Roxen.git / server / translations / swe / roxen_message.xml

version» Context lines:

Roxen.git/server/translations/swe/roxen_message.xml:26:   <o>Change back to uid#%d gid#%d, from %s</o>   <t>Bytte tillbaka till användarid#%d gruppid#%d, från %s</t>   </str>      <str id="4">   <o>Change back to uid#%d gid#%d, from backend</o>   <t>Bytte tillbaka till användarid#%d gruppid#%d, från systemet</t>   </str>      <str id="5"> - <changed from="Uncaught error in handler thread: %s Clientwill not get any response from Roxen."/> +    <o>Uncaught error in handler thread: %sClient will not get any response from Roxen.</o>   <t>Ofångat fel i en hanterartåd: %sKlienten kommer inte att få något svar från Roxen.</t>   </str>      <str id="6">   <o>Failed to bind %s://%s:%d/ (%s)</o>   <t>Misslyckades med att binda %s://%s:%d/ (%s)</t>   </str>      <str id="8">
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_message.xml:215:   <t>Misslyckades med att ta bort modul "%s".   </t>   </str>      <str id="44">   <o>Error while disabling module %s%s</o>   <t>Fel vid borttagande av modul %s%s</t>   </str>      <str id="45"> - <o>Failed to enable the module %s. Skipping. - %s</o> - <t>Misslyckades med att aktivera modulen %s, skippar den.</t> + <o>Failed to enable the module %s. Skipping.</o> + <t>Misslyckades med att aktivera modulen %s, ignorerar den.</t>   </str>      <pike>      string setting_uid_gid_permanently(int uid, int gid, string uname, string gname) {    return("Setting uid to "+uid+" ("+uname+")"+    (gname ? " and gid to "+gid+" ("+gname+")" : "")+" permanently.\n");   }      string setting_uid_gid(int uid, int gid, string uname, string gname) {
Roxen.git/server/translations/swe/roxen_message.xml:322:   </str>      <str id="57">   <o>Next -&amp;gt;</o>   <t>Nästa -&amp;mp;gt;</t>   </str>      <str id="58">   <changed from="Syntax error in security patterns: Cannot find the user database '%s'   "/> - <o>Syntax error in security patterns: Cannot find the user database '' - </o> + <o>Syntax error in security patterns: Cannot find the user database '%s'</o>   <t>Syntaxfel i säkerhetsmönstren: Kan inte hitta användardatabasen '%s'   </t>   </str>      <str id="59">   <changed from="Syntax error in security patterns: Cannot find the auth method '%s'   "/> - <o>Syntax error in security patterns: Cannot find the auth method '' - </o> + <o>Syntax error in security patterns: Cannot find the auth method '%s'</o>   <t>Syntaxfel i säkerhetsmönstren: Kan inte hitta authentifieringsmetoden '%s'   </t>   </str>      <str id="60">   <o>Syntax error in security patterns: Expected 'allow' or 'deny'   </o>   <t>Syntaxfel i säkerhetsmönstren: Letade efter 'allow' eller 'deny'   </t>   </str>