pike.git / src / todo

version» Context lines:

pike.git/src/todo:1:    + a) Ska jag ha en hashtabell f|r att resolva string->program? +  Svar nej, bison-pure / patchat byacc fixar biffen + b) Hur ska initialisering av globala variabler g} till? Ska __INIT anv{ndas +  rakt |ver? + c) typerna typerna typerna ........... +  + ny switch +  done +  + fix the opertors to use sp[-1] instead of sp-> and fix them to use the correct + sub-functions +  + check everything that use T_FUNCTION and fix for C functions. +  done, except for opcodes.c and sprintf.c + list.c +  done + skriv om internal_parse_type till att anv{nda typstacken ist{llet f|r +  zillioner malloc +  done +  + finish fsort +  done +  + arg! efunpekarna funkar fortfarande inte! +  (binder till ett efun-namn, inte en funktion, tror jag...) +  done +  + convert opcodes.c +  done +  + convert sprintf.c .......... +  done +  + fixa define_include dirs. +  done + fixa #include <> +  done + fixa lex.c +  done (n{stan) +  + fixa !x && !y -> !(x || y) +  done + fixa !x || !y -> !(x && y) +  done +  + does clone initialize variables? +  yes, now it does.... +  + internal_parse_type must be able to parse '|' +  done +  + F_ARG_LIST ska inte l{gga till TRY_OPTIMIZE +  done +  + F_OFFSET {r 257 men borde vara 258 +  done +  + fixa main() till att skicka vidare argumenten. +  done +  + skall ID_VARARGS lagras i functionsheadern eller functionsstructen? +  done (for now) +  + fixa kompilatorn till att vara reentrant. +  done +  + ({ foo, bar, gazonk }) (); +  done +  + fixa backtrace() +  done +  + fixa en master.lpc +  done (for nwo) +  + fixa error(), catch() & throw() +  done +  + fixa en funktion som skriver ut en backtrace... (i lpc?) +  done (for now) +  + l{r den hantera filer ..... +  done +  + fixa foo::bar +  done +  + files::get_dir() +  done +  + skall program ha namn? +  nej +  + convert efuns.c .. +  done +  + hmm, read_callback() funkar inte med accept().... +  done +  + fixa sockets +  done +  + porta hilfe +  done +  + fixa file->copy_file & file->assign_file +  done (file->dup & file->assign) +  + fixa radnumren: problemet {r at mknode k|rs l}ng senare {n tokenet l{sts... +  done +  + a+=b -> a=a+b {r ju inte helt r{tt alltid... +  man kan skriva om det till: +  { mixed *tmp; tmp=&a; *a=*a+b; } +  OM det fanns pekare.... +  done (utan pekare) +  + reverse() ... done + next_object() ... done + indices() ... done + values() ... done (don't copy array if refs == 1) + object_program() ... done + replace() ... done + compile_string() ... done + call_out() ... done + find_call_out() ... done + call_out_info() ... done + remove_call_out() ... done +  + file->write ska st{nga filen om saker g}r snett... (tror jag) +  nej, det {r upp till anv{ndaren +  + patch byacc +  + dokumentera +  + ta bort MAX_LOCAL (& MAX_GLOBAL) +  + ta bort EXPANDMAX +  + kommentera mera +  + "make: Fatal error: Don't know how to make target `builtin_efuns.o'" (p} metoo) +  + typkollen m}ste generera b{ttre felmeddelanden.. +  + putenv? setugid? +  + function_exists() + inherit_list() + function_args() + get_function_list() + fuzzymatch() + file->rename() + sort() + mkmapping() + mklist() + this_function() + kolla upp |vriga efunnar som skall portas +  + signals +  + ++++ -> sum() +  + update README +  + flytta cheken f|r libsocket till modulen (och se till att moduler kan addera libs) + (eller s{tt tillbaka AC_HAVE_DIRENT (?) i configure.in) +  + add garbage collect +  + addera generisk callback +  + set_socket_nonblocking adderar ingen referens till objektet...   Newline at end of file added.