pike.git / src / todo

version» Context lines:

pike.git/src/todo:134:      file->write ska st{nga filen om saker g}r snett... (tror jag)    nej, det {r upp till anv{ndaren      signals    done      patch byacc    done (maybe needs more fixing)    + fix efun->foo (always copies value) +  fixed +    dokumentera mera!      ta bort MAX_LOCAL (& MAX_GLOBAL)      ta bort EXPANDMAX      kommentera mera      typkollen m}ste generera b{ttre felmeddelanden..   
pike.git/src/todo:168:   update README      flytta cheken f|r libsocket till modulen (och se till att moduler kan addera libs)   (eller s{tt tillbaka AC_HAVE_DIRENT (?) i configure.in)      add garbage collect      addera generisk callback      set_socket_nonblocking adderar ingen referens till objektet... +  + assert (kolla typer explicit) + generalisera foreach() + constant + 'type wish' + rewrite sort_array +