <str id="19">   <o>Bad URL '%s' for server `%s'</o>   <t>Felaktig URL '%s' för server `%s'</t>   </str>      <str id="20">   <o>Cannot register URL %s, already registered by %s!</o>   <t>Kan ej registera URL %s, redan använd av %s!</t>
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_message.xml:119:   <t>Misslyckades med att binda porten på IP %s åt URL %s!   </t>   </str>      <str id="23">   <o>Cannot register URL %s!</o>   <t>Kan ej registrera URL %s!</t>   </str>      <str id="24"> - <changed from="It is only possible to change uid and gid if the server is running as root."/> +    <o>It is possible to change uid and gid only if the server is running as root.</o>   <t>Det går endast att ändra användar-/grupp-id om servern körs av root.</t>   </str>      <str id="25">   <o>Failed to set gid.</o>   <t>Misslyckades med att sätta gruppid.</t>   </str>      <str id="26">
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_message.xml:334:   <o>Cancel</o>   <t>Avbryt</t>   </str>      <str id="57">   <o>Next -&amp;gt;</o>   <t>Nästa -&amp;gt;</t>   </str>      <str id="58"> - <changed from="Syntax error in security patterns: Cannot find the user database '%s' - "/> +    <o>Syntax error in security patterns: Cannot find the user database '%s'</o> - <t>Syntaxfel i säkerhetsmönstren: Kan inte hitta användardatabasen '%s' - </t> + <t>Syntaxfel i säkerhetsmönstren: Kan inte hitta användardatabasen '%s'</t>   </str>      <str id="59"> - <changed from="Syntax error in security patterns: Cannot find the auth method '%s' - "/> +    <o>Syntax error in security patterns: Cannot find the auth method '%s'</o> - <t>Syntaxfel i säkerhetsmönstren: Kan inte hitta authentifieringsmetoden '%s' - </t> + <t>Syntaxfel i säkerhetsmönstren: Kan inte hitta authentifieringsmetoden '%s'</t>   </str>      <str id="60">   <o>Syntax error in security patterns: Expected 'allow' or 'deny'   </o>   <t>Syntaxfel i säkerhetsmönstren: Letade efter 'allow' eller 'deny'   </t>   </str>      <str id="61"> - <new/> +    <o>Not binding the port %O, disabled in configuration</o> - <t></t> + <t>Binder ej port %O, avstängd i konfigurationen</t>   </str>      <str id="62"> - <new/> +    <o>Attempt %d. Retrying in 1 minute.</o> - <t></t> + <t>Försök %d. Nästa försök om 1 minut.</t>   </str>      <str id="65"> - <new/> +    <o>IPv6 port for URL %s disabled: %s   </o> - <t></t> + <t>IPv6-port för URL:en %s avstängd: %s + </t>   </str>      <str id="63"> - <new/> +    <o>No certificates found.   </o> - <t></t> + <t>Inga certifikat funna. + </t>   </str>      <str id="64"> - <new/> +    <o>TLS port %s opened.   </o> - <t></t> + <t>TLS-port %s öppnad. + </t>   </str>