pike.git / src / todo

version» Context lines:

pike.git/src/todo:168:   update README      flytta cheken f|r libsocket till modulen (och se till att moduler kan addera libs)   (eller s{tt tillbaka AC_HAVE_DIRENT (?) i configure.in)      add garbage collect      addera generisk callback      set_socket_nonblocking adderar ingen referens till objektet... +  + assert (kolla typer explicit) + generalisera foreach() + constant + 'type wish'